vairāk lasiet šeit

Report
Patriotisma nedēļa Pumpuru vidusskolā
Jau daudzus gadus mūsu skolā izveidojušās un nostiprinājušās tradīcijas, kā atcerēties un godināt mūsu tautai un valstij
nozīmīgus notikumus.
Arī šogad, kā katru gadu, sagaidot Lāčplēša dienu, 7. un 8.klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājiem un 12.klašu
skolēniem devās uz Asaru un Jaundubultu kapiem, lai godinātu latviešu strēlniekus, kā arī Otrajā pasaules karā kritušos
karotājus – cīnītājus par savu valsti. Uzrunas teica 12.klašu skolēni, karavīru piemiņas vietās nolikti ziedi un aizdegtas
sveces, tā parādot godu karavīriem.
Par tradīciju ir kļuvusi ikgadējā mācību ekskursija 9. un 12.klašu skolēniem uz Tīreļpurvu – Ložmetējkalnu. Tā tematiski
saistīta arī ar apgūto mācību vielu Latvijas vēsturē – strēlnieku kaujām, strēlnieku lomu Latvijas valsts neatkarības
izcīnīšanā.
2012.gada 14.novembrī pie Pumpuru vidusskolas pulcējās 9b klases skolēni un abu 12.klašu skolēni, kā arī klašu
audzinātājas Maija Rozenberga un Ausma Bruņeniece, lai dotos ekskursijā uz Ziemassvētku kauju vietām – Tīreļpurvu, lai
izzinātu latviešu strēlnieku gaitas, godinātu viņu piemiņu. Gaidot autobusu, bija redzams, ka daudziem pie atlokiem
piespraustas lentītes Latvijas karoga krāsās. Ceļā uz galamērķi autobusā skanēja latviešu dziesmas, 12b klases audzinātāja
un vēstures skolotāja Dina Ratniece dalīja lentītes tiem, kuriem to nebija. Pa ceļam skolēni iepazinās ar vēstures skolotāja
Mārtiņa Āboliņa sagatavoto informatīvo materiālu par Ložmetējkalnu, frontes stāvokli, par dramatiskākajām kauju
epizodēm.
Pēc nepilnas stundas autobuss iebrauca dziļā mežā, kur atrodas Ziemassvētku kauju muzejs „Mangaļi”. Pie muzeja
ekskursantus sagaidīja ekskursijas vadītājs, ietērpies karavīra mētelī un šauteni plecā. Pēc viņa uzaicinājuma mēs
izveidojām divas komandas – „Vienkārši cīnītāji” un „Bez cīņas nav uzvaras”, lai sacenstos zināšanās un veiklībā. Sākumā
devāmies uz muzeju, kur uzzinājām daudz interesantas informācijas par strēlnieku gaitām, par viņu komandieriem, par
gāzmaskām, par dažādiem ieročiem, piemēram, gāzes bumbām, raķetēm, granātām, tās arī drīkstējām paturēt rokās.Tad
abas komandas saņēma darba lapas, kuras bija jāizpilda – uzzinātais muzejā. Ar 4 punktu pārsvaru uzvarēja „Bez cīņas
nav uzvaras”.
Tālāk devāmies uz aizsargvalni, kur mums vairāk pastāstīja par darbībām kaujas laukā. Mums pašiem ļāva iejusties
strēlnieku lomā – komandām bija jāpārvar šķēršļu josla, kas imitēja dzeloņdrātis, tad skrējām cauri šķēršļiem ar
gāzmasku galvā un šauteni rokās, vedot līdzi „savainoto” biedru. Vēl interesantāk bija, kad puiši, skrienot apkārt
labirintam, nestuvēs nesa „ievainotās” meitenes. Tas lika justies tā, it kā mēs tiešām būtu tajā karā un ievainotas
tiktu nestas uz vietu, kur varbūt ir cerības tikt glābtām. Mūsu aktivitātes ar fotoaparātu fiksēja skolotāja Ausma
Bruņeniece.
Pēc tam sēdāmies pie ugunskuriem, lai paēstu, padzertu tēju un atpūtušies varētu doties tālāk. Dziedājām
skolotājas Maijas Rozenbergas sagatavotās dziesmas, kuras gribējām nodziedāt arī piemiņas vietās. Tad visi,
apmierināti un paēduši, bridām pa mežu, lai sasniegtu strēlnieku brigādes pirmā pārrāvuma piemiņas vietu –
Zobenu. Tur aizdedzinājām piemiņas sveces, kopīgi dziedājām „Div’ dūjiņas gaisā skrēja”, „Mirdzot šķēpiem”, „Ak,
Latvija, kur tavi dēli” un citas patriotiskas dziesmas. Visiem sirdīs noteikti kaut kas iedegās, jo absolūti visi kā viens
dziedāja, jutās vienoti, pieminot varonīgos strēlniekus.
Pēc piemiņas brīža devāmies tālāk – nākošais apskates objekts bija Ložmetējkalns. Vispirms kāpām skatu tornī –
tas bija satraucoši, jo tornis bija augsts un šūpojās vējā. Arī Ložmetējkalnā pie pieminekļa aizdedzām piemiņas
svecītes.
Pēdējā pietura mūsu ekskursijā bija Strēlnieku kapi. Visi divās kolonnās ar svecēm rokās sastājāmies apkārt
piemineklim. 12b klases skolniece Rita Riteniece runāja dzeju – no A.Čaka „Mūžības skartajiem”; klusuma brīdī
noliecām galvas, pieminot kritušos strēlniekus – viņi vienmēr paliks mūsu sirdīs, jo atdeva savas dzīvības, lai mūsu
zeme un mūsu valsts būtu brīva. Skolotāja Mārtiņa Āboliņa vadībā izstaigājām arī rekonstruētos ierakumus, kuros
strēlnieki cīnījās un krita, bet nepadevās. Šis brauciens mums ļāva labāk saprast nozīmīgus mūsu vēstures
notikumus.
Jau vairākus gadus ir tradīcija, ka 12.klašu skolēni, tuvojoties Valsts svētkiem, izstrādā un iestudē teatralizētus
priekšnesumus „Latvijas brīvības cīnītāji”. Kā katru gadu, arī šogad skolā notika svinīgie pasākumi, veltīti Latvijas
valsts dibināšanas gadadienai. Tajos - vispirms vecākiem organizētajā koncertā, pēc tam – skolēnu pasākumos,
12.klašu iestudējumi bija nozīmīga pasākumu daļa, ko atzinīgi novērtēja gan vecāki, gan skolēni. 12a klases skolēni
uzvedumā izspēlēja strēlnieku iesaistīšanos karā, kauju situācijas. 12b klases skolēni bija sagatavojuši A.Čaka
„Mūžības skartos” – svinīgu piemiņas veltījumu latviešu strēlniekiem. Abus iestudējumus papildināja lielajā ekrānā
rādītās fotogrāfijas ar strēlniekiem, frontes skati un citi materiāli, kas skatītājiem ļāva labāk izprast Latvijas valsts
tapšanas gaitu.
Katru gadu nozīmīgos Valsts svētkos, arī citu pasākumu ietvaros mūsu skolas skolēni tiekas ar ievērojamiem
politiķiem, valsts darbiniekiem, diplomātiem, piemēram, pagājušo gadu skolā viesojās Saeimas priekšsēdētāja
S.Āboltiņa, viesi ir bijuši ASV, Somijas, Nīderlandes vēstnieki, mūsu skolu pagodinājušas ar savu klātbūtni tādas
ievērojamas personības kā S.Kalniete, A.Žīgure, D.Īvāns, G.Ulmanis, J.Dobelis, P.Tabūns un citi. Šogad – mūsu valsts
94.dzimšanas dienā ar uzrunu svētku pasākumā bija ieradies valsts aizsardzības ministrs A.Pabrika kungs. Mēs
tikāmies arī ar A.Baumanes kundzi, Jūrmalas muzeja direktori, ar O.Menteli, Nacionālo karavīru apvienības
vadītāju.
Daudzi Pumpuru vidusskolas skolēni no visām klasēm 11.novembrī piedalījās Jūrmalas pilsētas Lāpu gājienā uz
kapteiņa Zolta pieminekli, bet 18.novembrī devīto klašu skolēni piedalījās Jūrmalas Gaismas ceļa veidošanā. Mums
ir svarīgi izjust un apliecināt savu piederību savai pilsētai un valstij.
Sanija Veinberga
9b.klases skolniece

similar documents