Zvlá*tnosti a nepravidelnosti ve v*tné stavb*

Report
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
www.issou-milevsko.cz
Zvláštnosti a nepravidelnosti
ve větné stavbě
Název projektu
CHCEME BÝT LEPŠÍ
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0557
Číslo a název klíčové aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Označení DUM
VY_32_INOVACE_01_A_10_CJL
Název školy
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
Autor
Mgr. Markéta Hadáčková
Předmět
Český jazyk a literatura
Tematický okruh
Skladba
Téma
Zvláštnosti a nepravidelnosti ve větné stavbě
Ročník
3. ročník
Datum tvorby
1. 3. 2013
Anotace
DUM je zaměřen na seznámení s netypickými jevy v
české skladbě. Žáci by měli pochopit rozdíl mezi
zvláštností a chybou ve výstavbě větného celku a své
znalosti zhodnotit při tvorbě slohové práce.
Metodický pokyn
Výklad učitele + samostatná práce, popř. ujasnění – viz.
dále
Metodické pokyny:
1. část prezentace (5. - 10. snímek) je výkladová
2. část prezentace je zaměřena na opakování probíraných jevů:
• žáci plní zadané úkoly
• učitel vyzve žáky ke kontrole – odhalení chyb + jejich případné
ujasnění
• 11. snímek: pojmenování jevu se objeví po kliknutí na větný
celek
• 12. – 13. snímek: kliknutí na větu – pojmenování jevu, kliknutí
na otazník – odstranění nedostatku
Materiál je interaktivní a inovativní především díky propojenosti
výkladu učitele a samostatné práce žáků, a to za využití ICT.
Zvláštnosti a nepravidelnosti ve
větné stavbě
Zvláštnosti větné stavby
• Oslovení
Co děláš, Jano?
• Citoslovce
Br, to je zima
• Samostatný větný člen
Tam je krásně, na horách. (postpozice)
Hudba, ta dovede potrápit. (antepozice)
• Vsuvka
Já jsem to, pokud vím, neudělal.
• Osamostatněný větný člen
Držela v rukou dopis. Od Petra. Konečně.
(ozvláštnění textu v umělecké literatuře)
Musím za babičkou. Do nemocnice. (Doplněná
výpověď)
• Elipsa
Umíš (hrát) na klavír?
• Apoziopeze (nedokončená věta)
Utíkejte, nebo vás…
Chyby ve větné stavbě
• Anakolut (vyšinutí z větné stavby)
K začátku výpovědi se mluvnicky nenáležitě
připojí zbytek textu
Děti, když šly do školy, bylo jim smutno.
Děti, když šly do školy, byly smutné.
Člověk, když není opatrný, hned se mu něco
ztratí.
Člověku, když není opatrný, se hned něco ztratí.
• Zeugma (zanedbání dvojí vazby)
Spřežení dvou různých vazeb slovesa či jiného
dějového slova
Opovrhovala a nenáviděla ho.
Opovrhovala jím a nenáviděla ho.
Zajímali jsme se a také jsme četli nové knihy.
Zajímali jsme se o nové knihy a také jsme je četli.
• Kontaminace (směšování vazeb)
Správná vazba slov je zaměněna s jinou –
převzata od slova podobného významově
Schopen k velkým věcem.
Schopen velkých věcí.
(schopen čeho – 2. pád + ochoten k čemu – 3.
pád)
Matka se osočila na toho člověka.
Matka osočila toho člověka.
(osopit se na koho – 4. pád + osočit koho – 4.
pád)
• Atrakce (skladebná spodoba)
Tvary sousedních slov se nenáležitě přizpůsobují
(hlavně pádem)
Spoustě lidem to nedojde.
Spoustě lidí to nedojde.
Vzhledem k nedostatku chemikáliím.
Vzhledem k nedostatku chemikálií.
Pojmenuj zvláštnosti ve větné stavbě
Pavlu, tu každý rád vidí.
Musím domů.
Samostatný větný člen
Elipsa
Okamžitě odejdi, nebo tě…
Fuj, to jsme se lekli.
Apoziopeze
Citoslovce
Pojedu do nemocnice. Do Brna.
Osamostatněný větný člen
Pane ministře, váš návrh zákona byl akceptován.
Stalo se to, zdá se mi, před třemi lety
Vsuvka
Oslovení
Pojmenuj nepravidelnosti ve větné stavbě a
odstraň je:
Ve většině případech to tak chodí.
Atrakce
Ve většině případů to tak chodí.
Pes, pokud se k němu člověk chová dobře,
lze považovat ze nejvěrnějšího přítele.
Anakolut
Psa, pokud se k němu člověk chová dobře,
lze považovat za nejvěrnějšího přítele.
Jarda se vždycky ptá a debatuje
o nových vědeckých objevech
Zeugma
Jarda se vždycky ptá na nové
vědecké objevy a debatuje
o nich.
Pořadatel zamezil vstupu
nezletilých do sálu.
Kontaminace
Pořadatel zamezil vstup
nezletilých do sálu.
Zdroje
• MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého
jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80-7358-082-9.
• MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk - přehled
středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová,
2005, ISBN 80-902571-5-1.
• BARONE, Hana a kol. Cvičebnice českého jazyka
aneb Co byste měli znát ze základní školy. Brno:
Didaktis, 2007, ISBN 978-80-7358-084-1.

similar documents