Kultūra un globaliz.. - Ogres Valsts ģimnāzija

Report
Ogres Valts ģimnāzija
Ogre 2014

Globalizācija ir mūsdienu pasaules
attīstības process, kuram raksturīga
visu sfēru mijiedarbība un nacionālo
mērogu pāraugšana.

Par kultūru globalizāciju mūsdienās
dēvē etnisko kultūru mijiedarbību un
šīs mijiedarbības stimulēto kultūru
transformāciju.
Globalizācijas aizsākumi .
 Grieķu civilizācija un grieķu valodas
lietojums izpletās no grieķu kolonijām
Spānijā līdz Indijai un Centrālāzijas
austrumiem, kuras Aleksandrs Lielais
sasniedza savos karagājienos (
Helenizācija, ap 3.gs. p.m.ē.)



Romas centieni apvienot romiešiem zināmo
pasauli Romas valsts paspārnē un latīņu valodas
kā universālas saziņas līdzekļa izplatība Eiropas
zemēs.
Dēļ Romas impērijas plašās izplešanās un tās
spēcīguma, Romas institūcijām un kultūrai bija
ilgstoša ietekme uz valodu, reliģijas, arhitektūras,
filozofijas, likumu un valdības domu attīstīšanos
pārvaldītajās teritorijās.
Kristofers Kolumbs bija ievērojams
jūrasbraucējs, kurš šķērsoja Atlantijas
okeānu un 1492. g. Zem spāņu
karoga sasniedz Amerikas teritoriju.
 Līdz ar to, 15.-16.gs. līdz ar portugāļu,
spāņu, holandiešu, franču, angļu un
krievu ekspensiju pasaules mērogā
aizsākās vienotas pasaules
civilizācijas veidošanās.


Sevišķi strauji globalizācijas procesi
noritēja 19.gs 2. pusē līdz ar dzelzceļa
tīkla veidošanos, telefona sakaru un
radiopārraižu ieviešanos. Robežas vairs
netraucēja preču, pakalpojumu un
naudas plūsmu – veidojās pārnacionālas
kompānijas.

Pirmais dzelzceļa tīkls tika radīts
Lielbritānijā, 1920. gados
Preču pieejamība – 19.gs. beigās Rīgā
bija iespējams iegādāties Kubas cigārus
un Amerikas šujmašīnas.
 Turpmāku globalizācijas procesu
pārtrauca pasaules karš (1919.-1918.g.)
un radušos totalitāro sistēmu ideoloģija.
 Pēc komunisma sistēmas sabrukuma
20.gs 80. un 90. gadu mijā, globalizācija
ieguva neparedzēti straujus tempus un ir
kļuvusi neprognozējama.


Laiks

Telpa

Starpkultūru attiecības

KULTŪRU INTEGRĀCIJA
Valsts birokratizēšanās;
 Lokālo tradīciju izzušana;
 Valodu apdraudējums (izzūd daudzas valodas,

tas notiek dēļ spēcīgāko valodas grupu izplešanās, apspiežot
mazāko kultūru valodas);
Reliģija un kultūra var nonākt pretrunā ar
sabiedrībā pieņemtiem likumiem;
 Tiek veicināta migrācija uz ekonomiski
attīstītākajām valstīm;

Kultūru līdzāspastāvēšana nav vienmēr ir
«mierpilna»;
 Ne visas kultūras ir atvērtas globalizācijas
procesiem;
 Preču standartizācija, reklāmas un
naudas ietekmes palielināšanās;
 Vienveidīgi elki un kultūrvaroņi, seriāli,
šovi, utt.;
 Palielinās masu kultūras ietekme, mazinot
indivīda radošumu;
 Masu mēdiju milzīgā ietekme uz cilvēka
dzīvi.


similar documents