poučna staza značajnog krajobraza erdut

Report
POUČNA STAZA ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA
ERDUT – PRIMJER DOBRE PRAKSE
STVARANJA PRETPOSTAVKI ZA RAZVOJ
EKOTURIZMA KONTINENTALNE HRVATSKE
PORC ERDUT
Osijek,18.10.2013.
Općina Erdut
• Između dvije velike
rijeke – Dunava i
Drave
• Pripada joj 13 km
dravske i 36 km
dunavske obale
• Izuzetno bogata
vodom i šumom
Razvoj turističke ponude općine Erdut ili kako
kreirati dodanu vrijednost destinacije
MREŽOM tematskih STAZA i to:
DUHOVNE STAZE OPĆINE ERDUT
VINSKE CESTE ERDUTSKOG VINOGORJA
STAZE KULTURE I ZNANJA
ZELENI PUTEVI
ZELENI PUTEVI - prirodna baština kao
razvojni potencijal područja
Područje općine Erdut
višestruko je zaštićeno: na
nivou Republike Hrvatske
Značajni krajobraz Erdut
( 160 ha )
te na međunarodnoj razini
u sklopu
ekološke mreže NATURE
2000 i
 UNESCO rezervata
biosfere Mura-Drava-Dunav
ZELENI PUTEVI – podizanje razine
atraktivnosti područja
• POUČNA STAZA
ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA
ERDUT
• EKOLOŠKO - EDUKATIVNA
STAZA “ PORIĆ “
• ŠETNICA UZ DUNAV KOD
DALJA
• EDUKATIVNA STAZA
“SOPLJAVINA “ sa Centrom
za promatranje ptica
• BICIKLISTIČKI PUT “OBRIJEŽ”
Održiva turistička vizija područja općine
Erdut
Harmoničan odnos gospodarskog i infrastrukturnog razvoja spojen tradicijom, kulturnom i
povijesnom baštinom, održivim razvojem i očuvanom ljepotom krajobraza
O projektu
Vrijednost projekta
1.037.712,50 HRK, od čega
950.000,00 HRK
financirano iz sredstva
Svjetske banke u sklopu
projekta NIP-NATURA 2000,
a 66.036,25 HRK iz
proračuna općine Erdut
1 vidikovac i 2 razgledišta,
te niz vrtnih elemenata :
klupe, info table i putokazi
na stazi
O projektu
CILJEVI PROJEKTA:
 Potaknuti razvoj
tematskih staza
zasnovanih na prirodnoj
baštini područja čime se
potiče ukupni održivi
razvoj ruralnog područja
 povećati svijest o
prirodnim vrijednostima
prije svega djece, a i
ostalih dobnih skupina
STEPENICE ZDRAVLJA
Ukupno je 226 stepenica
Izrađene su od kvalitetne hrastovine, s pravilno raspoređenim
odmorištima
VIDIKOVAC ORLA ŠTEKAVCA
U obliku je vrtne sjenice , osmokutne i otvorene , neposredno u blizini nalazi se i
jedna od tri postavljene info table, te klupe za odmor
RAZGLEDIŠTE KOD ČAPLJE DANGUBE
Sastoji se od dva drvena platoa povezana drvenom
stazom, uz prvi plato je jarbol sa mobilnim jedrom u
funkciji zasjene i sa logom svih dionika u projektu
RAZGLEDIŠTE ĆUBASTOG GNJURCA
Projektirano je u svrhu razgledišne točke vezane uz rijeku
Dunav
Oba razgledišta opremljena su ručno oblikovanim stolom u
obliku bureta i klupama za odmor
Fototeka ili biblioteka fotografija Poučne
staze značajnog krajobraza Erdut
U želji da što bolje
približimo prostor
Poučne staze u
promidžbenom planu
važan dio zauzima
formiranje FOTOTEKE u
kojoj će se sustavno
obogaćivati fond
fotografija nastalih na
ovoj stazi
Umjesto zaključka – POLJIČKI STATUT
1440 godine
ONAJ TKO POSJEDUJE
STARU BAŠTINU, KOJA JE
OSTALA OD PREDAKA,
MORA JE OBRAĐIVATI I
UŽIVATI I OD NJE ŽIVJETI.
A NIJE ČASNO DA JE
POTRATI I POTROŠI BEZ
VELIKE NEVOLJE, VEĆ
KAKO NALAŽE STARI
ZAKON I OBIČAJ, DA JE
ONDJE OSTAVI GDJE JE I
NAŠAO
Kontakti
Bojana Orsić, mag.oec
Tel.: + 385 99 233 82 86,
e-mail: [email protected]

similar documents