kefıl kurulus yonuyle tır sıstemı

Report
KEFİL KURULUŞ YÖNÜYLE
TIR SİSTEMİ
20.06.2011/Ankara
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
SUNUM İÇERİĞİ
TIR SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN
GENEL BİLGİLER
IRU ELEKTRONİK ÖN BEYAN
UYGULAMASI
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
TIR SİSTEMİ
VE
İŞLEMLERİ
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
COĞRAFİ KAPSAM
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
RAKAMLARLA TIR KARNESİ
30%
26%
25%
20%
18%
24%
19%
22%
25%
15%
10%
5%
0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
YILLAR
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
5
TEMEL UNSURLAR
 STANDART VE GÜVENLİ
 TEK BEYAN VE TEK TEMİNAT
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
TEMEL UNSURLAR
 İŞLEMLERDE UYUMLAŞTIRMA
 ÇOK MODLU TAŞIMACILIK
 KONTROLLÜ GİRİŞ
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
TIR AKTÖRLERİ
BM – 1975 TIR SÖZLEŞMESİ
BMAEK
(TIR İDARİ KOMİTESİ, GÜMRÜK SORUNLARINA DAİR ÇALIŞMA GRUBU, TIR
YÜRÜTME KURULU VE TIR SEKRETERYASI)
ULUSLARARASI
KURULUŞ
KEFİL KURULUŞLAR
ULUSLARARASI
SİGORTA
GÜMRÜK
MAKAMLARI
IRU
BMAEK IRU YETKİSİ (1949)
 Uluslararası
Teminat Mekanizması
 TIR Karnelerinin Basım ve Dağıtımı
 SafeTIR (EK- 10)
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
KEFİL KURULUŞLAR
 YETKİLENDİRME
(TIR SÖZLEŞMESİ/IRU
KURALLARI)
 TIR KARNELERİNİ DÜZENLEME
 KEFALET ROLÜ
 TALİMATLARI UYGULAMA - SÜRELERE
UYMA (TIR SÖZLEŞMESI)
 KAMU – ÖZEL SEKTÖR IŞBIRLIĞI
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
TAŞIMA ŞİRKETLERİ
 GÜMRÜKLERE
DOĞRU BEYANNAME
SUNMA
 TAŞIT, YÜK VE TIR KARNESİ
 USULSÜZLÜK DURUMUNDA, GÜMRÜK
MAKAMLARI VE KEFİL KURULUŞLA
İŞBİRLİĞİ
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
TOBB TIR KOMİTESİ
Başkan: TOBB
Başkan Yrd.
Sektör Temsilcisi
Yetkili Odaların Üst
Düzey Temsilcileri
Yetkili TOBB
Temsilcileri
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
SİSTEME KABUL
KARNE HAMİLİ BAŞVURU
HAYIR
ODA ANALİZİ
EVET
HAYIR
TOBB TIR KOMİTESİ
EVET
HAYIR
GÜMRÜK TESKİYE
EVET
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
KOMİTE İŞLEYİŞİ
 Sisteme Kontrollü Giriş
Gümrük Makamlarıyla Bilgi Paylaşımı
Analiz ve Değerlendirme
- TIR Karne Kullanımı Askıya Alma
- TIR Karne Kullanım Yetkisinden İhraç Edilme
- TIR Karne Kota Düşümü
- İlave Teminat Talebi
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
MAF
USULSÜZLÜK BİLDİRİM FORMU
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
UYGULAMADA SORUNLAR
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
TIR KARNE SURETLERİ
TIR KARNELERİNİN
DOLDURULMASI
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
 GÜMRÜK MÜHÜR EKSİKLİĞİ
ANTREPO BEYANNAMESİ/
İŞLEMLERDE GECİKME
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
KAMU - ÖZEL SEKTÖR
İŞBİRLİĞİ
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
 TIR TEMİNAT LİMİTİ 50.000,-
ABD DOLARI/ 60.000,- AVRO
 SİSTEME GİRİŞ TEMİNATLARI
(ALTERNATİFLER)
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
 YÜKLEME /BOŞALTMA SAYISI
RUSYA BELARUS KAZAKİSTAN
GÜMRÜK BİRLİĞİ
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
LÜTFEN ODANIZDAN ALDIĞINIZ
VE
TIR E-POSTA GRUBUNDAN GELEN
DUYURULARI DİKKATLİCE
OKUYUNUZ
İLETİŞİM
Ticaret ve TIR Dairesi Başkanlığı
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
[email protected]
(312) 218 22 41
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
TEŞEKKÜRLER
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü

similar documents