PowerPointova prezentacija

Report
Projekti Udruge Mala
filozofija namijenjeni
popularizaciji znanosti
Bruno Ćurko,
Institut za filozofiju / Udruga Mala filozofija
www.petit-philosophy.com
„Promicanje i komuniciranje znanosti II” , Zagreb, 23.-24. listopada 2013.
Pogled u vlastito
mišljenje
R-evolucija danas
Common ValuesThe Signs with
Human Dimension
Umjetnost
demokracije
Ljetna škola
filozofije
Tko se boji
korupcije još?!
Filozofija za
umirovljenike
Znanstveni
inkubator
ETHOS
R-evolucija danas (More i obalno područje kao mjesta
za promišljanje o odnosu s prirodom)
 Ciljevi:






Razvoj prirodoznanstvenog načina razmišljanja,upoznavanje
metoda istraživanja prirode, razvij spremnosti i odgovornost za
primjenu stečenih znanja u životu.
Upoznavanje i shvaćanje pojma evolucije i prirode.
Osvještavanje o nastanku i današnjem izgledu biljnih i
životinjskih vrsta te shvaćanje važnosti biološke raznolikosti.
Rušenje predrasuda i strahova na temelju vizualnog izgleda i
navike percipiranja „ružnog“ kao lošega.
Prikaz čovjekova utjecaja na okoliš te shvaćanje vlastitog
utjecaja na okoliš određenim radnjama.
Istraživanja o biljnim i životinjskim vrstama uz obalu.
R-evolucija danas (More i obalno područje
kao mjesta za promišljanje o odnosu s
prirodom)
 Projekt



ima nekoliko razrađenih programa:
Za učenike od 7 – 11 godina
Za učenika od 11 – 14
Za učenike od 14- 18 godina
Provedba R-evolucije
 2012.:



Ožujak – svibanj, gimnazija Vladimira Nazora
Srpanj – Ljetna škola filozofije – Prvić 2012.
Rujan – Obilježavanje Dana obale u suradnji s United Nations
Environment Programme Mediterranean Action Plan Priority Actions
Programme Regional Activity Centre (PAP/RAC)
 2013.:


Ožujak, priprema za obilježavanje Dana Obale (srednjoškolci),
PAP/RAC
Rujan, obilježavanje Dana obale (7-11 godina)
Znanstveni inkubator
Trening za znanstvena istraživanja.
 Ciljevi:


Projektom se naglašava interdisciplinarni i
pluriperspektivni pristup problemima, osvještava
važnost njihova kritičkoga promišljanja te promiču
inovativni načini rješavanja znanstvenih izazova.
Projekt želi motivirati učenike za znanstveni rad,
potaknuti samoinicijativnost, neovisnost mišljenja,
samokritičnost i odgovornost.
1. Znanstveni inkubator 2013.
 Pripreme
- ožujak – svibanj 2013. (Zadar,
Zagreb)
 Mentorski rad s učenicama svibanj - rujan 2013.
(Split, Zadar, Cres & Dalj)
 Središnja aktivnost; 25.-27. rujna 2013 –
Kulturno-znanstvena manifestacija 22. Dani
Frane Petrića, Cres.
 Evaluacija – listopad 2013.
Mentorski rad s učenicama
 Odabir
učenika
 Odabir teme – znanstvenik iz mog kraja
 Istraživanje o odabranom znanstveniku
 Izrada prezentacija po učeničkom izboru
(predavanje, PPT, plakat, brošure….)
 Pisanje izlaganja te uvježbavanje istog
Središnja aktivnost – 22. Dani Frane
Petrića, Cres
SRIJEDA, 25. rujna 2013.
 18:00–19:30 Javna predavanja, Srednja škola Frane
Petrića, Cres
 PETRA POŽGAJ (Varaždin), dobitnica brončane
medalje na Međunarodnoj filozofskoj olimpijadi, o
načinu pripreme za natjecanje i fazama natjecanja,
uz završnu prezentaciju pobjedničkoga eseja.
 Prof. dr. TOMISLAV PETKOVIĆ (Zagreb): Sretni spoj
fizike i filozofije. 100 godina Bohrovog atoma u
znanosti i filozofiji
Središnja aktivnost – 22. Dani Frane
Petrića, Cres
 ČETVRTAK,
 10:30–11:45
26. rujna 2013.
Sudjelovanje u znanstvenom programu
simpozija »Od Petrića do Boškovića: Hrvatski filozofi u
europskom kontekstu«
 16:00–16:30 Učenička prezentacija »Marko Antun de
Dominis«
 16:30–17:00 Učenička prezentacija »Milutin Milanković«
 17:15–17:45 Učenička prezentacija »Frederik Grisogono
Zadranin«
 17:45–18:15 Učenička prezentacija »Petrićev i naš grad
Cres«
 18:15–18:45 Rasprava / Discussion
Središnja aktivnost – 22. Dani Frane
Petrića, Cres
 ČETVRTAK,
 19:00–19:45
je znanost?
26. rujna 2013.
Radionica: dr.sc. BRUNO ĆURKO (Zagreb), Što
 19:45
Dodjela priznanja učenicima i nastavnicima (prof. dr.
IVICA MARTINOVIĆ, predsjednik Programskog odbora
simpozija »Od Petrića do Boškovića«)
 20:30
Filozofska večera
Evaluacija
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
4.45
4.37
4.04
3.95
3.26
2.8
2.68
4.66
4.78
4.46
4.6
Evaluacija
Jesi li produbila/o svoje znanje o znanosti i znanstvenim
istraživanjima?
DA
NE
19%
81%
Evaluacija
NE
4%
Bi li htio sudjelovati u sljedećem Znanstvenom
inkubatoru?
DA
96%
2. Jesu li te aktivnosti na Znanstvenom inkubatoru
potakle da promišljaš o stvarima o kojima se inače ne
promišlja?
DA
NE
8%
92%
Znanstveni inkubator
Budućnost
(R)evolucija
 26.10.-
21.12. 2013.
OŠ Petar Zoranić – Nin (OTP
Banka)
 Pripreme za veći
edukacijsko znanstveni
projekt na području
Mediterana
Pripreme za 2.
znanstveni inkubator
2014.
 Mali znanstveni
inkubatori kao uvod u
2. Znanstveni
inkubator – 2014.

Projekti Udruge Mala
filozofija namijenjeni
popularizaciji znanosti
Bruno Ćurko,
Institut za filozofiju / Udruga Mala filozofija
www.petit-philosophy.com
„Promicanje i komuniciranje znanosti II” , Zagreb, 23.-24. listopada 2013.

similar documents