Genç Düşün, Değişimi Yarat - e

Report
“Genç Düşün, Değişimi Yarat”
e-gençlik Derneği
Biz Kimiz?
e-gençlik Derneği, www.e-genclik.org.tr internet sayfası ve bölge temsilcilikleri
yoluyla farklı yerlerdeki gençleri, gönüllü çalışmaya, sivil toplum hayatına aktif
katılıma, üretmeye ve enerjilerini sosyal faydaya dönüştürmeye teşvik etmek
amacıyla kurulmuş bir gençlik sivil toplum örgütüdür.
“genç düşün, değişimi yarat”
e-gençlik Derneği
Tarihçemiz
e-gençlik Derneği;
2003 yılında e-genclik.net Gençlik Projeleri
Fikir Platformu olarak yola çıkmıştır.
2007 yılının ilk çeyreğinde de kurumsallaşma
çalışmalarına başlamış ve 2007 yılının Eylül
ayında e-gençlik Derneği olarak kurumsal bir
yapıya kavuşmuştur.
“genç düşün, değişimi yarat”
e-gençlik Derneği
Amaçlarımız
Çevresindeki sorunlara çözüm
üretebilen, kendine güvenen, girişimci
ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna
katkıda bulunmak,
Gençleri gönüllü aktivitelere
ve sivil topluma katılıma
teşvik etmek,
“Genç düşün, değişimi yarat” diyerek çıktığımız bu yolda,
gençliğin enerjisini sosyal faydaya dönüştürmek,
“genç düşün, değişimi yarat”
e-gençlik Derneği
Amaçlarımız
Gençlerin kişisel
gelişimlerine katkıda
bulunmak için rehberlik ve
danışmanlık hizmeti sunmak,
“Arkadaşlık ve üretim”
kavramlarını yan yana
koyarak sosyalleşmeye
olanak tanımak,
Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler normlarına uygun projeler üretmek
“genç düşün, değişimi yarat”
e-gençlik Derneği
İlkelerimiz
Farklılıklara saygı,
Şeffaflık ve hesap verebilirlik,
Yerel katılıma önem verme,
Ekip çalışması,
Eğitime önem verme,
Girişimcilik,
Ortaklık,
Kolaylaştırıcılık,
Gönüllü olmak
“genç düşün, değişimi yarat”
e-gençlik Derneği
Yapımız
15 – 35 yaş arasındaki her genç, e-gençlik Derneği üyesi olabilir. Ekibimiz
yurtiçi ve yurtdışından gençlerin katılımıyla oluşmaktadır.
Merkezimiz BURSA ve www.e-genclik.org.tr web sitesidir.
“genç düşün, değişimi yarat”
e-gençlik Derneği
Yapımız
Yönetim
Kurulu
EURODESK
Ekibi
Ulusal ve Uluslararası
İlişkiler
Genel Sekreterlik
ve
Üye işleri
Tanıtım ve Medya
Çalışmaları
Motivasyon Çalışmaları
Grubu
Yerel Projeler
Ekonomi ve Mali İşler
(Kaynak Geliştirme)
Sosyal Yardımlaşma
Çalışmaları
Web Sitesi
Ve
Sosyal Ağlar
“genç düşün, değişimi yarat”
e-gençlik Derneği
Çalışmalarımız
2003 yılından beri, farklı
alanlardan düzenlenen kişisel ve
kurumsal gelişim eğitimlerine egençlik ekibi olarak katılım
sağladık.
Ulusal ve uluslararası alanda
çeşitli sivil toplum kuruluşları ile
diyaloglar geliştirdik ve ortaklıklar
imzaladık.
e-gençlik Derneği
Çalışmalarımız
Avrupa Gençlik Kongreleri
2007 yılında Avusturya’da ve 2009 yılında Slovenya’da düzenlenen Avrupa Gençlik
Kongrelerine Eş Koordinatörlük görevi yaptık.
“genç düşün, değişimi yarat”
e-gençlik Derneği
Çalışmalarımız
4. Dünya Su Gençlik Forumu
16-22 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul da gerçekleştirilmiştir. Su Forumu'nun en
önemli hedefi; su konusunu siyasi gündemin en üst sıralarına getirmektir.
e – gençlik Derneği, bu hedefi dünyadan gelen 300a genç ile Türkiye de
gerçekleşmiştir.
“genç düşün, değişimi yarat”
e-gençlik Derneği
Çalışmalarımız
Gençlink – Gençlik Politikaları
Gençlink -Gençlik Politikaları Network’ü- gençlik üzerine çalışan farklı Sivil Toplum
Kurumları’nın bir araya gelip karar alma süreçlerini etkileyerek, gençlik politikalarını
etkileyeceği veya oluşturacağı; uygulama aşamasında da destek vereceği bir
işbirliği platformu; sivil toplum ağıdır. Bu çalışmanı Genel Sekreterliğini görevini
e-gençlik Derneğ’i yürütmüştür.
“genç düşün, değişimi yarat”
e-gençlik Derneği
Çalışmalarımız
Adıyaman Dil Kampı
2009 ve 2010 yıllarında yaz aylarında düzenlenen kamplarda, 11-13 yaş
arasında Adıyamanlı 30 çocuk ve 18-29 yaş arasında dünyanın dört bir yanından gelen
ve ana dili İngilizce olan 8 gönüllüyü Adıyaman'da bira araya getirilmiştir. Kamp süresi
boyunca gönüllüler, çocuklara dersler ve çeşitli aktiviteler aracılığıyla İngilizce
öğretmişlerdir.
“genç düşün, değişimi yarat”
e-gençlik Derneği
Çalışmalarımız
Genç Kadının Güçlendirilmesi
Genç kadınların sivil topluma katılımda erkeklerin gerisinde kalmalarının sebeplerini
araştırmayı, aktif olmalarının önündeki engelleri tanımlamayı ve bu engelleri aşmak için
en başarılı yöntemleri bulmayı amaçlayan bir projedir. 11 ülke ortaklığında, Avrupa
Birliğinin Okyanus ötesi programı ile gerçekleştirilmiştir.
“genç düşün, değişimi yarat”
e-gençlik Derneği
Çalışmalarımız
5. Dünya Gençlik Kongresi Türkiye 2010
“5. Dünya Gençlik Kongresi Türkiye 2010” programı kapsamında, İMECE teması ile
150 farklı ülkeden 1600 genci 15 gün boyunca İstanbul da 750 atölye çalışması, 250
kültür çalışması, Dünya Gençlik Gününün Kutlanması, Dünya Gençlik Fuarının
gerçekleşmesi gibi birçok faaliyeti gerçekleştirilmiş ve Dünya gençlik politikalarına ışık
olacak İstanbul Eylem Planı hazırlanmıştır.
“genç düşün, değişimi yarat”
e-gençlik Derneği
Çalışmalarımız
Alpha Omega Müzikali
Alpha Omega Projesi 2010 yılında İngiltere’de, Estonya’da ve Türkiye’de bir
gençlik müzikali sahnelemiştir. Kültürler arası ve kuşaklar arası diyaloğu
geliştirmeyi hedefleyen bir çalışma olmuştur.
“genç düşün, değişimi yarat”
e-gençlik Derneği
Çalışmalarımız
Melodies Of Peace – Barış Melodileri
Meleodies of Peace Projesi Ermenistan, Türkiye ve Gürcistan ortaklığında
gerçekleşecek bir projedir. Proje kapsamında bir 18-30 yaş arası gençlerden
oluşan, gençlik senfoni orkestrası kurulacak ve bu orkestra Ermenistan’da barış
temalı bir konser verecektir.
“genç düşün, değişimi yarat”
e-gençlik Derneği
Çalışmalarımız
Avrupa Gönüllü Hizmeti
E-gençlik Derneği Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında Bursa’daki akredite olmuş
kuruluşlardandır. Derneğimiz gönderici, ev sahibi ve koordinatör kurum olarak
çalışmaktadır. Bugüne kadar pek çok genci EVS kapsamında Avrupa’nın çeşitli
ülkelerine göndermiş ve ev sahipliği görevi yapmıştır.
“genç düşün, değişimi yarat”
e-gençlik Derneği
Çalışmalarımız
Eylem Projeleri,
E-gençlik Derneği olarak Avrupa Birliği gençlik değişimlerine aktif olarak katılıp,
Türkiye’de ve Avrupa’nın pek çok yerinde gençlik değişimlerine gönüllü
göndermektedir. Bugüne kadar; Azerbaycan, Avusturya, Polonya, Norveç, Polonya,
Galler, İspanya, İtalya, Ermenistan, Estonya, İngiltere ve Romanya, düzenlenen
gençlik değişimlerine katılım gösterilmiştir.
“genç düşün, değişimi yarat”
e-gençlik Derneği
Çalışmalarımız
Eurodesk Temas Noktası
e-gençlik Derneği olarak, 2011 Ekiminden bu yana Avrupa Fırsatları ile ilgili Bilgi
veren, EURODESK’in Bursa’da ki temas noktalarından bir tanesi olarak hizmet
vermekteyiz.
“genç düşün, değişimi yarat”
e-gençlik Derneği
Organizasyon Şeması
EURODESK
Ekibi
Yönetim
Kurulu
Ulusal ve Uluslararası
İlişkiler
Genel Sekreterlik
ve
Üye işleri
Tanıtım ve Medya
Çalışmaları
Motivasyon Çalışmaları
Grubu
Yerel Projeler
Ekonomi ve Mali İşler
(Kaynak Geliştirme)
Sosyal Yardımlaşma
Çalışmaları
Web Sitesi
Ve
Sosyal Ağlar

similar documents