DNB – ilgtermiņa partneris tranzīta nozares uzņēmumiem

Report
DNB – ilgtermiņa
partneris tranzīta
nozares uzņēmumiem
Indulis Ķerus
AS DNB banka
2012. gada 7 .jūnijā
DNB fokusa nozares Latvijā
•Enerģētika
•Tranzīts
•Kokrūpniecība
•Pārtikas produktu ražošana
2|
Kāpēc tranzīts? (1)
IKP INDEKSI FAKTISKAJĀS CENĀS, % PRET IEPRIEKŠĒJO PERIODU
135
125
115
105
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
95
85
75
IKP
Transports un uzglabāšana
Avots: CSP
Kāpēc tranzīts? (2)
NOZARU RADĪTĀS PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS ĪPATSVARI 2011.GADĀ,
%
Veselība un sociālā
aprūpe; 2.2%
Māksla, izklaide un
atpūta; 1.5%
Lauki, meži, zivis;
4.2%
Izglītība; 3.5%
Valdība un obl. soc.
apdr.; 5.8%
Derīgie izrakteņi,
enerģija, komunālie
pak.; 4.1%
Apstrādes
rūpniecība; 13.5%
Profesionālie,
administratīvie,
tehniskie, zinātnes
pakalpojumi; 6.4%
Celtniecība; 6.5%
Nekustamie
īpašumi; 9.7%
Finanses; 2.9%
Tirdzniecība; 20.0%
Informācija un
sakari; 3.7%
Viesnīcas un
restorāni; 1.5%
Transports un
uzglabāšana; 14.3%
Avots: CSP
Svarīgi – korporatīvā pārvaldība
Piemēram:
• Skaidra uzņēmuma īpašnieku struktūra;
• Pārredzama uzņēmuma pārvaldes struktūra ar skaidri
noteiktām funkcijām un pilnvarām, lēmumu pieņemšanas
kārtību;
• Skaidri definētas valdes (un padomes) locekļu pilnvaras un to
termiņi.
5|
Svarīgi – korporatīvā sociālā atbildība
• Laba uzņēmuma, tā īpašnieku un vadības reputācija;
• Ētikas kodekss;
• Korporatīvās sociālās atbildības politika;
• Vides politika.
6|
Lepojamies ar mūsu klientu panākumiem...
7
Slēgta tipa ogļu pārkraušanas termināls Ventspils
brīvostā ar nominālo pārkraušanas jaudu 6 miljoni tonnu
gadā.
8
• 2012. gada pavasarī
sasniegti 10 miljoni
pārkrauto ogļu tonnu
kopš termināla darbības
uzsākšanas 2009.g.
• Lielākais apkalpotais
kuģis 87’998 MT ogļu
(2012. gada aprīlī).
9
Noliktava saldēto pārtikas kravu pārkraušanai Rīgas
brīvostā ar ietilpību līdz 12 500 tonnu.
10
• Papildus aptuveni 450
ref-konteineru
pieslēgumi.
• Brīvās ekonomiskās
zonas režīms.
• Noliktava sertificēta
atbilstoši ES prasībām
trešo valstu izcelsmes
kravu apstrādei.
11
Plānojat sava uzņēmuma attīstību?
12
Ir pieejams finansējums...
• Ilgtermiņa ieguldījumiem pārkraušanas un glabāšanas jaudu izveidei
vai palielināšanai
• Līdz šim lielākais DNB organizētais sindicētais kredīts tranzīta nozarē
53 miljoni EUR.
13
Ir pieejams finansējums...
• Dzelzceļa ritošā sastāva (kravu pārvadājumiem), vilcēju un piekabju
iegādei.
• Kopējais finansēto vagonu skaits šodien pārsniedz 700.
14
Ir pieejams finansējums...
• Speciālajai tehnikai kravu pārkraušanai ostās –
portālceltņiem, konteineru manipulatoriem u.c.
15
Aktuālais starptautiskajā banku sektorā...
16
Iepriekš perfektajā banku pasaulē…
Realitāte šodien…
Aktuālais banku sektorā - Basel III
• Spēkā no 2013. gada
• Likviditātes prasības bankām (gan īstermiņa, gan ilgtermiņa)
• Paaugstinātas kapitāla pietiekamības prasības (jau no
30.06.2012.)
• Ietekme uz resursu pieejamību tirgū – ilgtermiņa resursu
trūkums Eiropas banku tirgū
• Ietekme uz resursu cenām – augstāka resursu cena (jo
nepieciešams piesaistīt vairāk kapitāla)
18|
Par DNB...
19
No DnB NORD uz DNB
2011. gada 11. novembrī banku
grupa visā pasaulē uzsāka darbu
ar vienu zīmolu DNB.
Tādējādi - gan Oslo, Londonā,
Singapūrā,
Ņujorkā un Pekinā, gan arī Rīgā
un visā Latvijā mēs esam DNB banka!
20
DNB – attīstīts starptautiskais tīkls visā pasaulē
21|
DNB – vadošā finanšu institūcija Norvēģijā
• Pamatbanka 60% Norvēģijas
lielāko uzņēmumu
• Pasaulē vadoša kuģniecības,
enerģētikas un telekomunikācijas
nozares finansējoša banka
• Reitingi (ilgtermiņa) – A1/A+
• 34% akciju pieder Norvēģijas
valstij, 10% - Norvēģijas krājbanku
fondam
• Vairāk nekā 200 gadus ilga
vēsture
22|
2012.05.25
2012.05.23
2012.05.21
2012.05.19
2012.05.17
2012.05.15
2012.05.13
2012.05.11
2012.05.09
2012.05.07
2012.05.05
2012.05.03
2012.05.01
2012.04.29
2012.04.27
2012.04.25
2012.04.23
2012.04.21
2012.04.19
2012.04.17
2012.04.15
2012.04.13
2012.04.11
2012.04.09
2012.04.07
2012.04.05
2012.04.03
2012.04.01
2012.03.30
2012.03.28
5 gadu Credit Default Swap likmes vadošajām
Latvijā pārstāvētajām ārvalstu bankām
600
500
400
Bank1
300
Bank2
Bank3
Bank4
200
Bank5
DNB
Vidēji
100
0
Avots: Bloomberg (28.05.2012.)
23
DNB – viena no vadošajām bankām Latvijā
Nr. 1 – pēc klientu – juridisko personu
un fizisko personu – apmierinātības
un lojalitātes*
Nr.4 – pēc aktīvu apjoma,
kredītportfeļa apjoma, rezidentu
noguldījumu apjoma
77
74.1
73.1
74
73.5
71.2
70.6
71
2010
69.7
2011
69.1
68.1
68
65
DNB
SEB
Nordea
Swedbank
* Starptautiskās neatkarīgās pētījumu kompānijas “EPSI
Rating" pētījums "Baltic Banking 2011”
24|
Paldies!

similar documents