Ponuda M-tel

Report
TARIFE NAMIJENJENE
OSOBAMA SA INVALIDITETOM
Tarife namijenjene osobama sa invaliditetom
• Kako bi korisnici 068 mreže komunicirali onako kako im najviše odgovara,
kompanija m:tel je ponudila jedinstvene postpaid pakete Odaberi
više koji korisniku daju potpunu slobodu da sam kreira originalnu
kombinaciju usluga - prilikom potpisivanja ugovora, korisnik bira količinu
razgovora, SMS-a i Interneta, koje će koristiti u sklopu pretplate!
• Odaberi više paketi pored navedenih povoljnosti slobodne kombinacije
resursa korisnicima obezbjeđuju i 5000 minuta u mreži i neograničen
Internet protok! U ponudi je 5 tarifnih profila, a najprodavaniji i
najkorišćeniji paket je Odaberi više 8.9 sa pretplatom od 9,052 eura.
• Za osobe sa invaliditetom omogućili smo popust od 45% na pretplatu
paketa Odaberi više 8,9 .Tačnije, pretplata sa popustom iznosi 5 eura.
U tabeli niže navodimo nekoliko primjera mogućih kombinacija resursa unutar
pretplate paketa Odaberi više 8,9, pri čemu korisnik može da odabere ono što
želi u skladu sa mogućnostima navedenog paketa (pogledati „odaberi
kalkulator“ na sajtu www.mtel.me)
Primjeri raspodjele resursa unutar pretplate
paketa Odaberi više 8,9
Paket
Mjesečna
pretplata
Minuti ka svim
SMS ka svim
mrežama u
mrežama u CG
CG
Primjer 1
9,052
5 eura
Primjer 2
9,052
5 eura
/
445
Primjer 3
9,052
5 eura
100
100
135
/
Flat Internet
Neograničen internet
(750MB po
maksimalnoj brzini)
Neograničen internet
(750MB po
maksimalnoj brzini)
Neograničen internet
(750MB po
maksimalnoj brzini)
• Korisnici nakon potrošenih minuta uključenih u pretplatu dobijaju i dodatnih 5000
minuta mjesečno za potrošnju 068 mreži
• Nakon potrošnje od 750 MB po maksimalnoj brzini prenosa podataka, do kraja
mjeseca korisnik ima neograničen i besplatan pristup Internetu po brzini od
128kbps.
• Korisnicima koji imaju pravo na ovu tarifu, a naši su prepaid korisnici, omogućen je
besplatan prelazak na postpaid uz zadržavanje istog broja.
• Korisnicima je omogućena kupovina telefona po subvencionisanim cijenama,shodno
važećem Cjenovniku
Ostale tarife paketa Odaberi više 8,9
Vrsta usluge
Pozivi unutar m:tel 068 mreže
Pozivi prema 060 revolucija numeraciji
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama u
Crnoj Gori
Pozivi prema fiksnim mrežama u Crnoj Gori
Pozivi prema Srbiji-Telekom Srbije(fiksna i
mobilna)
Pozivi prema Srbiji-Telenor, Vip i Orion
Pozivi prema Republici Srpskoj - m:tel
Pozivi prema svim internacionalnim
destinacijama
SMS unutar m:tel 068 mreže
SMS prema 060 revolucija numeraciji
SMS prema drugim mobilnim mrežama u
Crnoj Gori
SMS
. prema Srbiji (mt:s) i Republici Srpskoj
SMS prema Srbiji (Vip i Telenor)
SMS prema internacionalnim zonama
MMS
Cijena
(sa Pdvom)
0.122
0.06
Iznos
Pdv-a
0.019
0.010
•
•
0.122
0.019
0.122
0.019
0.175
0.028
•
0.295
0.175
0.047
0.028
•
0.702
0.112
0.031
0.01
0.005
0.002
0.031
0.005
0.031
0.070
0.122
0.203
0.005
0.011
0.019
0.032
•
•
•
Tarifni interval za pozive unutar
Crne Gore je 60s+60s
Tarifni interval za pozive prema
mrežama u Srbiji i Republici
Srpskoj je 60s+60s
Tarifni interval za pozive prema
internacionalnim zonama je
60s+60s
Minuti prema mtel 068 mreži
troše se nakon potrošenih
minuta prema svim mrežama u
Crnoj Gori
SMS i MMS se tarifira po poruci
Primanje SMS i MMS poruka je
besplatno
Minimalna količina prenošenih
podataka je 100 KB
Ostale povoljnosti
Popust na mjesečnu pretplatu za surf pakete, besplatan modem
Osobe sa invaliditetom mogu da ostvare popust od 50% na mjesečnu pretplatu
za m:tel surf pakete uz potpisivanje ugovora na 6, 12 ili 24 mjeseca, uz besplatan
modem.
U ponudi su pet m:tel surf tarifnih profila: m:tel surf 1, m:tel surf 2, m:tel surf 3, m:tel
surf 5 i m:tel surf 10. Popust se obračunava na cijenu mjesečne pretplate shodno
važećem Cjenovniku.
Popust na pretplatu za WiMAX , besplatna oprema i bez instalacione
takse
Osobe sa invaliditetom mogu da ostvare popust od 50% popusta na pretplatu za
WiMAX pakete (fiksna i Net paketi) uz besplatnu opremu i bez plaćanja
instalacione takse. Popust se obračunava na cijenu mjesečne pretplate shodno
važećem cjenovniku.
U ponudi su Tel i Tel One paketi za fiksnu telefoniju kao i Wimax Internet paketi
(Paket "Net 512", Paket "Net 1024", Paket "Net 2048").
HVALA!

similar documents