IP TV Telekom Srbija

Report
IPTV
Broj korisnika na nivou grupe:
Fiksna telefonija: 3,482
Mobilna telefonija: 7,821
Internet i Multimedija: 672
Telekom Srpske
Telekom Srbija
Broj korisnika:
Fiksna telefonija: 355
Mobilna: 1,344
Internet I Multimedija: 96
Broj korisnika:
Fiksna telefonija: 3,037
Mobilna: 5,916
Internet i Multimedija: 576
m:tel
Broj korisnika:
Fiksna telefonija: 9
Mobilna : 561
Vrednosti date u 1.000
Šta je IPTV
•Nova generacija televizije
•Skup interaktivnih servisa
•Garantovani kvalitet
IPTV Telekoma Srbija
•
•
•
•
•
•
•
•
110.000 korisnika
Preko 100 kanala
u osnovnom paketu
Mogućnost izbora
dodatnih 7 TV paketa
Arena sport paket
U ponudi i paket HD kanala
Snimanje video sadržaja
Video na zahtev (VoD)
Dostupno na celoj teritoriji Republike Srbije
(uslov za pružanje usluge IPTV je mogućnost realizovanja ADSL priključka)
Live TV
•
•
•
•
•
Predstavlja broadcast različitih TV kanala preko IP/MPLS mreže i telefonske
parice, ADSL2+ modema i STB uređaja do TV prijemnika krajnjeg korisnika
Različiti tematski kanali (sportski, muzički, dokumentarni, informativni…),
strani, nacionalni, regionalni, lokalne TV – ukupno 152 kanala i 8 radio kanala
Live TV kanali su korisnicima dostupni kroz više paketa: Osnovni, Fun,
Arena, Pink Cinema, HBO with HBO On Demand, Cinemax, Kanal za odrasle
Od novembra 2010. godine HD paket,
Mogućnost emitovanja specijalnih kanala (Operacija Trijumf, Survivor...).
Video na zahtev (VoD)
Naručivanje različitih multimedijalnih sadržaja iz ponude Telekoma Srbija i
raspoloživost istih u periodu od 24 časa uz mogucnost neograničenog broja
gledanja u tom intervalu.
Pristup VoD sadržajima uz pomoć menija.
U ovom trenutku VoD datoteka sadrži preko 600 naslova u svakom trenutku
Video na zahtev (VoD)
Filmovi su klasifikovani u nekoliko kategorija; korisnik ih
može pretraživati
 na osnovu kategorije
 po uzrastnom limitu (rejtingu)
 prema nazivu
 prema glumcima
 po režiseru
Snimanje sadržaja
 Snimanje je dodatna usluga koja korisniku omogućava
snimanje sadržaja pojedinih “Live” TV kanala i
naknadnu reprodukciju snimljenog sadržaja u roku od 3
dana nakon snimanja.
 Korisnik može aktivirati snimanje emisije (sadržaja)
preko daljinskog upravljača korišćenjem TV vodiča –
svi parametri snimanja se određuju na osnovu
podataka o emisiji koji postoje na platformi a
dostavljaju ih televizijske kuće.
Snimanje sadržaja
Mogućnost upravljanja snimljenim sadržajem:
 Pretraživanje snimljenog materijala
 Kretanje kroz snimljeni materijal
•
EPG
Electronic Programming Guide
• Pregled tekuće programske šeme
• Detaljne informacije o programima
• Pretraga programa po različitim kriterijumima (sport,
muzika, filmovi...)
• Personalizacija(sopstvene liste kanala...)
• Blokiranje i skrivanje određenih kanala iz paketa
• Jednostavno menjanje kanala
• Definisanje više različitih korisničkih naloga- roditeljska
kontrola
Tržište distribucije medijskog
sadržaja u Srbiji
8,901
7,220
5,633
1,081
922
2008
2009
Customers (thousands)
1,247
2010
Revenue (millions RSD)
Source: RATEL
Tržište distribucije medijskog
sadržaja u Srbiji
Source: RATEL
Izazovi
•
•
•
Sadržaj - ključni faktor za uspeh IPTV servisa
“Try and buy” kampanje
IPTV kao dodatni izvor prihoda za operatora
• Akvizicija Arena sporta
• Web i Mobile TV
IPTV globalni trendovi
•
•
“Global subscribers of IPTV services delivered by wireline
communication service provider reached 36 million in 2010, and
are forecast to grow to 74 million by the end of 2014.
9,2 % of world, noncable, consumer-fixed broadband households
in 2010”
Source: Gartner Inc
Open IPTV - perspektive
• Sadržaj
• Paketi više telekomunikacionih usluga
• Prelazak na digitalnu terestrijalnu distribuciju
TV kanala
• Strategija “tri ekrana”
• Digitalni marketing
Prednosti IPTV platforme za
oglašavanje
•
•
•
Baza podataka sa podacima o korisnicima IPTV servisa kao i
mogućnost regionalizacije sadržaja koji se emituje predstavlja
osnovu za pružanje ciljanog marketinga.
Interaktivnost IPTV servisa otvara dodatne mogućnosti za
oglašavanje tj. pružanje dodatnih informacija
(mogućnost “klika” na baner);
Kategorizacija tekućeg sadržaja omogućava dodatno “ciljano”
reklamiranje.
SmartCampaign - opis
•
•
•
•
•
SmartCampaign je kompletno rešenje za ciljano oglašavanje na
IPTV platformi;
Rešenje podrazumeva kompletan proces oglašavanja od izrade
kampanje, preko realizacije do generisanja izveštaja;
Sistem se sastoji od dve WEB aplikacije – Advertiser
Management Module i System Administration Tool;
Advertiser Management Module koriste oglašivači pomoću koje
definišu kampanje (postavljanje banera, vremensko trajanje
kampanje, segmentacija korisnika, broj prikaza, vrednost
kampanje, generisanje statističkih izveštaja na kraju kampanje);
System Administration Tool koristi administrator Telekoma koji
odobrava kampanje, definiše cenu po prikazu, vidi statističke
izveštaje sa platforme i vrši segmentaciju korisnika.
SmartCampaign – opis alata
Tool
Campaign Manager
Description



Content Manager
Create and Monitor Campaigns
Preview Campaign Budget
Monitor Costs

Upload ad content through the web
Create advertisements
Booking Manager

Approve and allocate requested resources to Campaigns
Consumer Profile Manager

Pricing & Billing Manager




System Admin



Exploit consumer data for optimum targeting and high campaign performance
Model Tariffs
Generate billing data (EDRs)
Generate billing reports
Manage Accounts
Manage System Assets
Manage Advertisement Space
Access Control Manager

Administrator accesses all the resources of the system and each advertiser the specific
advertiser resources
Bulk Provisioning

Perform mass subscriptions
Perform push campaigns (ads go to named audience identified by the advertiser)

Corporate Admin


Manage System Resources
Manage consumer interactions
SmartCampaign - opis
Segmentacija korisnika se može izvršiti:
• Na osnovu grupa korisnika (clustera): administrator pomoću
aplikacije System Administration Tool definiše default klastere a
oglašivač uz pomoć Advertiser Management Module definiše custom
grupe korisnika IPTV-ja koji zadovoljavaju određene kriterijume
(pol, starost ili druga predefinisana kategorija).
SmartCampaign - opis
•
Na osnovu lokacije korisnika: administrator pomoću aplikacije
System Administration Tool definiše default područja na kojima će
korisnicima biti prikazana reklama a oglašivač uz pomoć Advertiser
Management Module definiše custom područja. Regioni emitovanja
definisani su EDGE serverima (Beograd 5+1, Novi Sad, Niš i Kragujevac)
SmartCampaign – pozicije
banera
Banere je moguće postaviti kako u osnovnim kategorijama menija IPTV
platforme tako i u odgovarajućim podkategorijama.
Klikabilni baneri se mogu pozicionirati u menijima prvog nivoa
(u donjem tekstu označeni crveno).
U menijima drugog nivoa (u donjem tekstu označeni zeleno) pozicija
banera je u gornjem desnom delu ekrana.
Korisnički meni sa nivoima:
•
•
•
•
•
•
TV vodič / Programska šema / Pretraga TV vodiča / 17 kategorija pretrage
Snimljeni sadržaj / Pretraga snimljenog sadržaja / Snimljeni / Zakazani
Video na zahtev / Pretraga / Svi video sadržaji / Iznajmljeni VS / Novi VS / Poslednja ponuda
Filmovi / 16 kategorija / HBO On Demand / 13 kategorija / Muzika / 7 kategorija
Dodatni servisi / Vremenska prognoza / 5 kategorija
Info strana / 7 kategorija sadržaja
Upravljanje nalogom / Pomoć / Korisnički nalog / 7 kategorija / Podešavanja / 5 kategorija
TV Vodič
MESTO ZA KLIKABILNI
BANER 290x37
Klikom na baner otvara se novi
“prozor”
NAZIV STRANE
DODATNI TEKST U ODNOSU NA PRETHODNI BANER
Dodatne usluge
MESTO ZA
BANER 300x144
Snimljeni sadržaj
MESTO ZA
BANER 300x144
SmartCampaign - izveštaji
Kreiranje statističkih izveštaja o rezultatima kampanje moguće je
izvršiti pomoću aplikacija System Administration Tool i Advertiser
Management Module.
Statistički izveštaji predstavljeni su grafički i tabelarno a mogu se
eksportovati u PDF i Excel formatu.
SmartCampaign - izveštaji
SmartCampaign - izveštaji
SmartCampaign – troškovi
kampanje
Kreiranje izveštaja o troškovima kampanje je moguće pomoću obe
aplikacije (System Administration Tool i Advertiser Management Module).
Izveštaji sadrže informacije o datumu aktivacije, periodu trajanja,
budžetu, ukupnim prikazima/klikovima kao i troškovima kampanje.
Hvala na pažnji

similar documents