prijatelj djece - Općina Stubičke Toplice

Report
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE - PRIJATELJ DJECE
Na Dan Konvencije UN-a o pravima djeteta, Središnji koordinacijski odbor akcije „Gradovi i općine - prijatelji
djece“ koju vode Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, uz
pokroviteljstvo Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, dodijelio je na svečanosti u Starogradskoj vijećnici grada Zagreba,
20. studenog 2012. godine Općini Stubičke Toplice prestižni status Općina Stubičke Toplice - prijatelj djece.
Općina Stubičke Toplice na inicijativu Društva Naša djeca Stubičke Toplice aktivno se uključila u
provedbu akcije Općina - prijatelj djece i kontinuirano daje nesebični doprinos u cilju kvalitetnog
razvoja djece. Akcija predstavlja primjer dobre suradnje na lokalnoj i nacionalnoj razini s ciljem
ostvarivanja prava djeteta koje garantira UN-ova Konvencija o pravima djeteta.
Projekti Općine Stubičke Toplice koji govore u prilog ostvarenog
statusa Općina - prijatelj djece
Općina Stubičke Toplice prva je u Krapinsko - zagorskoj županiji i
RH primjenila zakonsku mogućnost i postala osnivač samostalne
Osnovne škole
U dvorišnom dijelu škole Općina je investirala u izgradnju
sportsko - rekreacijskog igrališta
Financijska sredstva iz proračuna Općine usmjerena su ka
uređenju novih učionica i knjižnice
Financijska sredstva iz proračuna Općine usmjerena su ka
uređenju novih učionica i knjižnice
Uz kumstvo Općine Stubičke Toplice Osnovna škola uspješno
obnavlja status eko škole koji je stekla kao prva Područna škola u
Republici Hrvatskoj
Vrlo je kvalitetna suradnja Osnovne škole i Općine u kojoj se daje podrška
brojnim ekološkim, kulturnim, sportskim, tradicijskim projektima
realizacijom kojih škola postiže vrhunske rezultate i postignuća čime učenici
postaju važni promotori svog mjesta
Vrlo je kvalitetna suradnja Osnovne škole i Općine u kojoj se daje podrška
brojnim ekološkim, kulturnim, sportskim, tradicijskim projektima
realizacijom kojih škola postiže vrhunske rezultate i postignuća čime učenici
postaju važni promotori svog mjesta
Vrlo je kvalitetna suradnja Osnovne škole i Općine u kojoj se daje podrška
brojnim ekološkim, kulturnim, sportskim, tradicijskim projektima realizacijom
kojih škola postiže vrhunske rezultate i postignuća čime učenici postaju važni
promotori svog mjesta
Vrlo je kvalitetna suradnja Osnovne škole i Općine u kojoj se daje podrška
brojnim ekološkim, kulturnim, sportskim, tradicijskim projektima realizacijom
kojih škola postiže vrhunske rezultate i postignuća čime učenici postaju važni
promotori svog mjesta
Kontinuirano se iz proračuna Općine doznačuju sredstva
Osnovnoj školi za pedagoški rad
U investicijskim planovima Općine uvrštena je nadogradnja i
proširenje školske zgrade
Veliki investicijski projekt Općine Stubičke Toplice u domeni
odgoja i obrazovanja je izgradnja Dječjeg vrtića Zvirek, svečano
otvorenog uz Dan Općine 2010.g.
Izgradnja impresivnog objekta površine 1000 m² i unutarnjeg
uređenja vrijedna je 7,7 mil.kn
Uz kumstvo Općine Stubičke Toplice i poduzetnika s područja iste (Građevinska
mehanizacija i usluge Rios, Plin, grijanje, vodovod Oremuš, Stolarija Ćuk) godinu dana
nakon otvorenja Dječji vrtić Zvirek stekao je status eko škole, a ponosni mališani
podigli su Zelenu zastavu
Uz kumstvo Općine Stubičke Toplice i poduzetnika s područja iste (Građevinska
mehanizacija i usluge Rios, Plin, grijanje, vodovod Oremuš, Stolarija Ćuk) godinu dana
nakon otvorenja Dječji vrtić Zvirek stekao je status eko škole, a ponosni mališani
podigli su Zelenu zastavu
Uz kumstvo Općine Stubičke Toplice i poduzetnika s područja iste (Građevinska
mehanizacija i usluge Rios, Plin, grijanje, vodovod Oremuš, Stolarija Ćuk) godinu dana
nakon otvorenja Dječji vrtić Zvirek stekao je status eko škole, a ponosni mališani
podigli su Zelenu zastavu
Uz kumstvo Općine Stubičke Toplice i poduzetnika s područja iste (Građevinska
mehanizacija i usluge Rios, Plin, grijanje, vodovod Oremuš, Stolarija Ćuk) godinu dana
nakon otvorenja Dječji vrtić Zvirek stekao je status eko škole, a ponosni mališani
podigli su Zelenu zastavu
Općina Stubičke Toplice sudjeluje u 50%-tnom sufinanciranju boravka djece u
vrtiću, za samohrane roditelje u 70%-tnom iznosu, a za treće dijete iz obitelji
Općina financira boravak u cijelosti
Općina sudjeluje s dodatnim financijskim davanjima za potrebe
Dječjeg vrtića (sredstva namijenjena za prehranu i grijanje)
Proračunska sredstva usmjerena su ka financiranju programa
predškole koji se odvija u prostorijama Dječjeg vrtića
Provedbom raznih kulturnih, tradicijskih, ekoloških, socijalnih projekata i
ostvarenjem zapaženih rezultata Dječji vrtić Zvirek afirmirao se u važnog
odgojno obrazovnog čimbenika Općine Stubičke Toplice
Provedbom raznih kulturnih, tradicijskih, ekoloških, socijalnih projekata i
ostvarenjem zapaženih rezultata Dječji vrtić Zvirek afirmirao se u važnog
odgojno obrazovnog čimbenika Općine Stubičke Toplice
Provedbom raznih kulturnih, tradicijskih, ekoloških, socijalnih projekata i
ostvarenjem zapaženih rezultata Dječji vrtić Zvirek afirmirao se u važnog
odgojno obrazovnog čimbenika Općine Stubičke Toplice
Provedbom raznih kulturnih, tradicijskih, ekoloških, socijalnih projekata i
ostvarenjem zapaženih rezultata Dječji vrtić Zvirek afirmirao se u važnog
odgojno obrazovnog čimbenika Općine Stubičke Toplice
Provedbom raznih kulturnih, tradicijskih, ekoloških, socijalnih projekata i
ostvarenjem zapaženih rezultata Dječji vrtić Zvirek afirmirao se u važnog
odgojno obrazovnog čimbenika Općine Stubičke Toplice
Ostale potpore Općine
vezane uz uvažavanje djeteta
Iz proračuna Općine redovito
se izdvajaju sredstva za
stipendiranje
učenika,
sufinanciranje
prijevoza,
darove povodom Sv.Nikole,
posjet Djeda Božićnjaka,
školsku kuhinju socijalno
ugrožene djece.
Ostale potpore Općine vezane uz uvažavanje djeteta
•
•
•
•
•
•
•
•
u vrijeme uskrsnih i božićnih blagdana predstavnici Općine obilaze i daruju obitelji s većim brojem djece
kao i djecu socijalno ugroženih obitelji
Općina pokazuje socijalnu osjetljivost i pomaže putem jednokratne financijske pomoći za troškove
stanovanja obiteljima slabijeg imovinskog stanja s djecom
prema propisanim kriterijima KZŽ-e, a na prijedlog Centra za socijalnu skrb Donja Stubica, Općina
proslijeđuje financijska sredstva za ogrijev (drva) socijalno ugroženim obiteljima s djecom
Općina Stubičke Toplice isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000,00 kn za prvorođeno i
drugorođeno dijete u obitelji, a za svako daljnje rođeno dijete isplaćuje se 1.500,00 kn
lokalna zajednica brine o djeci s posebnim potrebama te su iz proračuna usmjerana sredstva za
sufinanciranje asistenata u nastavi. Također sudjeluje u sufinanciranju logopedske službe kao i u
financiranju ljetovanja u Velom Lošinju
Općina prepoznaje potencijale djece te financijski sudjeluje u troškovima različitih natjecanja (Novigradsko
proljeće, Mladi fizičari, Nogometni kamp ...)
u Općini Stubičke Toplice aktivno djeluje Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo koje brine o
zaštiti i pomoći djeci
u glasilu Općine Stubičke Toplice Toplički zvirek redovito se u svakom broju daje prostor Osnovnoj školi,
Dječjem vrtiću, Društvu Naša djeca kao i na web stranici Općine www.stubicketoplice.hr
Posebna pažnja usmjerena je ka kvalitetnom provođenju slobodnog vremena djece pa su korisnici općinskog
proračuna brojne udruge koje u svoje aktivnosti uključuju djecu: Društvo Naša djeca Stubičke Toplice,
Biciklistički klub Stubaki, Malonogometni klub Stubaki, Udruga Hrvatska žena, Udruga uzgajivača radnih pasa,
Ribolovno društvo Stubaki, Taekwondo klub Kapelščak, Udruga umirovljenika, Stolnoteniski klub, DVD Strmec i
Pila, Društvo za borilačke sportove Puntar ...
Posebna pažnja usmjerena je ka kvalitetnom provođenju slobodnog vremena djece pa su korisnici općinskog
proračuna brojne udruge koje u svoje aktivnosti uključuju djecu: Društvo Naša djeca Stubičke Toplice,
Biciklistički klub Stubaki, Malonogometni klub Stubaki, Udruga Hrvatska žena, Udruga uzgajivača radnih pasa,
Ribolovno društvo Stubaki, Taekwondo klub Kapelščak, Udruga umirovljenika, Stolnoteniski klub, DVD Strmec i
Pila, Društvo za borilačke sportove Puntar ...
Posebna pažnja usmjerena je ka kvalitetnom provođenju slobodnog vremena djece pa su korisnici općinskog
proračuna brojne udruge koje u svoje aktivnosti uključuju djecu: Društvo Naša djeca Stubičke Toplice,
Biciklistički klub Stubaki, Malonogometni klub Stubaki, Udruga Hrvatska žena, Udruga uzgajivača radnih pasa,
Ribolovno društvo Stubaki, Taekwondo klub Kapelščak, Udruga umirovljenika, Stolnoteniski klub, DVD Strmec i
Pila, Društvo za borilačke sportove Puntar ...
Posebna pažnja usmjerena je ka kvalitetnom provođenju slobodnog vremena djece pa su korisnici općinskog
proračuna brojne udruge koje u svoje aktivnosti uključuju djecu: Društvo Naša djeca Stubičke Toplice,
Biciklistički klub Stubaki, Malonogometni klub Stubaki, Udruga Hrvatska žena, Udruga uzgajivača radnih pasa,
Ribolovno društvo Stubaki, Taekwondo klub Kapelščak, Udruga umirovljenika, Stolnoteniski klub, DVD Strmec i
Pila, Društvo za borilačke sportove Puntar ...
Posebna pažnja usmjerena je ka kvalitetnom provođenju slobodnog vremena djece pa su korisnici općinskog
proračuna brojne udruge koje u svoje aktivnosti uključuju djecu: Društvo Naša djeca Stubičke Toplice,
Biciklistički klub Stubaki, Malonogometni klub Stubaki, Udruga Hrvatska žena, Udruga uzgajivača radnih pasa,
Ribolovno društvo Stubaki, Taekwondo klub Kapelščak, Udruga umirovljenika, Stolnoteniski klub, DVD Strmec i
Pila, Društvo za borilačke sportove Puntar ...
Posebna pažnja usmjerena je ka kvalitetnom provođenju slobodnog vremena djece pa su korisnici općinskog
proračuna brojne udruge koje u svoje aktivnosti uključuju djecu: Društvo Naša djeca Stubičke Toplice, Biciklistički klub
Stubaki, Malonogometni klub Stubaki, Udruga Hrvatska žena, Udruga uzgajivača radnih pasa, Ribolovno društvo
Stubaki, Taekwondo klub Kapelščak, Udruga umirovljenika, Stolnoteniski klub, DVD Strmec i Pila, Društvo za borilačke
sportove Puntar ...
Posebna pažnja usmjerena je ka kvalitetnom provođenju slobodnog vremena djece pa su korisnici općinskog
proračuna brojne udruge koje u svoje aktivnosti uključuju djecu: Društvo Naša djeca Stubičke Toplice, Biciklistički klub
Stubaki, Malonogometni klub Stubaki, Udruga Hrvatska žena, Udruga uzgajivača radnih pasa, Ribolovno društvo
Stubaki, Taekwondo klub Kapelščak, Udruga umirovljenika, Stolnoteniski klub, DVD Strmec i Pila, Društvo za borilačke
sportove Puntar ...
Posebna pažnja usmjerena je ka kvalitetnom provođenju slobodnog vremena djece pa su korisnici općinskog
proračuna brojne udruge koje u svoje aktivnosti uključuju djecu: Društvo Naša djeca Stubičke Toplice, Biciklistički klub
Stubaki, Malonogometni klub Stubaki, Udruga Hrvatska žena, Udruga uzgajivača radnih pasa, Ribolovno društvo
Stubaki, Taekwondo klub Kapelščak, Udruga umirovljenika, Stolnoteniski klub, DVD Strmec i Pila, Društvo za borilačke
sportove Puntar ...
Posebna pažnja usmjerena je ka kvalitetnom provođenju slobodnog vremena djece pa su korisnici općinskog
proračuna brojne udruge koje u svoje aktivnosti uključuju djecu: Društvo Naša djeca Stubičke Toplice, Biciklistički klub
Stubaki, Malonogometni klub Stubaki, Udruga Hrvatska žena, Udruga uzgajivača radnih pasa, Ribolovno društvo
Stubaki, Taekwondo klub Kapelščak, Udruga umirovljenika, Stolnoteniski klub, DVD Strmec i Pila, Društvo za borilačke
sportove Puntar
Posebna pažnja usmjerena je ka kvalitetnom provođenju slobodnog vremena djece pa su korisnici općinskog
proračuna brojne udruge koje u svoje aktivnosti uključuju djecu: Društvo Naša djeca Stubičke Toplice, Biciklistički klub
Stubaki, Malonogometni klub Stubaki, Udruga Hrvatska žena, Udruga uzgajivača radnih pasa, Ribolovno društvo
Stubaki, Taekwondo klub Kapelščak, Udruga umirovljenika, Stolnoteniski klub, DVD Strmec i Pila, Društvo za borilačke
sportove Puntar
Posebna pažnja usmjerena je ka kvalitetnom provođenju slobodnog vremena djece pa su korisnici općinskog
proračuna brojne udruge koje u svoje aktivnosti uključuju djecu: Društvo Naša djeca Stubičke Toplice, Biciklistički klub
Stubaki, Malonogometni klub Stubaki, Udruga Hrvatska žena, Udruga uzgajivača radnih pasa, Ribolovno društvo
Stubaki, Taekwondo klub Kapelščak, Udruga umirovljenika, Stolnoteniski klub, DVD Strmec i Pila, Društvo za borilačke
sportove Puntar
Posebna pažnja usmjerena je ka kvalitetnom provođenju slobodnog vremena djece pa su korisnici općinskog
proračuna brojne udruge koje u svoje aktivnosti uključuju djecu: Društvo Naša djeca Stubičke Toplice, Biciklistički klub
Stubaki, Malonogometni klub Stubaki, Udruga Hrvatska žena, Udruga uzgajivača radnih pasa, Ribolovno društvo
Stubaki, Taekwondo klub Kapelščak, Udruga umirovljenika, Stolnoteniski klub, DVD Strmec i Pila, Društvo za borilačke
sportove Puntar
Posebna pažnja usmjerena je ka kvalitetnom provođenju slobodnog vremena djece pa su korisnici općinskog
proračuna brojne udruge koje u svoje aktivnosti uključuju djecu: Društvo Naša djeca Stubičke Toplice, Biciklistički klub
Stubaki, Malonogometni klub Stubaki, Udruga Hrvatska žena, Udruga uzgajivača radnih pasa, Ribolovno društvo
Stubaki, Taekwondo klub Kapelščak, Udruga umirovljenika, Stolnoteniski klub, DVD Strmec i Pila, Društvo za borilačke
sportove Puntar
Posebna pažnja usmjerena je ka kvalitetnom provođenju slobodnog vremena djece pa su korisnici općinskog
proračuna brojne udruge koje u svoje aktivnosti uključuju djecu: Društvo Naša djeca Stubičke Toplice, Biciklistički klub
Stubaki, Malonogometni klub Stubaki, Udruga Hrvatska žena, Udruga uzgajivača radnih pasa, Ribolovno društvo
Stubaki, Taekwondo klub Kapelščak, Udruga umirovljenika, Stolnoteniski klub, DVD Strmec i Pila, Društvo za borilačke
sportove Puntar
Svojim kreativnim stvaralaštvom djeca su sudionici brojnih kulturnih,
sportskih, ekoloških, manifestacija koje upriličuje Turistička zajednica, a ista
je kontinuirani korisnik financijske potpore iz proračuna Općine
Svojim kreativnim stvaralaštvom djeca su sudionici brojnih kulturnih,
sportskih, ekoloških, manifestacija koje upriličuje Turistička zajednica, a ista
je kontinuirani korisnik financijske potpore iz proračuna Općine
Svojim kreativnim stvaralaštvom djeca su sudionici brojnih kulturnih,
sportskih, ekoloških, manifestacija koje upriličuje Turistička zajednica, a ista
je kontinuirani korisnik financijske potpore iz proračuna Općine
Svojim kreativnim stvaralaštvom djeca su sudionici brojnih kulturnih,
sportskih, ekoloških, manifestacija koje upriličuje Turistička zajednica, a ista
je kontinuirani korisnik financijske potpore iz proračuna Općine
Svojim kreativnim stvaralaštvom djeca su sudionici brojnih kulturnih,
sportskih, ekoloških, manifestacija koje upriličuje Turistička zajednica, a ista
je kontinuirani korisnik financijske potpore iz proračuna Općine
Svojim kreativnim stvaralaštvom djeca su sudionici brojnih kulturnih,
sportskih, ekoloških, manifestacija koje upriličuje Turistička zajednica, a ista
je kontinuirani korisnik financijske potpore iz proračuna Općine
Svojim kreativnim stvaralaštvom djeca su sudionici brojnih kulturnih,
sportskih, ekoloških, manifestacija koje upriličuje Turistička zajednica, a ista
je kontinuirani korisnik financijske potpore iz proračuna Općine
Svojim kreativnim stvaralaštvom djeca su sudionici brojnih kulturnih,
sportskih, ekoloških, manifestacija koje upriličuje Turistička zajednica, a ista
je kontinuirani korisnik financijske potpore iz proračuna Općine
U cilju zaštite djece i preventivnog djelovanja Općina surađuje sa: Gradskim društvom
Crvenog križa Donja Stubica, Centrom za socijalnu skrb Donja Stubica, Domom zdravlja
- ambulantom Stubičke Toplice, MUP-om - Policijskom postajom u D.Stubici
Za ljepši život najmlađih mještana Općina Stubičke Toplice investirala je u
izgradnju pet dječjih igrališta; djeca iz svakog naselja imaju svoje dječje
igralište
Za ljepši život najmlađih mještana Općina Stubičke Toplice investirala je u
izgradnju pet dječjih igrališta; djeca iz svakog naselja imaju svoje dječje
igralište
Za djecu iz udaljenih naselja kojima je osiguran prijevoz do škole izgrađeno je
pet autobusnih stajališta tradicijskog izgleda
U mjestu su učestale poučne ploče tradicijskog izgleda (npr.
cjelovita edukacija o flori i fauni Parka prirode Medvednica)
Izgrađen je nogostup koji se proteže cijelom dužinom općine, a u
cilju zaštite u određenim opasnim područjima izgrađena je
zaštitna drvena ograda
Radno tijelo za kulturu i ekologiju Općine Stubičke Toplice razvilo je projekt hortikulturnog
uređenja općine u koji se aktivno uključuju Osnovna škola i Dječji vrtić Zvirek, a Općina Stubičke
Toplice dugogodišnji je dobitnik prestižnog priznanja Zeleni cvijet na razini kontinentalne
Hrvatske što govori u prilog očuvanog i zdravog okoliša te razvijanja ekološke svijesti kod djece
Radno tijelo za kulturu i ekologiju Općine Stubičke Toplice razvilo je projekt hortikulturnog
uređenja općine u koji se aktivno uključuju Osnovna škola i Dječji vrtić Zvirek, a Općina Stubičke
Toplice dugogodišnji je dobitnik prestižnog priznanja Zeleni cvijet na razini kontinentalne
Hrvatske što govori u prilog očuvanog i zdravog okoliša te razvijanja ekološke svijesti kod djece
Radno tijelo za kulturu i ekologiju Općine Stubičke Toplice razvilo je projekt hortikulturnog
uređenja općine u koji se aktivno uključuju Osnovna škola i Dječji vrtić Zvirek, a Općina Stubičke
Toplice dugogodišnji je dobitnik prestižnog priznanja Zeleni cvijet na razini kontinentalne
Hrvatske što govori u prilog očuvanog i zdravog okoliša te razvijanja ekološke svijesti kod djece
Radno tijelo za kulturu i ekologiju Općine Stubičke Toplice razvilo je projekt hortikulturnog
uređenja općine u koji se aktivno uključuju Osnovna škola i Dječji vrtić Zvirek, a Općina Stubičke
Toplice dugogodišnji je dobitnik prestižnog priznanja Zeleni cvijet na razini kontinentalne
Hrvatske što govori u prilog očuvanog i zdravog okoliša te razvijanja ekološke svijesti kod djece
Radno tijelo za kulturu i ekologiju Općine Stubičke Toplice razvilo je projekt hortikulturnog
uređenja općine u koji se aktivno uključuju Osnovna škola i Dječji vrtić Zvirek, a Općina Stubičke
Toplice dugogodišnji je dobitnik prestižnog priznanja Zeleni cvijet na razini kontinentalne
Hrvatske što govori u prilog očuvanog i zdravog okoliša te razvijanja ekološke svijesti kod djece
Radno tijelo za kulturu i ekologiju Općine Stubičke Toplice razvilo je projekt hortikulturnog
uređenja općine u koji se aktivno uključuju Osnovna škola i Dječji vrtić Zvirek, a Općina Stubičke
Toplice dugogodišnji je dobitnik prestižnog priznanja Zeleni cvijet na razini kontinentalne
Hrvatske što govori u prilog očuvanog i zdravog okoliša te razvijanja ekološke svijesti kod djece
Radno tijelo za kulturu i ekologiju Općine Stubičke Toplice razvilo je projekt hortikulturnog
uređenja općine u koji se aktivno uključuju Osnovna škola i Dječji vrtić Zvirek, a Općina Stubičke
Toplice dugogodišnji je dobitnik prestižnog priznanja Zeleni cvijet na razini kontinentalne
Hrvatske što govori u prilog očuvanog i zdravog okoliša te razvijanja ekološke svijesti kod djece
Radno tijelo za kulturu i ekologiju Općine Stubičke Toplice razvilo je projekt hortikulturnog
uređenja općine u koji se aktivno uključuju Osnovna škola i Dječji vrtić Zvirek, a Općina Stubičke
Toplice dugogodišnji je dobitnik prestižnog priznanja Zeleni cvijet na razini kontinentalne
Hrvatske što govori u prilog očuvanog i zdravog okoliša te razvijanja ekološke svijesti kod djece
Radno tijelo za kulturu i ekologiju Općine Stubičke Toplice razvilo je projekt hortikulturnog
uređenja općine u koji se aktivno uključuju Osnovna škola i Dječji vrtić Zvirek, a Općina Stubičke
Toplice dugogodišnji je dobitnik prestižnog priznanja Zeleni cvijet na razini kontinentalne
Hrvatske što govori u prilog očuvanog i zdravog okoliša te razvijanja ekološke svijesti kod djece
Osnovna škola Stubičke Toplice, Dječji vrtić Zvirek, Društvo Naša djeca te mnoge udruge, tijela i čimbenici
našeg područja, uz financijsku pomoć, podršku i razumijevanje Općine Stubičke Toplice, zajedničkim
djelovanjem i projektima, čine mnogo za zaštitu, skrb djece, unapređenje njihovog života, razvijanje
potencijala, ostvarenje prava i potreba te možemo zaključiti da je Općina Stubičke Toplice prijateljski
usmjerena prema djeci.
Priprema i fotografije:
Zrinka Košić
Napomena:
Fotografije s prikazom djece na web stranici Općine Stubičke Toplice dio su pedagoške dokumentacije i
vlasništvo Osnovne škole Stubičke Toplice, Dječjeg vrtića Zvirek, Općine Stubičke Toplice, Društva Naša djeca i
drugih udruga. Nije dopustivo preuzimanje fotografija s prikazom djece, a ukoliko želite preuzeti određene
fotografije, molimo, kontaktirajte nas, rado ćemo vam iste ustupiti.

similar documents