Ubytovacà zaÅ™Ãzen..

Report
Milan Babický
Štěpán Barák



Cíl: Hlavním cílem je definovat ubytovací
zařízení a seznámit studenty s tímto tématem
Metodika: Seznámení se s tématem a
zpracování základních a důležitých informací
z tématu
Klíčová slova: ubytování, zařízení, hotel,
pension


slouží k přechodnému ubytování hostů mimo
místo jejich trvalého bydliště
budují se společně s odbytovými středisky,
které poskytují služby stravovací a
společensko – zábavní nebo se budují jako
samostatné UZ ( chatová osada, kempy)




veřejné UZ- objekty, kde je veřejnosti
poskytováno za úhradu přechodné ubytování a
služby s ním spojené
ubytovací objekt - samostatně stavebně
oddělené uzamykatelná část UZ (chata, srub,
bungalov)
ubytovací část zahrnuje pokoje hostů a
vstupní prostory pro příjem (recepce, vrátnice)
odbytová část jsou prostory ve kterých je
zabezpečeno stravování a spol.- zábavní
služby
-podle 3 kritérií
1) podle způsobu výstavby
 pevné – hotely, motely
 částečně pevná – montované chaty
 přenosná – stany
 pohyblivé – lůžkové a lehátkové vozy, obytné
přívěsy
2) podle časového využití
 celoroční
 sezónní
3)podle kategorií
 na tradiční – hotely, penziony, hostely
 doplňkové – chaty, kempy, ostatní zařízení,
které poskytují služby 9 měsíců v roce
 ostatní – studentské koleje, domovy mládeže
UZ se dělí podle
druhu vybavení,
úrovně a rozsahu
poskytovaných
služeb do kategorií:

http://www.hotelstars.cz/






Hotel
Hotel garni
Depandace
Motel
Botel
Penzion





Turistické ubytování
Hostel
Ubytovna
Chatová osada
Kulturně-historické objekty

-
-
Recepční
provádí registraci hostů
péče o hosta
dodržuje zásady chování
kontrola dokladů
znalost alespoň 2 světových jazyků
dodržování platných cen

-
Žurnalistka
vede hotelový deník a účty hostů
vede přehled o využití lůžkové kapacity
vyhotovuje účty hostů a odpovídá za
správnost účtovaných cen

-
F&B manažer
řídí personál hotelu
stará se o skladování zásob
spolu s manažerem odpovídá za provoz
podniku za vyhlášky a směrnice
strava a nápoje

-
Fakturantka
odpovídá za správnou fakturaci všech služeb
vede knihu faktur
zpracovává hotelové faktury



Cs.wikipedia.org
www.booking.com
HOUŠKA, Petr. Klasifikace ubytovacích
zařízení jako způsob podpory kvality služeb v
cestovním ruchu. Praha : Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, c2007. ISBN 978-8087147-00-9

similar documents