HASTA KABUL SÜREC*

Report
Hazırlayan:Gülsüm OFLAZ
Pediatrik Hematoloji Sorumlu Hemşire
Hasta kabul süreci nedir?
Bireyin hastaneye yattığı ilk gün kliniğe ve tedaviye
uyumunun sağlanması, endişelerinin azaltılması için
yapılan işlemler dizisidir
Hasta kabul sürecinin faydaları
nelerdir
 Hastanın tedaviye uyumu sağlanır ve endişeleri
azaltılmış olur
 Hastanın kendini tanımadığı bir ortamda olmasına
rağmen daha iyi hissetmesine yardımcı olur
 Hastanın hastanede yatma sürecini kısaltır
 Hastanın taburculuk işlemlerine etkin katılımını
sağlamaya yardımcı olur
Hasta kabul çeşitleri
 Rutin hasta kabulü
 Acil hasta kabulü
Rutin hasta kabulü
Bireyin yaşamında acil,ciddi bir tehlike ve hayati
fonksiyonlarını etkileyen acil bir durum olmadığı
zaman yapılan kabul işlemidir.
Acil hasta kabulü
Acil durumda gelen hastanın kabulüdür
Hasta kabul formu bilgileri
 Hastayı tanıtıcı bilgiler:Adı ve soyadı,cinsiyeti,




yaş,meslek,sosyal güvenlik kurumu,kan grubu;
Şuur düzeyi;
Solunum özellikleri;
Kilo ve genel vücut yapısı;
Derinin durumu;
Hasta kabul formu bilgileri
 Kendini ifade etme düzeyi;
 Şikayetleri ve nedenleri;
 Hareket düzeyi;
 Görme ve işitme durumu;
 Protez kullanıp kullanmadığı;
 Beslenme durumu ve alışkanlıkları gibi yaşam
aktiviteleri
Hastanın servise oryantasyonu
 Odasının servisteki yeri
 Acil durumda sorumlu kişilere nasıl ulaşacağı
 Banyonun,tuvaletin ve mutfağın yeri
 Yemek saatleri
Hastanın servise oryantasyonu
 Haberleşme yolları ve telefon yerleri
 Ziyaret günü ve saatleri, varsa servisteki ziyaretçi kabul
odası yeri
 Hastanın ve refakatçısının uyması gereken hastane
kuralları
 Hastanın değerli eşyalarının yakınlarına verilmesi yada
tutanakla teslim alınması
HASTANIN TABURCU EDİLMESİ
 Taburculuk süreci nedir;
Hastanın tedavi süreci tamamlandığında hastaneden
evine gönderilmesi sürecini kapsar
Taburculuk türleri
 Tam şifa hali hekim isteği ile taburculuk
 Hastanın kendi isteği ile taburculuk
 Sakatlık yada evde bakım haliyle taburculuk
 Ölüm
Taburculukta hemşirenin rolleri
 Hastanın evde kullanacağı ilaçlarla ilgili bilgi verilir ve
yazılı ilaç kullanım formu doldurularak teslim edilir
 Kontrollerine gelme zamanına uyması hatırlatılır
 Resmi taburculuk işlemleri bitince hastanın hastane
dışına güvenli olarak çıkması sağlanır
 Evde bakım verilecek bir hastaysa evde bakımla ilgili
önerilerde bulunulur
TABURCULUKTA HEMŞİRENİN
ROLLERİ
 Kendi isteği ile çıkan hastalara uygun ilaç ve kontrol bilgilerinin




verilmesi dışında tibbi tavsiyeye rağmen çıktığına dair form
imzalatılır ve kayıtları tutulur
Hasta ölmüşse hekim tarafından ölüm saati,nedeni,tarih gibi
bilgiler doğru olarak doldurulur
Hemşire hastayı morga göndermek için gerekli bakım ve
işlemleri uygular
Hastanın morga transportu sağlanır
Ailesine hemşire ve tüm ekip destek olur

similar documents