D20(Skill die)

Report
Autor: Stjepan Levačić
Uredila : Anamarija Sedmak
Ilustracije: Ivan Miletić, Tijana Migić, Karlo Mikić, Jelena Copak, naslovnica Ive Svorcina
Uvod
•
•
•
•
•
Izrazi:
d20, d10, d6, d4,…
NPC
PC
GM
Poglavlje I: Sistem Iron Age-a (kockice)
•
•
•
•
•
D4 (Characteristic die)
D6(Location die)
D10(Damage die)
D12(Magic die)
D20(Skill die)
Obrnuti d20 sistem
• Što je niži broj kod bacanja d20 kocke to bolje
• Za ostale testove poželjan je veći
broj
• izuzev kod bacanja za
razvoj mentalnog
poremećaja
Izrada lika
• Race: Dwarf, Feykin/Elf, Fey/ Nymph,
Human/Continental, Mediterranean, Nordic,
Steppe
• Background: daje određene bonuse na primarne
karakteristike
• Traits: Pozitivni i negativni
• dodatnu prilagodbu lika
• omogućuju igranje subrase : Vukodlaka, Vampira,
Raherryna, Danherryna, poluvilenjaka…
Borba
• Borbu sa i bez oružja je moguće
kombinirati
• Vrijednost oklopa (protection)
oduzima se od izosa primljene štete
• Različiti tipovi oružja imaju različite
posebne sposobnosti, primjerice
ofenzivna oružja koriste Muscle
umjesto refleks, Crushing oružja
ignoriraju 3 boda zaštite itd.
Duže je bolje?
• Osoba sa dužim oružjem ima
prednost nad onom sa kraćim,
no ona sa kraćim ima
mogućnost koristiti ga
prilikom hrvanja
Privlacnost u borbi
• Physical beauty test može spriječiti
pripadnika suprotnog spola da
napadne osobu koja je uspjela u PB
testu.
• Napadač ima pravo an testiranje vlastite
volje.
Manevri
• Ovisno o razini vještine a pojedinim tipom oružja, lik ima
na raspolaganju
određen broj
različitih manevara.
Mass combat
system
• Jednostavan
način za
rješavanje većih
bitaka
Mental disorders
• 4 nivoa svakog poremećaja,
ukoliko se izrola isti
disorder nivo raste za 1
Skills
• Dvije grupe: Simple and Trained skill
• Simple vještine se mogu koristit bez treninga
• Trained: može se koristiti uz barem Basic nivo
• Nivoi vještina: basic, advanced, master, grandmaster
Aptitudes
• Posebne ili dodatne sposobnosti lika (npr. Heal(Surgery) –
omogućuje liku sa Heal vještinom da spasi oštećen ud
teško ranjene osobe…)
• Bond Dragon – duhovna veza sa zmajem
• Daemonic pact – trgovanje dušom radi postizanja moći
Moral Alingment
• Od -20 do +20
• Sve od -4 do +4 se smatra ljudski,
ostalo su ekstremi
• MA +10 ili više su sveci
• -10 ili manje na dobrom putu prema
demonu
• MA je usko povezan s magijom
Magija
•
•
•
•
•
•
Elementalism
Natures dweomer
Magic of the Gods
Necromancy
Sorcery
Magic of the True Source
Faith
• Faith Points or Faith:
• karakteristika koja uz Radiance
utječe na sposobnost bacanja
čini vezanih uz određeno
božanstvo.
Astral travel
• Trained: pomoću skilla Occultism(Dreaming)
• Natural; nepotreban skill Occultism(Dreaming)
• Karakteristike u astralu: Koriste se mentalne karakteristike
umjesto fizičkih
• Nemogućnost bacanja magije
• Stvaranje oružja ili efekta koji nalikuje na magiju
Napredovanje lika i profesije
• Simple: Igra bez profesija, samo sa backgroundima.
• Profession: Lik prelazi iz profesije u profesiju, do petog (epic)
levela
– Primjer1: Elf- Animal handler(1)> Beastmaster(2)> Beast
Lord(3)>Dragon rider(4), Dragon Lord(5)
– Primjer 2: Human/Mediterranean – Occultist apprentice(1)> Mage(2)
> Master Wizard(4)> High mage(4)> Master of Element(5)
– Primjer 3: Human/Mediterranean – Soldier(1), Junior officer(2), Unit
Commander(3)> Senior officer (4)> General (5)
Setting
•
•
•
•
•
•
1. st BC, 726. godina od osnutka Rima.
Povijest izmješana s mitologijom raznih naroda
Prva knjiga otkriva osnovne crte svijeta.
Feykin su osjetljivi na željezo
Feyeve željezo uništava
Primordiali su oni koji su nastali pod
utjecajem bića kaosa zvanim Titanima,
osjetljivi na srebro.
Rimsko Carstvo
• Setting se bazira na razdoblju
neposredno nakon bitke kod Akcija,
August je upravo postao gospodar
Rimske republike
• Legije su opremljene segmentiranim
oklopima
Keltski svijet
• Keltska plemena su pod upravnom
vlašću Rima, no neka plemena
zadržavaju satre običaje te jedina
veza koju imaju sa Rimom je
plaćanje poreza
Sjevernjaci
• Amalgam raznih plemena, možemo ih
podijeliti u tri veće skupine
• Aesiri – moćno pleme koje održava
priajteljske veze sa planinskim
narodom
• Vaniari – Sjevernjačko pleme
mudraca i učenjaka
• Middgardians – sva ostala plemena
Stepski narodi
• Partsko carstvo
• Uvod – teški konjanik
Vilenjaci
• Djeca svjetla. Osjetljivi na blizinu
željela.
• Srebro u krvi: vampiri ne mogu piti
njihovu krv, demoni ih ne mogu
opsjedati
• Dark ones: Vilenjaci koji su odvojeni
od svjetlosti sfera oko mjesec dana
izgube svoju povezanost sa prirodom,
te postaju opasna i divlja stvorenja.
Koža im tamni.
Fey
• Bića stvorena od prirodnih
energija; željezno može biti
smrtonosno za njih
• Voda: Nymph/river fairy/lady of
the lake
• Zemlja: Satyr/Beastman, Gnome
• Zrak: Sylph
• Vatra: Salamander
Dwarf
• Bića zemlje i kamena
• Kultura je bazirana na kultu predaka
– Patuljci štuju pretke, štoviše oni preuzimaju njihova sjećanja i iskustvo u
svetom obredu
• Patuljci su nesposobni za napuštanje tijela
– ne sanjaju već se prisjećaju života svojih
predaka
– duhovna bića nemogu preuzeti patuljačko
tijelo
– imuni na napade iz astrala.
Indiegogo
• 5500$ - ISBN, zaštita autorskih prava, Licence, dio honorara
ilustratora, profesionalan lektor …
• 9750$ - Tiskanje u CB obliku sa naslovnicom u boji
• Poduprite nas: Facebook, Twitter, Google+, mail, blogovi, forumi

similar documents