Ēdināšanas pakalpojumu pilnveide Mazsalacā

Report
Ēdināšanas
pakalpojumu pilnveide
Mazsalacā
Darbu izstrādāja: A. Batānovs
B. Bendika
L. Gribuste
M. Ūdre
Ēdināšanas uzņēmumi
•
•
•
•
Kafejnīca «Miks»
SIA «Kolberg»
Kafijas un tējas istaba
Vidusskolas ēdnīca
Kafejnīca Miks
Kafejnīca «Miks»
Adrese: Pērnavas iela 5, Mazsalaca
Atrašanās vieta kartē:
http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=563103&centery=641388
0&zoom=2&layer=map&ls=o
Tel. nr. +371 64251959, +371 29456570
Darba laiks: Darba dienās un sestdienās 9:00 - 20:00, svētdienās 11:00 19:00 (pavasarī, rudenī un ziemā darba laiks mainās)
Kafejnīca Miks atrodas pašā Mazsalacas sirdī un netālu no Salacas upes.
Kafejnīca piedāvā klientiem ieturēt maltīti kafejnīcas mājīgajās telpās,
izmantot banketu un semināru zāles, kā arī sarīkot pikniku brīvā dabā.
Piedāvā plašu ēdienkarti un kompleksos piedāvājumus skolēnu grupām,
kā arī citām vajadzībām iepriekš piesakot
Kafejnīcai Miks blakus atrodas arī viesnīca, kas piedāvā nakšņošanas
iespējas.
Cafe «Miks»
Address: Pērnavas street 5, Mazsalaca
Search for:
http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=563103&centery
=6413880&zoom=2&layer=map&ls=o
Phone: +371 64251959, +371 29456570
Working hours: Weekdays and Saturdays 9:00 - 20:00, Sundays
11:00 - 19:00 (different opening hours in spring, fall and winter)
Cafe Miks is located in the heart of Mazsalaca and near to the
river Salaca. It offers meals in cozy atmosphere, use of
banqueting and conference rooms and outdoor picnics.
It offers extensive menu and complex offers to groups of
students and other needs if requested.
Cafe Miks is next to the hotel, that offers accommodations.
Kафе Микс
• Адрес: улица Пернавас 5 Мазсалаца
• Место нахождения в карте:
• http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=563103&centery=6413880&
zoom=2&layer=map&ls=o
• Номер телефона: +371 64251959, +371 29456570
• Время работы: в рабочие дни и в субботу 9:00 - 20:00, в воскресенье
11:00 - 19:00 (время работы весной осенью и зимой меняется)
Кафе Микс находится в самом сердце Мазсалацы и недалеко от
реки Салаца. Кафе предлагает клиентам покушать в уютных помещениях
изпользовать залы банкетов и семинаров и так же устроить пикник на
Природе. Предлагает богатое меню и комплесное предложение для
групп школьников а так же и для разных мероприятй за ранее
Регистрируя.
Рядом с кафе Микс находится гостиница где можно переночевать.
SIA «Kolberg»
Adrese: Baznīcas iela 2, Mazsalaca
Atrašanās vieta kartē:
http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=562707&centery=
6413581&zoom=3&layer=map&ls=o
Tel. nr. +371 64251212, +371 26483685
SIA “Kolberg” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar grupu
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu. Iespēja paēst uz
vietas uzņēmuma telpās, kā arī pieteikt ēdiena
pasūtījuma ar piegādi sev izvēlētajā vietā. Piedāvājumā arī
bēru galdu klāšana. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta pa
augstāk norādītajiem numuriem.
SIA «Kolberg»
• Address: Baznīcas iela 2, Mazsalaca
• Search for:
http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=562707&
centery=6413581&zoom=3&layer=map&ls=o
• Phone: +371 64251212, +371 26483685
SIA “Kolberg” is a company that offers catering services
for groups. There is an opportunity to have a meal in
company’s place or to have a food delivery to customer’s
chosen location. Advance registration required by the
phone numbers listed above.
SIA Колберг
• Адрес: улица Базницас 2 Мазсалаца
• Место нахождения в карте:
• http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=562707&
centery=6413581&zoom=3&layer=map&ls=o
• Номер телефона: +371 64251212, +371 26483685
Это предприятие занимается услугами кормления
Груп. Можно покушать и на месме в помещениях
предприятия и так же заказать накрытый стол в
вашем выбраном месте. Накрывают столы и для
траурных событий Заранее позвонить и заказать.
Tējas un kafijas istaba
Adrese: Upes iela 6, Mazsalaca
Atrašanās vieta kartē:
http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=563103&centery=6413880&zo
om=2&layer=map&ls=o#
Tel. nr. +371 64251615, +371 29327082
Darba laiks: Katru dienu no 10.00 – 17.00
Tējas un kafijas istaba ir senioru pāra izveidota kafejnīca
Salacas krastā, no kuras āra terases paveras skaists skats
uz upi. Netālu atrodas arī 2 publiskās peldvietas.
Kafejnīcā piedāvā karstus, atsvaidzinošus dzērienus, uz
vietas ceptas smalkmaizītes un patīkamu atmosfēru.
Tea and coffee room
• Address: Upes iela 6, Mazsalaca
• Search for:
http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=563103&
centery=6413880&zoom=2&layer=map&ls=o#
• Phone: +371 64251615, +371 29327082
• Working hours: Every day from 10.00 to 17.00
Tea and coffee room is a senior made cafe, next to the
river Salaca. It has nice summer terrace with beautiful
view to the river. Nearby are 2 public swimming places.
Cafe offers hot and refreshing drinks, homemade cakes
and enjoyable atmosphere.
Комната чая и кофе
• Фдрес: улица Упес 6 Мазсалаца
• Место нахождения в карте:
http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=563103&center
y=6413880&zoom=2&layer=map&ls=o#
• Номер телефона: +371 64251615, +371 29327082
• Время работы – каждый день от 10.00 - 17.00
Комнату кофе и чая создала пара сениоров на самом
берегу реки Салаца и от тераса превосходный вид на реку.
Недалеко находятся два пляжа.
Кафе предлагает горячие и освежительные напитки а
так же свежие пироженые изпечоные на месте и уютную
атмосферу.
Mazsalacas vidusskolas ēdnīca
Mazsalacas vidusskolas ēdnīca
• Adrese: Parka iela 31, Mazsalaca
• Atrašanās vieta kartē:
http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=561719&c
entery=6413949&zoom=1&layer=map&ls=o
• Tel. nr: + 37129405889
Mazsalacas vidusskolas ēdnīcā apkalpo ne tikai
skolēnus, bet jebkuru interesentu. Iespējams
uzņemt un pabarot arī lielas grupas (~ 200
cilvēki)
Mazsalacas high school cafeteria
• Address: Parka iela 31, Mazsalaca
• Search for:
http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=561719&c
entery=6413949&zoom=1&layer=map&ls=o
• Phone: + 37129405889
Mazsalacas high school cafeteria serves not only
students, but anyone interested. There is
possibility to serve also big groups (~ 200
people)
Столовая средней школы Мазсалацы
• Адрес: улица Парка 31 Мазсалаца
• Место нахождения в карте:
http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=5617
19&centery=6413949&zoom=1&layer=map&ls=o
• Номер телефона: +371 29405889
Столовая средней школы обслуживает не
только школьников но и любых посетителей.
Есть возможность принять и покормить
группы до 200 людей.
Praktiskie padomi
• Apmeklēt seminārus, konferences, kuras tiek rīkotas
Mazsalacā, lai izprastu situāciju tūrisma jomā, dalītos
arī savā pieredzē/viedoklī
• Ievietot internetā informāciju par visām ēdināšanas
iestādēm
• Papildināt informāciju, norādot ne tikai adresi un
telefona numurus
• Izveidot informāciju latviešu valodā un citās valodās,
kuras norādītas mājas lapā
• Izveidot komplekso ēdināšanas piedāvājumu skolēniem
un tūristu grupām
• Izvietot norādes pilsētā uz visiem infrastruktūras
objektiem ieskaitot ēdināšanas iestādes
Sadarbības veicināšana
• Kolbergam jāveido sadarbība ar Skaņākalnu (jaunās
piestātnes, atpūtas vai nakšņošanas vietas)
• Mikam jāveido sadarbība ar zemnieku saimniecībām un
tūrisma uzņēmumiem, izvietot informācijas bukletus.
• Kafijas un Tējas istabai jāsadarbojas ar tūrisma
uzņēmumiem (popularizēt sevi kā romantisku, mierīgu
vietu pie dabas)
• Skolas ēdnīcai popularizēties Mazsalacas mājaslapā
norādot, ka apkalpo nometnes vai lielas tūristu grupas
~ 200 cilvēkiem
Sadarbība ar Mazsalacas TIC (1)
• Ir panākta sadarbība ar mārketinga grupu, kas
ēdināšanas uzņēmumus popularizē
Mazsalacas TIC sociālajos portālos
Sadarbība ar Mazsalacas TIC (2)
Tējas un kafijas istaba
• Ievietot informāciju mājas lapā
• Izveidot norādes no peldvietu puses un
iebraucot Mazsalacā
• Popularizēt sevi TIUAC un tuvāko pašvaldību
TIC
Kafejnīca Miks
• Papildināt informāciju mājas lapā
• Izveidot komplekso piedāvājumu
• Ievietot jaunu linku uz Baltic Maps, jo esošais
nestrādā
http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=563103&centery=641
3880&zoom=2&layer=map&ls=o
• Izplatīt vizītkartes TIUAC un tuvējos TIC
• «Mikam» sekmīgi izmantot jau esošos resursus
(semināru, konferenču zāle, istabas utt.) un pēc
tam domāt par paplašināšanos un jaunu
produktu veidošanu
• Atjaunot ēdienkarti
SIA “Kolberg”
• Izveidot linku tādā pašā formātā kā
iepriekšējiem ēdināšanas uzņēmumiem
• Baltic Maps links:
http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=562707&center
y=6413581&zoom=3&layer=map&ls=o
• Papildināt informāciju mājas lapā
Piedāvājums «Mikam» un
«Kolbergam»
• Siguldas piemērs
• Pavasara un rudens sezonā izveidots
piedāvājums skolēnu grupām
• Sigulda piedāvā komplekso pusdienu
piedāvājumu skolēnu grupām par Ls 1.80
• Piedāvājumā ir iekļauts pamatēdiens + zupa
vai pamatēdiens + saldais – kā katra grupa
izvēlas
Piedāvājums «Mikam» un
«Kolbergam»
• Kafejnīca Miks skolēnu grupas var apkalpot
viesnīcas konferenču zālē
• Kolbergs apkalpot savā ēdamzālē
• Grupām pasūtījuma/iepriekš pieteikšanās
• Izmēģinājumam tiek piedāvātas 3 ēdienkartes,
lai redzētu kā produkts realizējās
Izstrādātās ēdienkartes
1. Soļanka vai uzpūtenis ar pienu + vistas fileja,
rīsi, mērce, salāti
2. Pupiņu zupa vai ogu ķīselis ar pienu + gulašs
ar griķiem, salāti
3. Skābeņu zupa vai auzu pārslas ar
putukrējumu + vārīti kartupeļi, c/g kotlete,
salāti
Aptuvenās cenas – Ls 1.30 – Ls 1.50
Paldies

similar documents