bölüm tanıtım sunumu - Selçuk Üniversitesi

Report
S.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
Kimya Mühendisliği Nedir?
Kimya Mühendisliği, malzemelerin kimyasal yapılarının, enerji
içeriklerinin
veya
fiziksel
hallerinin
değişime
uğradığı
proseslerin
geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenen çok yönlü bir mühendislik
branşıdır.
Kimya Mühendisliği, temel olarak kimya bilimi ile matematik, fizik,
biyoloji ve ekonomi bilimlerini kullanarak önemli endüstriyel, teknolojik ve
çevresel problemleri çözümlemeye çalışır.
Kimya Mühendisliği Tanımının
Zaman İçinde Değişimi
Kimya mühendisliğinin 1950’li yıllarda AIChE (Amerikan Kimya
Mühendisliği Enstitüsü) tarafından yapılan tanımı şöyledir:
“Kimya mühendisliği mühendislik mesleğinin bir kolu olup, maddelerin
fiziksel ve kimyasal değişimlerinin yer aldığı, üretim işlemlerinin uygulama ve
gelişimi ile ilgilenir. Kimya mühendisinin görevi, içlerinde fiziksel ve kimyasal
değişimlerin yer aldığı cihazların projelendirme, yapım ve çalıştırılmasından
ibarettir.”
1970-1980’li yıllarda tekrar şekillendirilen kimya mühendisliği
tanımı şu hale gelmiştir:
“Maddeyi fiziksel ve kimyasal değişimlere uğratan cihazları ve özellikle
değişimlerin (bileşim, hal ve enerji değişimleri) kendilerini mühendislik, ekonomi
ve insan ilişkileri yönlerinden inceleyen bilim koluna kimya mühendisliği adı
verilir.”
2000’li yıllarda Kimya Mühendisliğinin tanımı
“Kimya mühendisliği, malzemelerin kimyasal yapılarının, enerji içeriklerinin
veya fiziksel hallerinin değişime uğradığı proseslerin geliştirilmesi ve
uygulanması ile ilgilenen engin ve çok yönlü bir mühendislik dalıdır.”
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
PROGRAMININ EĞİTİM AMAÇLARI
Öğrencilerimizi en güncel bilgi ve becerileri kazanmaları, sanayi ve
toplumun beklentilerini karşılamaları ve onların ilerlemesinde önemli bir liderlik
rolü oynamaları için eğitmektir.
Kimya
Mühendisliği
Bölümü
çağdaş
gereksinimler doğrultusunda eğitim programları geliştirir ve araştırma yoluyla
kimyasal teknolojide gelişmeler sağlar . Bilgi ve teknolojinin toplumun yararına
uygulanmasına katkıda bulunur.
BÖLÜMÜMÜZÜN HEDEFİ
Türkiye’nin kimya sektörü başta olmak üzere tüm üretime dönük
sektörlerde ihtiyaç duyduğu çağdaş üretim teknolojilerini bilen, araştırma ve
geliştirme çalışmalarına kolaylıkla uyum sağlayabilecek, yabancı dil bilgisi ve
temel mühendislik bilgisi kuvvetli kimya mühendisleri yetiştirmektir. Bu
bölümden mezun olan öğrenciler üretim süreçlerinin ve bu amaçla kullanılan
ekipmanların tasarımı, geliştirilmesi ve kullanımında en üst düzey bilgilerle
donatılmış olacaklardır.
 Ulusal ve uluslararası Kimya sektörünün ihtiyaç duyduğu gereksinimlere cevap
verebilen bir eğitim programını yürütmek,
 Her türlü mesleki problemin üstesinden gelebilecek çözüm önerilerini açık bir fikirle
ortaya koyup tartışabilecek öğrenci yetiştirmek,
 Akademik çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı da bulunmak,
uluslar arası düzeyde tanınan saygın bir bölüm olmaktır.
AMACIMIZ
Mühendis; doğru ve analitik düşünen, öğrenmiş olduğu
bilgilerden yeni fikirler üreten, problem çözme yeteneği
gelişmiş kendine güvenen kişidir.
Bu tanımına uygun olarak bölümümüz amacı ;
• Öğrencilerini teknik bilgilerle donanımlı,
• Karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilen,
• Tasarım yeteneği kazanmış,
• Girişimci,
• Kimya Mühendisliği uygulamalarında sosyal ve ekonomik
hususları göz önünde bulunduran,
• Çevreye duyarlı,
• Mesleki etik bilincine sahip Kimya Mühendisleri yetiştirmektir.
1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi bünyesinde kurulan Kimya Mühendisliği
Bölümü 2002-2003 yılında 30 öğrenci ile lisans eğitimine
başlamıştır.
Kimya Mühendisliği Bölümü şu anda geniş
öğrenci ve araştırma laboratuarlarına sahiptir.
2001 yılından itibaren farklı konu ve alanlarda
DPT ve TÜBİTAK projeleri yürütülmektedir.
Bölümümüz akademisyenleri Uluslararası bilimsel
kongrelere iştirak etmektedirler ayrıca yurtiçi ve yurtdışı
dergilerde Kimya Mühendisliği konularında makaleler
yayımlamaktadırlar.
İDARİ KADROMUZ
-BÖLÜM BAŞKANIMIZDOÇ. DR. GÜLNARE AHMETLİ
-BÖLÜM BAŞKAN YRD.YRD. DOÇ. DR. İLKAY ÖZAYTEKİN
-BÖLÜM BAŞKAN YRD.YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN DEVECİ
ANA BİLİM DALLARI
S.Ü. Kimya Mühendisliği Bölümü
1. KİMYASAL TEKNOLOJİLER ANABİLİM DALI
2. PROSES VE REAKTÖR TASARIMI ANABİLİM DALI
3. TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI
Kimyasal Teknolojiler A.B.D.
Başkanı
Prof. Dr. Erol PEHLİVAN
Proses ve Reaktör Tasarımı A.B.D.
Başkanı
Prof. Dr. Handan KAMIŞ
Temel İşlemler ve Termodinamik
A.B.D. Başkanı
Doç. Dr. Mahmut KUŞ
Bölümümüzde ;
 2 Profesör,
 5 Doçent,
 6 Yardımcı Doçent
 12 Araştırma Görevlisi,
 2 Uzman personel ve 1 teknisyen görev yapmaktadır.
Bölümümüzde yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler çeşitli
mühendislik konularında çalışmalarına devam etmektedirler. Ayrıca, bölümümüzde 12
adet araştırma laboratuarı ve 3 adet öğrenci laboratuarı bulunmaktadır. Bölümümüzde,
şuan hem örgün öğretim hem de ikinci öğretimde olmak üzere 500 kadar öğrenci
öğrenim görmektedir.
Bölümümüz Proje Ödülleri
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Proje Pazarı (SUMOPP)’da bölümümüz 20132014 eğitim öğretim yılında, çevre ve tematik alanda ve enerji tematik
alanda olmak üzere 2 adet birincilik ödülü almıştır.
TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen Sanayi Odaklı Lisans Bitirme
Projeleri Yarışmasında 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, Alan Özel
Ödülleri ana kategorisine bağlı “Fen Bilimleri” alt kategorisinde birincilik
ödülü almıştır.

similar documents