ovdje - Srednja škola Vrbovec

Report
EU PROJEKT ERASMUS+
MAKE THE CUT
Srednja škola Vrbovec
Danas:
 605 učenika u 26 razrednih odjela
 63 djelatnika (51 nastavnik)
 12 obrazovnih programa: opća gimnazija, ekonomist,
prodavač, mesar, kuhar, konobar, autolimar, automehaničar,
CNC operater, plinoinstalater, tokar, strojobravar
Srednja škola Vrbovec
Program za zanimanje mesar
 duga tradicija
 oko 1500 učenika završilo školu
 većina se zaposlila u PIK-u Vrbovec u kojem su obavljali i
praksu
ZANIMANJE MESAR NEKAD I SAD
NEKAD
DANAS
težak fizički rad
suvremena oprema, fizički rad sveden na
minimum
loši higijenski uvjeti
higijenski uvjeti na visokoj razini
manjkava zaštitna oprema
zaštitna oprema na svim radnim mjestima
gotovo isključivo “muški posao”
muškarci i žene
 Veliki benefit: osigurano radno mjesto i redovita plaća
PROJEKT
 Projektom je planirana mobilnost u svrhu osposobljavanja za
zanimanje mesar – praktična nastava
 Danas u RH na tržištu rada nedostaje mesar – MZOS –
DEFICITARNO ZANIMANJE
 Zanimanje je neatraktivno – svake godine se bilježi sve manja
zainteresiranost učenika za upisivanje tog programa
 Percipira se kao neatraktivno, teško i psihički naporno
 I uz stipendiranje motiviranost učenika je niska
 Učenici dolaze iz socijalno osjetljivijih skupina
PROJEKT
 PARTNERI U PROJEKTU
 SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC
 PIK VRBOVEC d.d.
 DANISH MEAT TRADE COLLEGE
PROJEKT
 Danish Meat Trade College kontakt s Hrvatskom je ostvario
kao partner PIK-a Vrbovec
 Razvijanje ljudskih potencijala
 Od iznimne važnosti za industrije je usvajanje novih tehnika i
vještina potrebnih za rad
 IDEALNO već u obrazovnom sustavu
DANISH MEAT TRADE
COLLEGE
 Danish Meat Trade College (DMTC)
nezavisan je centar za edukaciju i obuku
osnovan 1964. godine od strane danskih
klaonica koje su smatrale da su ljudski
resursi od iznimne važnosti za daljnju
ekspanziju sektora
 Danas se DMTC razvio u modernu
edukacijsku instituciju čije aktivnosti
pokrivaju edukacije i treninge na razinama
navedenim u sljedećem odgovoru
DANISH MEAT TRADE COLLEGE
 programi strukovnog obrazovanje u DMTC-u bazirani su na
praktičnom radu
 omogućava učenicima da nakon završenog programa steknu
praktična znanja i vještine koje im omogućavaju da se lakše i bolje
prilagode svojem budućem radnom mjestu
 profesori su iskusni mesari koji kroz individualni rad sa svakim
učenikom prenose svoje znanje, tehnike i vještine na učenike
DANISH MEAT TRADE COLLEGE

Današnji trendovi industrije
 POSLODAVCI: veća iskoristivost sirovine, profitabilnost - osigurava
postojeća radna mjesta i otvara nova radna mjesta
 RADNICI: smanjeno fizičko naprezanje, lakša i kraća obrada mesa

DMTC ima dugu tradiciju rada s mesnim industrijama i razvila je tehnike od
kojih profitiraju i industrija i radnici – neke metode uključuju:
 Razvijanje percepcije kako najbolje iskoristiti sirovinu
 Implementiranje tehnika koje omogućavaju da se uz manje fizičkog
napora postigne maksimalna iskoristivost sirovine
 Upute za „dansko” držanje noža koje smanjeno troši zglobove
 Učenje evaluacije sirovine na svim linijama (od početka do kraja
procesa)
 Učenje o udjelima i vaganje
 Slaganje robe na pultu
 Prezentacijske vještine i metode ophođenja s kupcem u maloprodaji
PIK VRBOVEC
 PIK Vrbovec je u stalnoj potražnji za novim radnicima zanimanja mesar
 u posljednjih deset godina PIK Vrbovec osigurava mogućnost izvođenja
praktičnog dijela nastave za naše učenike
 osigurava i stipendije, a većini njih (čak 90%) omogućava da se nakon
završenog srednjoškolskog obrazovanja odmah zaposle
 Mesna industrija PIK Vrbovec najveći je poslodavac u vrbovečkoj regiji,
također koristi dansku opremu za mesnu industriju i svoje radnike
dodatno obučava novim tehnikama rada u Danskoj
 U suradnji s DMTC-om PIK Vrbovec je
sudjelovao u izradi programa prakse
 U DMTC su s učenicima išla 2 predstavnika
PIK Vrbovca – glavni tehnolog i mesar
(obojica su već prošli edukaciju u DMTC)
INDUSTRIJA - OBRAZOVANJE
 Za industriju je važno da zaposli radnike s
vještinama koje im omogućavaju što lakše
uključivanje u radne zadatke i radni kolektiv
 Za obrazovnu ustanovu važno je usmjeravati
učenike
praktičnim
znanjima
koja
povećavaju njihovu zapošljivost
 Program nastave u Danskoj baziran je na
individualnom praktičnom radu kako bi
učenici što bolje razvili svoj profesionalni
identitet, usvojili dodatne kompetencije i
nove tehnike – omogućiti će lakši pronalazak
posla i dugotrajnije zadržavanje posla
PROGRAM MOBILNOSTI
 OSNIVANJE POVJERENSTVA
─ Nakon potpisivanja ugovora osnovano je povjerenstvo voditeljica projekta, predstavnica PIK-a, predstavnik
roditelja, predstavnik učenika, predstavnica iz DMTC
 PRIPREME ZA MOBILNOST
Jezične, kulturološke, pedagoške, ZNR
 PROGRAM RADA U DMTC
2 tjedna prilagođenog programa (inače 10 tjedana)
naglasak na metode rada koje će primjenjivati na
svom budućem poslu
Osnivanje povjerenstva
 Odmah po potpisivanju ugovora
 Voditeljica
projekta,
predstavnik roditelja,
predstavnica iz DMTC
predstavnica
PIK-a,
predstavnik učenika,
 Dogovaranje oko smještaja, prijevoza, priprema,
osiguranja, kulturoloških aktivnosti…
 Priprema dokumenata – upitnici, suglasnosti,
LA, EUROPASS mobility, putovnice, izjave…
 Redovno održavani roditeljski sastanci
 Dolazak predstavnika PIK-a
odgovaranje na pitanja učenika
na
SRO
–
PROGRAM MOBILNOSTI
Pripreme za mobilnost
-
Jezične pripreme u trajanju 24 sata odradila je profesorica
engleskog jezika u našoj školi
-
Kulturološke pripreme odradile su učenice četvrtog razreda
gimnazije
-
Pedagoške pripreme kroz satove razrednika i individualne
razgovore s učenicima
-
ZNR odslušana i odrađena unutar PIK Vrbovca mesne
industrije d. d.
PROGRAM MOBILNOSTI
Program rada u DMTC
 Učenici su slušali predavanja o opremi, o postupcima iskoštavanja, o
rezovima, o obradi mesa svinjskih polovica i o tehnikama iskoštavanja te o
osobnoj higijeni i higijeni prostora i mikrobiologiji mesa.
 Svatko od učenika zadužio je alat i pribor te radnu i zaštitnu odjeću i obuću
 Radno vrijeme učenika je bilo svakog dana od 8.00 do 16.00.
 O stručnom i teorijskom osposobljavanju učenici su vodili dnevnike.
PROGRAM MOBILNOSTI
PROGRAM MOBILNOSTI
PROGRAM RADA U DANSKOJ
 Sustav učenja uključio je ustroj teorijskih znanja s
praktičnim tehnikama i vještinama temeljenim na
stručnom osposobljavanju učenika za zanimanje mesar.
 Vodila se briga o individualnom pristupu i radu s
pojedinim učenikom koji kroz takav način obrazovanja
stječe kompetencije u zanimanju mesar.
 Ostvareno je kulturološko podizanje učenikove svijesti
Cilj obrazovanja
Osnovni cilj obrazovanja kroz praktičnu nastavu u Danish
Meat Trade College bio je usvojiti i koristiti najmodernije
tehnologije, alate, razviti vještine, te poraditi na povećanju
iskoristivosti sirovine i testirati usvojeno znanje koje će se
moći primijeniti i koristiti u praksi.
Postignuti očekivani ishodi učenja
 Upoznavanje novih tehnika rada
 Povećanje radne učinkovitosti uz manje fizičko naprezanje
 Smanjenje ozljeda na radu i smanjenje vjerojatnosti razvoja
profesionalnih bolesti
 Povezivanje teorijskog i praktičnog znanja
 Usvajanje obrade mesa uz što bolju iskoristivost sirovine
Postignuti očekivani ishodi učenja
 Testiranje usvojenog znanja u praksi
 Savladavanje i stjecanje novih vještina rasijecanja i
otkoštavanja mesa te obrade mesa
 Poštivanje higijenskih zahtjeva
 Razvijanje učenikovih potencijala, profesionalnog
identiteta i dodatnih kompetencija uz nove tehnologije
Cilj projekta
Povećanje zapošljivosti dobro osposobljenih i
obrazovanih mesara – EU!
 Omogućavanje lakšeg pronalaska i zadržavanja posla
 Povezivanje obrazovanja u Hrvatskoj i Danskoj
 Povezivanje Srednje škole Vrbovec i ostalih škola u
Hrvatskoj širenjem novih iskustava
 Uska suradnja mesne industrije PIK Vrbovec, DMTC-a i
Srednje škole Vrbovec
Učinci ovakve vrste obrazovanja na učenike
 lakša zapošljivost i zadržavanje posla i lakše
napredovanje u struci
 Samoprocjena vlastitih vještina
 korištenje stranog jezika u struci
 Vrijednost cjeloživotnog učenja
 Kontakt s vršnjacima iz drugih
zemalja, upoznavanje novih
kultura
 stjecanje certifikata o sudjelovanju i osposobljavanju
učenika za zanimanje mesar
Učinci ovakve vrste obrazovanja na školu
 podizanje prezentacije škole
 povećanje zainteresiranosti za upisivanje učenika u
zanimanje mesar koje je deficitarno zanimanje
 jačanje suradnje s mesnim industrijama u Hrvatskoj
 razmjena iskustava sa srodnim obrazovnim ustanovama
 prepoznatljivost na državnoj razini kao centra izvrsnosti
za obrazovanje u zanimanju mesar
Učinci na lokalnu zajednicu
- Razvitak lokalne zajednice uvelike ovisi o razvijanju
industrija koje posluju na tom području
- Dodatne edukacije i kontinuirani rad na implementaciji
novih znanja i vještina doprinose razvijanju industrije
- Lokalna zajednica ima koristi od dugogodišnje suradnje
Srednje škole Vrbovec i PIK-a:
 pripremanje mladih ljudi na rad
 dogovor oko potreba industrije
 prilagodljivost obrazovnog sustava tržištu rada
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents