prezentācija

Report
Junior Achievement –
Young Enterprise Latvija
Līderu programma
Saturs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Līderu programmas nepieciešamība
Kas ir JA-YE Latvija Līderu programma?
JA-YE Latvija loma
Līderu programmas filozofija
Salīdzinājums ar citām līdzvērtīgām programmām Latvijā
Programmas mērķis
Programmas uzdevumi
Mijiedarbība starp iesaistītajām pusēm
JA-YE Latvija nākotnes līderis
JA-YE Latvija Līderu programmas mentori
JA-YE Latvija Līderu programmas kouči
Ieguvumi skolēnam no programmas
Programmas īstenošanas process
2
Līderu programmas nepieciešamība
Latvijā trūkst talantīgu līderu politikā, valsts
pārvaldē, uzņēmējdarbībā un nevalstiskajā
sektorā.
3
Kas ir JA-YE Latvija Līderu programma?
• Sevis pilnveidojošas apmācības līderībā talantīgiem
jauniešiem no 15 – 20 gadiem, kuriem ir izteiktas līdera
dotības un būtiski sasniegumi JA-YE Latvija programmās,
sporta, sabiedriskajā dzīvē, mākslā vai citās jomās.
• Apmācības noris 1 mācību gadu sadarbībā ar mentoriem
un koučiem, izstrādājot un attīstot savu projekta ideju, lai
pilngāk apzinātu un nākotnē īstenotu savu līdera potenciālu.
4
JA-YE Latvija loma
• Līderu programma ir praktiskās biznesa
izglītības biedrības Junior Achievement – Young
Enterprise Latvija orģinālprogramma.
• Ar šo programmu mēs uzņemamies iniciatīvu
jaunās līderu paaudzes veidošanā Latvijā.
5
Salīdzinājums ar citām līdzvērtīgām
programmām Latvijā
• Nav līdzvērtīgu programmu, kas vērstas
uz vidusskolas vecuma līderu attīstību ar
mentoru un kouču atbalstu.
6
Programmas mērķis
Radīt nākotnes starptautisko līderi, lai
paaugstinātu Latvijas konkurētspēju.
7
Programmas uzdevumi
• Radīt vidi un infrastruktūru, kas veicina
jaunā līdera izaugsmi;
• Identificēt jauniešus - nākotnes līderus;
• Attīstīt jauniešu līderisma potenciālu;
• Atbalstīt jauniešus sava projekta
īstenošanas procesā.
8
Mijiedarbība starp iesaistītajām pusēm
Mentors ar savu pieredzi iedvesmos un iedrošinās
jauniešus īstenot savu potenciālu,
Koučs projekta īstenošanas procesā atbalsta,
palīdz noturēt fokusu uz mērķiem un veicina katra
līdera unikāla potenciāla apzināšanos un tā
attīstību,
JA-YE Latvija nodrošinās vidi, kas attīstīs un
pilnveidos jauniešiem līdera kompetences.
9
JA-YE Latvija nākotnes līderis
Mērķtiecīgs, uz sadarbību orientēts, sociāli
atbildīgs, ar mecenāta domāšanu un spēju
ietekmēt sabiedriskos procesus, pulcējot ap sevi
pozitīvi domājošus cilvēkus.
Līderis rīkojas saskaņā ar savām dzīves vērtībām,
ir harmonijā ar sevi un spēj sabalansēt visas savas
dzīves jomas.
10
JA-YE Latvija Līderu programmas mentori
• Sociāli atbildīgs līderis ar mecenāta domāšanu un
spēju ietekmēt sabiedriskos procesus;
• Sabiedrībā pārsvarā pozitīvi vērtēts (reputācija);
• Sasniegumi profesionālajā un sabiedriskajā
darbībā;
• Personisko īpašību kopums – enerģisks,
harizmātisks, pozitīvi domājošs, mērķtiecīgs.
11
JA-YE Latvija Līderu programmas kouči
• Apguvuši Starptautiskā International Coach
Federation (ICF) akreditēto mācību programmu
• Ir sertifikāts «Certified Professional Coach»
līmeņa vai augstāks
• Patstāvīgi praktizējoši kouči
• Veicina pārmaiņas sabiedrībā caur katra
konkrētā klienta personīgo attīstību un izaugsmi
• Sociāli atbildīgi
12
Ieguvumi skolēnam no programmas
• Vērtībās balstītā personības izaugsme
• Attīstītas jaunā līdera kompetences
• Mentors – pieredzējis līderis
• Kontaktu tīkls
• Progammas absolvēšanas sertifikāts
• Rekomendācija no mentora un/vai JA-YE Latvija
13
Programmas īstenošanas
process
14
Aktivitāšu laika skala
Regulāras indivuduālās nodarbības ar kouču
Atlase
1.Meistarklae «Es pats
– harmoniska
izaugsme un
personības
motivācija»
Mentoru
identificēšana
Ēnu diena
Tikšanās ar
mentoru
2.Meistarklase
«Māksla pabeigt
projektus»
Tikšanās ar
mentoru
Atskaite par
projektu.
Izlaidums noslēguma
konference
Tikšanās ar
mentoru
Projekta izstrāde un realizācija
Decembris
Janvāris
Februāris
Aprīlis
Septembris
15
Līderu programmas pretendentu kritēriji:
• 15 – 20 gadīgi jaunieši, primāri JA-YE
Latvija dalībskolu audzēkņi;
• Jaunieši ar izteiktām līdera dotībām;
• Jaunieši ar līdzšinējiem sasniegumiem un
aktīvu darbību JA-YE Latvija programmās,
sporta, sabiedriskajā dzīvē, mākslā vai
citās jomās.
16
1. atlases kārta – pieteikums
Aizpildot elektronisku anketu līdz 12. janvārim http://upload.jal.lv/?id=180
•
Vārds Uzvārds
•
Skola
•
Klase
•
Kontaktinformācija (telefons, e-pasts)
•
Kurš no viņiem ir līderis: Zirnekļcilvēks, Supermens, Betmens, Kapteinis Amerika, Miki Pele,
Sniegbaltīte vai kāds cits tēls. Kāpēc? (Līdz 100 vārdiem)
•
Definē savas līdera īpašības. Kas Tevi padara par līderi? (Līdz 100 vārdiem)
•
Kā Tu sevi redzi nākotnē? (Līdz 100 vārdiem)
•
Kāpēc tieši Tevi uzņemt JA-YE Latvija Līderu programmā? (paskaidrojošais jautājums) Kas ir
Tavi līdzšinējie sasniegumi kā līderim? (Līdz 100 vārdiem)
•
Nosauc 3 personas, kuri, Tavuprāt, ir līderi Latvijā!
•
Rekomendācija (sev vēlamajā formātā)
17
1. kārtas izvērtēšana – pieteikumi
• Pieteikumus izvērtē un atlasa JA-YE
Latvija veidota ekspertu grupa;
• Ekspertu grupas diskusiju rezultātā tiek
atlasīti līderu programmas dalībnieki
otrajai kārtai – intervijai;
18
2. atlases kārta - intervija
• JA-YE Latvija ekspertu grupa klātienes intervijā
izvērtē pirmās kārtas kandidātus .
• Intervijas temati – līderība, sasniegtie rezultāti,
ko jaunais līderis vēlas sasniegt interesējošajā
jomā, kādu projektu būtu gatavs organizēt.
• Pēc intervijas tiek atlasīti līdz 15 Līderu
programmas dalībnieki.
19
Mentora darbība un devums
• Mentora atbalsts tiek piedāvāts uz aptuveni 6
mēnešiem, un mentors jaunajam līderim velta vidēji
3 stundas mēnesī.
• Mentorēšana ietver gan tikšanās un diskusijas, gan
arī cita veida informācijas apmaiņu.
• Darbs ar mentoru palīdzēs jaunajam līderim sakārtot
domas un plānus projekta īstenošanai un tālākai
attīstībai.
• Mentors sniegs praktiskus padomus, jaunas idejas,
palīdzēs izvērtēt esošā projekta darbību, dalīsies
kontaktos, pieredzē un zināšanās, lai vecinātu
projekta attīstību.
20
Pēc Līdera programmas
• Pēctecība – palīdz klases biedriem attīstīties,
brīvprātīgais darbs, pieredzes stāsti.
• Tālāko gaitu monitorēšana ar mērķi apkopot
datus par jauno līdera darbību, panākumiem.
• Izveidots līderu klubs ar atsevišķu darbības
programmu (periodiskas tikšanās, pieredzes
apmaiņa, mentorings, dalība JA-YE Latvija
pasākumos).
21
Paldies!

similar documents