Pogledajte cijelu prezentaciju u Power point formatu

Report
PČELARSKI DOM JASENICE
Postojeći sklop građevina u Jasenicama nalazi se pored
crkve Sv. Jeronima odmah ispod državne ceste D54.
U Jasenicama pored crkve, na mjestu
određenom za Pčelarski dom nalazi se
zapušteni sklop građevina. Nije
potrebno uložiti veliki napor da bi se
ispod urušenih dijelova i visoke trave
prepoznalo mali biser tradicijske
arhitekture.
Unatoč lošem stanju, lako je prepoznati vrijednost gradnje.
(tradicijski sklop zgrada s dvorom, bačvasti svodovi od opeke u dijelu
prizemlja, kameni elementi pročelja...)
KONCEPT
Izazov projektnog zadatka bio je kako smjestiti sve tražene sadržaje Pčelarskog
doma na način da se ne naruši ambijentalna vrijednost sklopa, u prvom redu
odnos sa susjednim građevinama i tradicionalna organizacija prostora vezana na
„dvor”.
Kompleks je očigledno bilo potrebno proširiti, ali postavilo se pitanje na koji
način. Uz očuvanje postojeće gradnje, svakako smo željeli upotrijebiti suvremeni
arhitektonski izričaj, ali na način da ostvarimo dijalog novog i starog.
Također, bilo je potrebno ostvariti funkcionalnu povezanost svih traženih sadržaja
što je bio dodatni argument za povezivanje dvije postojeće zgrade novom
arhitektonskom intervencijom.
Naše rješenje je aneks koji svojim volumenom prati postojeću stambenu građevinu i spaja se
na gospodarsku građevinu te ih istovremeno oblikovanjem pročelja i izborom boje i materijala
nenametljivo povezuje u cjelinu, istovremeno dopuštajući postojećim građevinama da dođu do
izražaja. Osnovna ideja projekta je stvoriti funkcionalni sklop Pčelarskog doma spajajući dvije
postojeće građevine novom prostornom intervencijom. Nastojalo se sačuvati pročelja zgrade i
kamene zidove u najvećoj mogućoj mjeri i intervenirati samo u unutarnjim dijelovima koji su
ili propali ili dotrajali. Novi dio je čisti bijeli volumen kojim se povezuju obje etaže stambene
zgrade kao i gospodarska zgrada u koju smo minimalnom intervencijom smjestili dvije etaže.
Ulaz u cjelinu je u novom dijelu iz ograđenog
dvorišta. Tu se nalazi ulazni atrij koji se
proteže kroz sve etaže i stvara reprezentativnu
poveznicu između svih dijelova doma.
Iz atrija se uspinje u multimedijalnu dvoranu
opremljenu svim potrebnim da bi se mogle
održavati prezentacije, predavanja i susreti
pčelara i svih drugih struka povezanih s
pčelarstvom. Dvorana može primiti stotinu
posjetitelja, a ima I svoju garderobu i
zaseban ulaz sa trijemom tako da se može
koristiti i neovisno od ostatka Pčelarskog
doma.
Možda najvažniji dio Pčelarskog doma je
laboratorij za med gdje će se obavljati
ispitivanja kakvoće pčelinjih proizvoda koji je sa
svojim sadržajima smješten u manjem objektu
koji ima zaseban ulaz gdje postoji mogućnost
donošenja uzoraka, a uz to je i povezan sa
atrijem sa ostatkom sklopa. Postoji i manji
podrum u kojem se nalazi spremište.
Na etaži ispod multimedijalne dvorane kojoj se
također pristupa preko ulaznog atrija smješten
je prostor za druženje i okrijepu posjetitelja gdje
se uz predavanja na katu mogu organizirati i
kušanja proizvoda od meda te razne druge
prezentacije vezane za pčelarstvo. U atriju se
nalaze i prostori za prodaju opreme za
pčelarstvo i pčelinjih proizvoda.
I nekoliko slika interijera...
I eksterijera...

similar documents