Doç. Dr. Kemal Memişoğlu

Report
Tıbbi Malzeme ve Stok
Yönetimi
Doç.Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
[email protected]
TANIM
Stok; Hizmet sunumunun
devamlılığı için önceden tedarik
edilip atıl olarak bekletilen ve
ihtiyaç doğdukça kullanıma
sunulan kaynaklar
ilaç ve tıbbi malzeme
Avantajlar
• Hizmet sürekliliği,
• İhtiyaç belirsizliği, değişkenliği
• Sosyal güvenlik uygulamaları (SUT)
• Tedarikçi kaynaklı problemleri
asgariye indirme,
• Miktara bağlı iskontalar,
• Enflasyon ve fiyat artışlarından
etkilenmeme
Dezavantajlar
Depolama maliyeti
Kontrol, koruma zorluğu
Miad geçmesi,
Bozulma,
Kullanılamama
Demode olma
Malzeme yönetim süreci
İhtiyaçların tespiti,
Tedarik edilmesi,
Depolanması,
Akışının düzenlenmesi
Muhasebeleştirilmesi
Malzeme Kaynakları
Yönetim Sistemi
Stok Fazlası
İhtiyaç Fazlası
Fiyat
Satınalma Yöntemleri
Aylık Tüketim Takipleri
Aylık Giriş Çıkış Detayları
İlaç Listesi
Hurdaya Ayrılanlar Listesi
Kurum Performans
Değerlendirme
Yüksek Fiyat Sorgulaması
Dayanıklı Taşınırlar Listesi
Ortez Protez Listesi
MKYS - TDMS Stok
Durumu
MKYS
İhale Öncesi Diğer kurumlarda
“İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIR MODÜLÜ” ve
“STOK FAZLASI TAŞINIR MODÜLÜ”
sorgulanmadan ihtiyaçların piyasadan
temini yapılmamaktadır.
Ancak İvedi olarak temin edilmesi gereken ve/veya nakliye
maliyetleri ve ürün özellikleri dikkate alındığında diğer
kurumlardan temin edilmesi uygun görülmeyen tıbbi
malzeme ve ilaçlar için dışarıdan temin yoluna
gidilebilmektedir.
MKYS 2009/23,45 VE 63 sayılı
Genelgeler
“İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIR MODÜLÜ”nde
yer alan mal, malzeme ve demirbaşlar
BEDELSİZ devredilmektedir.
“STOK FAZLASI TAŞINIR MODÜLÜ”NDE
yer alan mal, malzeme ve demirbaşlar
BEDELLİ devredilmektedir.
MKYS 2009/23,45 VE 63 sayılı
Genelgeler
“Mal kabulü, azami stok miktarına uygun yapılmaktadır.
İhaleler, yıllık sarf ihtiyaç miktarları dikkate alınarak
yapılmakta, Siparişler kullanım durumuna göre azami
stok miktarını geçmeyecek şekilde belirlenip, belli
periyotlarda ürün teslim alınmaktadır.
Kurum stoklarında üç aylık ihtiyacın üzerinde bulunan
tıbbi malzeme ve ilaçların, diğer kurum ve kuruluşların
bilgi ve istifadesine sunulmaktadır.
MKYS 2009/23,45 VE 63 sayılı
Genelgeler
“
Stok yönetimi gerçekleştirme ve analizini sağlamak
amacıyla
sağlık kurumlarında;
Stok Koordinasyon Birimleri
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri
Satın Alma Birimleri
İhtiyaç Tespit Komisyonları
oluşturulmuştur.
Stok Fazlası (08/11/2012)




İlaçlar farmakolojik ürünler: 1.306.072,41
Biyokimyasallar, kimyasallar: 231.784,89
Medikal malzemeler: 59.060.443,93
Laboratuvar malzemeleri: 6.659.139,35
Genel toplam: 97.257.443,35
Özet-1
“Günümüzde hastanelerde ilaç ve tıbbi sarf malzeme
stoklarına bağlanan miktar önemli seviyelere
ulaşmaktadır.
Stoklar genellikle parasal karşılığı olan kaynaklar yani
yatırımlardır.
Bu nedenle hizmeti aksatmayacak şekilde stok
bulundururken bunu bulundurmanın maliyeti de göz
önüne alınmalıdır.
Stok miktarının az olması hizmetin aksamasına, stok
miktarının fazla olması ise hastane kaynaklarının verimsiz
kullanılmasına neden olmaktadır.
Özet-2
“
1040 kurumu bünyesinde bulunduran Sağlık
Bakanlığı, çok büyük bir sağlık hizmeti sunucusudur.
Bağlı Kurumların mali anlamda ayakta kalabilmesi
için stoklara uygulanacak başarılı bir malzeme
yönetim sistemi ile beraber etkin bir stok yönetimi
ve kontrolü sağlanarak tasarruflarla maliyetlerde
azalma ve verimlilik sağlanması amaçlanmaktadır.
Sonuç
Hastaneler;
Tıbbi hizmetlerinin kalite ve etkinliğini
azaltmaksızın verimliliğini arttırmalı
Akılcı stok yönetimi anlayışıyla
maliyetlerini düşürmeleridirler
TEŞEKKÜRLER
Sağlıklı Toplum ????

similar documents