Poslovna inteligencija prezentacija

Report
Poslovna inteligencija
Ana Leko, Nikolina Duvnjak, Juro Ivančić
Definicija
•
•
•
Poslovna inteligencija (eng. Business Intelligence, BI) je skup
metodologija i koncepata za prikupljanje, analizu i distribuciju
informacija uz pomoć različitih softverskih alata.
Osmišljena 70-ih godina dvadesetog stoljeća
pojam “Business inteligence” – 1989.,
Howard Dresdner
Poslovna inteligencija objedinjava:
skladištenje podataka (Data Warehousing)
 procesiranje podataka – OLAP (On-line Analytical Processing)
 rudarenje podataka (Data Mining)

OLAP
Data
Warehousing
Data Mining
Business
inteligence
Značajke
Proces prikupljanja podataka i informacija
• Usmjeren na informacije
• Instrument u procesu donošenja odluka
•
podatak
informacija
zanje
Komponente
infrastruktura
Skladište podataka, ETL alati, Operativno spremište podataka
funkcionalnost
BI platforme, Data Mining, BI aplikacije (operativne, strateške,
analitičke), ad-hoc izvještavanje
organizacija
Mjerenje performansi, informacijska/korporativna kultura, BI
metodologije, BI centar (objedinjavanje znanja i vještina)
poslovanje
Ključni pokazatelji uspješnosti,
trendovi, transparentnost
Koncept poslovne inteligencije
Omogućuje:
analizu ponašanja kupca i dobavljača
• određivanje tko su ključni kupci, dobavljači i troškovi
• gdje i kod kojih kupaca nastaje poslovni rezultat
• učinkovitije pregovaranje s kupcima i dobavljačima
• analizu učinkovitosti upravljanja
• promatranje pojedinih tržišnih segmenata
• lakše predviđanje budućih trendova
•
Razlozi uvođenja BI
l
Velika konkurencija
Pronalaženje
odgovarajuće
informacije
Pronalaženje i
zadržavanje kupaca
Globalizacija
Dobavljači
Veliki dobavljači baza
podataka
Izvorni dobavljači BI
sustava
DATA WAREHOUSING
•
Skladište podataka (eng. Data warehous) podrazumijeva zbirku
podataka izoliranih iz operativnih baza i spremljenih u posebne
baze odnosno skladišta podataka
Skladište podataka predstavlja:
subjektnu usmjerenost
integriranost
vezanost na vrijeme
sadržajnu nepromjenjivost
Preduvjeti za ispunjavanje svrhe skladišta podataka:
Pristup svim zaposlenima u poduzeću
Velika količina detaljnih podataka
Kontinuirano osvježavanje novim podacima
Raspoloživost i oblikovanost
Mogućnost izdvajanja, povezivanja i proširenja
Provjeravanje ulaznih podataka
Zadovoljiti mjere zaštite tajnosti podataka
DATA MINING
•
•
Rudarenje podataka (eng. Data mining )definiramo kao
pronalaženje zakonitosti u podacima.
Područja primjene: poslovanje poduzeća, ekonomija, mehanika,
medicina, genetika, itd.
•
naglasak je na podacima
ciljevi DM projekta:
 predviđanje
 deskripcija
•
Metode
• Svrstavanje objekata u
neku od predefiniranih
kategorija
• Svrstavanje objekata u
kategorije, koje nisu
unaprijed definirane
• Koje se stvari dešavaju
istovremeno?
Klasifikacija
Klastering
Asocijacija
Faze Data Mining-a
Problemska perspektiva
• odabir i definiranje problema, te procjena i primjena znanja
• korisnik
Podatkovna perspektiva
• zadaci vezani uz pripremu podataka
• informatičar
Metodološka perspektiva
• zadaci vezani uz analizu podataka, metode selekcije,
implementacije, prezentacije i interpretacije
• stručnjak za rudarenje podataka
Osnovni tipovi Data Mining-a
1.
2.
verifikacija hipoteze – provjeriti da li je neka ideja
ili dojam o važnosti odnosa međuo dređenim
podacima utemeljen ili ne;
Otkrivanje novih znanja – znanja o nekim
pojavama, koje mogu postojati, a još su nepoznati
Osnovne tehnike za rudarenje podataka su:
• statističke metode
• genetički algoritmi
• neuralne mreže
• stabla odlučivanja
• umjetna inteligencija
• asocijacijska pravila, itd.
Rudarenjem je moguće utvrditi:
• klase
• klastere (kategorije)
• asocijacije
• sekvence
• prognoze
OLAP
•
OLAP (eng. On-Line Analytical Processing) podrazumijeva
kategoriju aplikacija i tehnologija namijenjenu za skupljanje,
upravljanje, obradu i prezentaciju multidimenzijskih podataka
namijenjenih analizama za potrebe upravljanja
Omogućavaju:
 strukturiranje podataka
 iskorištavanje prednosti multidimenzijskog modela podataka
 interaktivno prtraživanje podataka
 intuitivno, brzo i fleksibilno manipuliranje podacima
•
Arhitektura OLAP ala
OLAP
klijent
OLAP
poslužitelj
Skladište
podataka
Kategorizacija OLAP alata
MOLAP (eng. Multidimensional OLAP)
• višedimenzijki OLAP alat
ROLAP (eng. Relational OLAP)
• relacijksi OLAP
DOLAP (eng. Desktop OLAP)
• OLAP za stolna računala
HOLAP (eng. Hybrid OLAP)
• hibridni OLAP (kombinira MOLAP i ROLAP)
Literatura
•
http://autopoiesis.foi.hr/wiki.php?name=KM%20%20Tim%2017&parent=52373&page=Ugradnja%20sustava%20PI
•
http://autopoiesis.foi.hr/wiki.php?name=KM++Tim+17&parent=NULL&page=OLAP%20alati
•
http://www.scribd.com/doc/24620789/SKLADI%C5%A0TE-PODATAKA-DataWarehouse
•
http://www.cs-computing.com/sw/datalab/vizualizacija.html
•
http://oliver.efos.hr/nastavnici/mzekic/nast_materijali/dss_razvoj/pogl5/P5_
OLAP_ispis.pdf
•
http://oliver.efos.hr/nastavnici/mzekic/nast_materijali/dss_razvoj/pogl5/P5_
OLAP_ispis.pdf

similar documents