AFETLERDE *LET***M ve HABERLE*ME

Report
AMAÇ
Acil Durum ve Afetlere müdahale ile ilgili
kurum çalışanlarının, her durum ve koşulda
sağlıklı haberleşme yapabilmek için gereken en
temel bilgilerle donanmalarını sağlamak.
Telsiz kullanmak mandala basmaktan ibaret
değildir.
Haberleşmenin Önemi
•
Telsiz haberleşmesi, bir organizasyonun ana merkezi ile yardımcı merkezlerinin,
merkezler ile seyyar ünitelerin ve seyyar ünitelerin birbiri ile iletişim kurmaları
yönünden yaşamsal bir öneme sahiptir.
•
Her ne kadar merkezler, aralarındaki iletişim için normal hallerde telefon, faks
ve bilgisayar aracılığı ile haberleşme olanağına sahip olsalar bile olağanüstü
durumlarda ve afetlerde ulusal telefon şebekesinin hizmet dışı kalması
durumunda tek haberleşme seçenekleri telsizdir. Merkez ile seyyar birimlerin
arasındaki haberleşme ile seyyar ünitelerin birbirleri ile yapacakları haberleşme
için ise telsiz her durumda tek seçenektir. Cep telefonları, işletme masrafları ve
afetlerdeki genel şebeke problemlerinden etkilenme olasılıklarından dolayı
alternatif değildirler. Bu saptamalardan yola çıkarak telsiz haberleşmesinde
şartlara göre değişen bir yük ve öncelikler ile bunlara uyum sağlamak için gerekli
olan organizasyon, kurallar ve haberleşme disiplini gibi kavramların gündeme
geldiğini görürüz. Bunlar, haberleşmeyi içerik yönünden bir düzene sokmak
zorunluluğunu da gündeme getirir.
FREKANSLAR
Dalga
FREKANSLAR
• Dalga nasıl yayılır ve söner
FREKANSLAR
Dalga Boyu ve Frekans
1 Hertz = 1 saniye ‘de 1 tam salınım
FREKANSLAR
• HF – High Frequency 3-30 MHz (Uzun Menzil: Şehirler
ve Milletler arası)
• VHF – Very High Frequency 30-300 MHz (Şehir içi ve
Uzun menzil )
• UHF – Ultra High Frequency 300-1000 MHz (Orta
Menzil: Açık Alan ve Link için )
• Mikrodalga 1000 MHz Üstü
FREKANSLAR
• Simpleks
: Yakın Kanal
• Semi Dupleks : Röle
• Full Dupleks : Telefonlar
FREKANSLAR
Simpleks: Yakın Kanal
FREKANSLAR
Röle Sistemi (Repeater)
SORULAR ......
Tuşların Fonksiyonları
•
•
•
•
•
•
Telsizlerde bir “açma-kapama” düğmesi (bazı cihazlarda ayrı, bazı cihazlarda ise ses düğmesi
ile ortak, genellikle “on-off” yazan), ayrıca araç ve sabit tip cihazlarda bir mikrofon (bu
mikrofonların kenarında bir “bas-konuş” düğmesi bulunur).
El cihazlarında bu düğme cihazın sol kenarında, mikrofon ise cihazın ön yüzünde ve cihaz
gövdesinin yüzeyinde yer alır.
“Bas-konuş” düğmesinin üzerinde bazen “PTT” yazar.
Ses ayar düğmesinde “Volume” yazabilir.
Bunun haricinde “susturma” adı da verilen bir “squelch” (bazen basma, bazen çevirme tipi)
bir düğme vardır. Bu düğme ile cihazın alıcısının ortam gürültüsü nedeniyle “açılması” önlenir.
Düğmenin ayarı yükseltilince cihazın hassasiyeti (duyması) zayıflatılır, düğme ayarı
düşürülünce (azaltılınca) ise hassasiyeti arttırılır.
Ayarın, kanalda görüşme olmadığı anda cihazdan ses gelmeyecek şekilde yapılması
gereklidir, ancak ortamdaki gürültü seviyesine koşut olarak değiştirilmesi gerekebilir. Bazı
cihazlarda bu düğme sabit ayarlıdır ve üzerine basıldığı zaman “susturma” iptal edilecek
şekilde düzenlenmiştir. Özellikle “yakın kanal” görüşmelerinde zayıf duyulan bir
haberleşmenin “duyulması” için bu düğmeye basılarak kısa süre için “susturma”’nın devre dışı
bırakılması gerekebilir.
Tuşların Fonksiyonları 2
•
•
•
•
•
•
Bazı cihazlarda “susturma” düğmesinin hemen yanında (veya altında), üzerinde “monitor” yazan bir
düğme vardır. Bu düğme “susturma” işlemini kısa süre için devre dışı bırakmak içindir ve zayıf istasyonu
duymak için yukarıda bahsedilen yöntemin bir alternatifidir.
Cihazlarda ayrıca bir “kanal seçme” düğmesi vardır. Genellikle bunlarda ya “kanal” ya da “channel” veya
“ch” yazar. “Çevirmeli” düğme, “yukarı ok/aşağı ok işaretli düğme“ veya ASELSAN cihazlarda içinde kırmızı
kare olan “basma tipi” düğme şeklindedir. Bazı cihazlarda bulunan rakamlı tuş takımlarıyla da kanal seçimi
gerçekleştirilir.
Bazı cihazlarda ayrıca “kanal tarama” düğmesi vardır. Bu özelliğin AFETLER’DE VE 112 Acil bünyesinde
kesinlikle kullanılmaması gerekir.
Bazı el cihazlarının sol kenarında “güç ayar düğmesi” de vardır (Low/High, Düşük/Yüksek). Mümkün
olabildiği oranda alçak güçle (Low) çıkış yapılması ve ancak karşı istasyona düşük güçle ulaşılmasının
olanaksız olduğu durumlarda yüksek güç (High) kullanılması halinde el cihazının kullanım süresi ciddi
oranda artacaktır.
Cihazlarda ayrıca değişik uyarı ışık ve sesleri vardır. ASELSAN cihazlarda her uyarı türü için cihaz
ekranında sorunun ne olduğu bilgisi de görülür. El cihazlarında en sık rastlanan uyarı “akü zayıf” uyarısıdır
ve bu durumda ses uyarısı ile birlikte cihaz ekranın üst sağ köşesinde bir uyarı sembolu görülür. Bu
durumda cihaz derhal şarj cihazına takılmalıdır.
Diğer sesli uyarıların (dinleme ve/veya gönderme anında) sürekli duyulması halinde sorunlu cihazın
derhal 112 Acil Merkez’deki telsiz teknisyenine ve/veya konuyla ilgili yetkiliye götürülmesi gereklidir.
Cihazlar hiçbir surette yetkisiz kişilere tamir ettirilmemeli veya kurcalattırılmamalıdır.
SORULAR ......
SORULAR ......
KULLANILAN
BİRİMLERİ
Kullanılan TELSİZ
Telsiz Birimleri
• AFETLERDE VE NORMAL ZAMANLARDA
KULLANILAN TELSİZ BİRİMLERİ EL – ARAÇ –
VE SABİT CİHAZLARDIR . BU SİSTEMLER
GENELLİKLE
• HF
• VHF
• UHF
• OLARAK CALIŞMAKTALARDIR
EL TELSİZLERİ
KANALLI EL TELSİZLERİ
FREKANS VE DİĞER TUM BİLGİLERİN BİLGİSAYAR YARDIMI
İLE GİRİŞİ YAPILAN EL TELSİZLERİDİR.MONO BAND ÇALIŞIRLAR
2 FARKLI GÜÇ KADEMESİ VARDIR PRORAMSAL OLARAK
AYARLANIR.
VFO’LU EL TELSİZLERİ
BİLGİSAYAR KULLANMADAN FREKANS VE
DİĞER BİLGİLERİN ELLE GİRİŞ YAPILDIĞI
EL TELSİZLERİDİR. 3 FARKLI GÜÇ KADEMESİ
VARDIR . 0.5 WATT - 5 WATT ARASI GÜÇLERİ
VARDIR . MONO BAND ,DUAL BAND,
TRİ BAND ÇALIŞIRLAR
EL TELSİZLERİ
El Telsizleri
•
Bu telsizler ile yapılan haberleşmede karşı istasyonun en iyi
duyulduğu yerin bulunup haberleşmenin oradan ve
yürünüyorsa tercihen durarak yapılması gereklidir. Yüksek
ve etrafı açık noktalardan haberleşme yapılması ve gerekli
hallerde kısa bir süre için bu tür bir konuma çıkılması
haberleşme yapılmasına yardımcı olur. El telsizleri sınırlı bir
akü kapasitesine sahiptirler. Dolayısıyla lüzumsuz tekrarlar
ve çağrılarla yürütülen verimsiz bir haberleşme, akünün
şarj ömrünün çok kısalması ve sonuçta telsizin çok çabuk
devre dışı kalmasına neden olacaktır. Sesin çok açılması da
akü kullanım ömrünü kısaltır. El telsizlerini, anteni
vücuttan olabildiğince uzakta kalacak şekilde taşıyınız.
Vücuda yakın duran telsiz anteni alıcı duyarlılığını olumsuz
etkiler. En iyi yer göğüs hizasında çapraz konumdur. Çoğu
telsiz için bu tür taşımaya uygun askılar mevcuttur. Bu
konumda ayrıca hoparlörden gelen ses daha iyi anlaşılacak,
dolayısıyla telsizin sesinin çok açılmasına gerek kalmadığı
için batarya kullanım ömrü uzayacaktır.
ARAÇ
-1AraçTELSİZLERİ
Telsizleri -1VFO’LU ARAÇ TELSİZLERİ
ÖZELLİKLERİNE GÖRE MONO BAND- DUAL BAND
VE TREE BAND ÇALIŞIR.
ARAÇ TELSİZLERİNİN EL TELSİZLERİNDEN
FARKLI 2 ÖZELLİĞİ VARDIR
CIKIS GUÇLERİ 5-50 WATT ARASI
DEĞİŞTİRİLEBİLEN 3 KADEMESİ VARDIR
VE HARİCİ ANTEN KULLANILDIGI İÇİN GÖRÜŞME
MESAFESİ HEM (RX) ALMA MODUNDA HEMDE
(TX) GONDERME MODUNDA COK DAHA İYİDİR.
KULANIMI KARISIK OLMAKLA BERABER
UZMAN PERSONEL TARAFINDAN YAPILMALIDIR.
ARAÇ TELSİZLERİ - 2
KANALLI ARAÇ TELSİZLERİ
VFO’LU ARAÇ TELSİZLERİNE GÖRE FARKLARI
MONO BAND CALIŞIRLAR
ÇIKIŞ GÜÇLERİ 2 KADEMELİDİR
KULLANIMI BASİT VE SORUNSUZDUR
ARAÇ
TELSİZLERİ
Araç
Telsizleri -3• Bu telsizlerle yapılan haberleşme genelde el telsizleri kadar zor olmamakla
birlikte merkezin zayıf duyulması durumunda lüzumsuz tekrarları azaltmak
ve haberleşme verimini arttırmak için el telsizinde önerdiğimiz “en iyi
duyduğun yerde durup haberleş” yöntemin burada da kullanılmasında
fayda vardır.
•
Araç telsizlerinin anteninin kırılması veya aşırı şekilde bükülmesi ya da
araç gövdesine değmesi durumunda derhal telsiz teknisyenine başvurup
gereğini yaptırınız.
•
Görev bitimi sonrasında park edilen ARAÇTAKİ araç telsizi kapatılmalıdır.
Zira açık konumda akım çekerler ve araç aküsünün deşarj olmasına neden
olabilirler. Kısa park durumları ise sorun yaratmaz.
•
Tüm bu temel kurallara uyulması halinde telsiz haberleşmesi sorunsuz bir
şekilde yapılacaktır.
HF TELSİZLER-1
AFETLERDE ASLA VAZGEÇİLEMEYEN
TEK HABERLEŞME YONTEMİDİR UZUN MESAFE
HABERLEŞMELERİNDE KULLANILIR
BU TELSİZLERİN EXTRA EKİPMANLARA
İHTİYACLARI VARDIR
HF EKİPMANLARI-1
ANTEN TUNER LERİ(AYARLAYICI)
HF BANDINDA HABERLEŞME YAPILIRKEN
HER FREKANSA GORE ANTEN İMAL ETMEK
ZOR OLDUĞUNDAN KULLANILAN EKİPMANDIR
AFET HABERLEŞMELERİNDE ÖRNEĞİN 7000 MHZ
FREKANSINDA GORUSME YAPMAK İÇİN 40 MT DALGA
BOYUNDA 14250 MHZ DE GORUSME YAPMAK İÇİNDE
20MT DALGA BOYUNDA ANTENE İHTİYAC DUYULUR
ANTEN TUNERLERİ İÇLERİNDEKİ BOBİN VE
KONDANSATORLERLE BU GOREVİ ÜSTLENİRLER HF
EKİPMANLARINDA EN VAZGEÇİLMEZLERİDİR.
2 ÇESİT TUNER VARDIR MANUEL VE OTOMATİK
HF EKİPMANLARI -2
WHİP ANTEN
DAR ALANLARDA KULLANILAN BECERİKLİ BİR ANTENDİR
CALIŞMA SAHASINDA YER PROBLEMİ YOK SA
KULLANILAN GERİLDİĞİ YONE GORE CALIŞAN
ÖRNEĞİN GERİLME YONU KUZEY- GUNEYSE
DOGU BATI PERFORMANS GOSTEREN ANTENDİR
ANTENLER

Antensiz çalıştırma !

Uygun anten kullan !

Antenden tutarak taşıma !!!!!!!!!

Sahaya çıkmadan telsizini test et!

Araç antenini eğip bükme!
KONUM SEÇME

Anten anteni görme prensibi

Yansıma kaynaklı ölü noktalar

Frekans kirliliği

Faraday kafesi etkisi (Yüksek Gerilim
Hatları, vb.)
SORULAR ......
TELSİZ KULLANIMI

Zorlama!

Islatma!

Kirletme!

Düşürme, çarpma!

Antensiz çalıştırma!

Antenden tutarak taşıma!
TELSİZ KULLANIMI

Ses ayarı

Frekans ayarı (talimatlara uy)

Güç ayarı

Mandal (PTT düğmesi)

Işıklı ve sesli göstergeler

Susturma (squelch) ayarı
TELSİZ KULLANIMI

Mikrofon
5-10 cm mesafeden konuş
 ASLA bağırma!
 Tane tane konuş!
 Rüzgarı önüne al!

TELSİZ KULLANIMI

Batarya/Akü
Verimli kullan, hayatın ona bağlı olabilir:


1-1.5 saat kullanım, 15-16 saat şarj
Dinlerken 6x, Gönderirken 50x enerji
TELSİZ KULLANIMI

Batarya/Akü (devam)
Sesi fazla açma!
 Gereksiz yüksek güç kullanma!
 Soğuktan koru!
 Lüzumsuz konuşma!
 Tali önemdeki haberleşme için
ortak frekansı kullanma!

TELSİZ KULLANIMI

Batarya/Akü (devam)
Yalnız mandallayarak haberleşme
şekli
 Yedek batarya ve değişimi
 Akü türlerine göre şarj şekli
 Görev bitiminde telsizi kapat

SORULAR ......
Sabrınız için TEŞEKKÜRLER
[email protected]

similar documents