Usluge u zajednici - Otvoreni zagrljaj eng

Report
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Usluge u zajednici za osobe
sa duševnim i intelektualnim
teškoćama
Miroslav Brkić
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Usluge u zajednici
• Pružanje pomoći i podrške u prirodnom
okruženju korisnika.
• Podstiču integraciju
• Preveniraju institucionalizaciju
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
Grupe usluga u zajednici
• Dnevne usluge u zajednici – dnevni
boravak; pomoć u kući.
• Usluge podrške za samostalan život –
stanovanje uz podršku; personalna
asistencija; obuka za samostalni život.
• smeštaj u srodničku, hraniteljsku ili drugu
porodicu, respite care – usluga smeštaja
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
Međusektorske usluge
• Usluge socijalne zaštite mogu se pružati
kombinovano s uslugama koje pružaju
obrazovne, zdravstvene i druge ustanove.
• Pružanje međusektorskih usluga
obezbeđuje se zaključivanjem protokola o
saradnji.
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Zapošljavanje
• Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju,
radni centri, socijalno preduzeće (Zakon o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju
osoba sa invaliditetom)
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
Nadležnost lokalne samouprave
• Dnevne usluge u zajednici
• Usluge podrške za samostalan život.
• Stanovanje uz podršku za osobe sa
invaliditetom u jedinicama lokalne
samouprave čiji je stepen razvijenosti
iznad republičkog proseka
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Namenski transferi
• Usluge socijalne zaštite u lokalnim
samoupravama čiji je stepen razvijenosti
ispod republičkog proseka.
• usluge socijalne zaštite u lokalnim
samoupravama na čijoj teritoriji se nalaze
RI u transformaciji
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
Standardi usluga socijalne
zaštite
• Pravilnik o bližim uslovima i standardima
za pružanje usluga socijalne zaštite
definiše strukturalne i funkcionalne
standarde.
• Konsultovati standarde prilikom zasnivanja
usluge (Vodič)
• Nisu definisani zdravstveni standardi
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Licenciranje
• Ograničena licenca (do 5 godina): ako
pružalac usluge nema dvogodišnje
iskustvo, ne ispunjava sve standarde,
nalazi se u procesu transformacije.
• Pravilnik o licenciranju pružalaca usluga
• Licenciranje stručnih radnika
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Preporuke
• Upoznati se sa standardima usluga i težiti
njihovom ispunjenju.
• Nisu sve usluge standardizovane (npr.
nezavisno stanovanje, dnevni boravak za
duševno obolele.
• Razvijati vlastitu praksu (promena ili
dopuna standarda)
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
Primeri dobre prakse
• Veliki Popovac – 8 korisnika živi
samostalno, bavi se poljoprivrednom
delatnošću.
• Pančevo – 19 korisnika u stanovanju uz
podršku
• Program integralne pomoći i nege u kući
Kragujevac
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Ključni izazov
• Obezbediti održivost usluge:
Planiranje budžetskih sredstava
Razvijati usluge u skladu sa standardima
Uspostaviti princip „novac prati korisnika“
Racionalno koristiti kadrovske resurse
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу

similar documents