Prezentacija:EuroRAP uvod

Report
PREZENTACIJA
EURORAP
EURORAP
 Štete od prometnih nesreća uzrokuju gubitak od 2% BDP-a u zemljama EU
 U 10 posljednjih godina na cestama Europe poginulo 350,000 ljudi a 2,4




milijuna je teško ozlijeđeno
Prometne su nesreće glavni uzrok smrtnosti mladih (18 do 24 godine)
Rizik pogibije na pojedinim cestama (istih ili sličnih tehničkih
karakteristika) varira i do 30 puta
Čimbenik cestovna infrastruktura u etiologiji prometnih nesreća do sada
podcijenjen
Fokus Akcijskog plana EU za period 2011-2020...“ceste koje praštaju“
ŠTO JE EURORAP
 Međunarodna neprofitna udruga formirana od strane




autoklubova i cestovnih vlasti
Temeljni je cilj unapređenje sigurnosti prometa u domeni
cestovne infrastrukture
EuroRAP trenutno okuplja 50 članica iz 30 zemalja
Sustav je osmišljen u Europi ali je ubrzo usvojen na svim
kontinentima
EU Komisija sugerira članicama korištenje modela EuroRAP
kao optimalnog alata za procjenu sigurnosti cesta
KAKO FUNKCIONIRA SUSTAV
 Detektiraju se dionice cesta sa najvećim rizikom (mapa rizika temeljem




volumena prometa u korelaciji sa brojem pogunulih i teško ozlijeđenih)
Obavlja se snimanje najrizičnijih dionica specijalno opremljenim vozilom
koje detektira nedostatke infrastrukture s aspekta sigurnosti
Pojedinim se dionicama dodjeljuju zvjezdice (gradacija od 1 do 5) kao
oznaka dostignuta nivoa sigurnosti
Temeljem obavljena snimanja izdaju se preporuke nadležnima za
održavanje cesta vezane uz aktivnosti i potrebne mjere za sanaciju stanja
U određenom roku prati se stanje sigurnosti na saniranoj dionici
ZNAČAJ PROVOĐENJA AKTIVNOSTI U
SUSTAVU EuroRAP
 Senzibiliziranje nadležnih vlasti i šire javnosti (korisnici)
o potrebi poduzimanja mjera za povećanje nivoa
sigurnosti
 Smanjenje broja nesreća, poginulih i ozlijeđenih u
prometnim nesrećama
 Poticanje organizacija koje su zadužene za održavanje
cesta na poduzimanje mjera za povećanje nivoa
sigurnosti
 Uvođenje standardiziranih i općeprihvaćenih metoda
vezanih uz procjenu sigurnosti cestovne infrastrukture
HRVATSKA KAO DIO SUSTAVA
EuroRAP
 2005 godine HAK pristupa sustavu EuroRAP kao punopravna




članica
2007 godine HAK postaje nositelj licence EuroRAP koja mu
omogućava obnašanje poslova ocjene kvalitete cestovne
infrastrukture s aspekta sigurnosti
Za neposrednu provedbu snimanja cesta HAK, kao partnera,
angažira Fakultet prometnih znanosti
2009 godine osnovano međuresorno Povjerenstvo za
praćenje provedbe projekta (MUP, MMPI, HAC, Hrvatske
ceste, ARZ, FPZ, BINA ISTRA)
Projekt se financira sredstvima Nacionalnog programa
sigurnosti cestovnog prometa
PROVEDBA EuroRAP-a U REPUBLICI
HRVATSKOJ
 2005 do 2007, pripremne radnje za izradbu karte rizika
 Prva karta rizika za sve autoceste i državne ceste izrađena za
razdoblje 2007 do 2009
 2009 obavljeno snimanje najkritičnijih dionica na državnoj
cesti D2 od GP sa Slovenijom do GP sa Srbijom (335 km)
 Najnovija karta rizika izrađena za period 2010 do 2012
ZAKLJUČCI
 Primjena sustava EuroRAP u Republici Hrvatskoj donijela je pozitivne




promjene glede poboljšanja stanja sigurnosti na cestama
Potrebno je generirati dodatna financijska sredstva kako bi se sustavom
EuroRAP obuhvatio što veći dio cestovne mreže
S aspekta turističke privrede Hrvatskoj je, kao izrazito receptivnoj zemlji,
izuzetno bitno kontinuirano podizati nivo sigurnosti na cestama kako je,
zbog eventualno nižeg stupnja siurnosti, turistički promet ne bi počeo
zaobilaziti. Ne treba zaboraviti da je sigurnost na cestama jedan od važnih
čimbenika pri odabiru destinacije za provođenje odmora
Temeljni je cilj i vizija prometne politike s aspekta sigurnosti uspostava
sustava „vozač sa 5 zvjezdica, vozilo sa 5 zvjezdica i cesta sa pet zvjezdica“
Primjer Bina-Istre govori da primjena standarda sustava EuroRAP u velikoj
mjeri olakšava pristup EU fondovima u domeni poboljšanja stanja i
sigurnosti cestovne infrastrukture
ZAHVALJUJEM NA POZORNOSTI
Milan Pajnić

similar documents