Handreiking bij de Standaarden en eindtermen ve

Report
Handreiking bij de standaarden en
eindtermen ve
Workshop Gesprekken voeren, spreken en schrijven
Handreiking bij de standaarden en eindtermen ve
Toelichting Nederlandse taal
Toelichting Nederlandse taal
Handreiking bij de standaarden en eindtermen ve
De handreiking
1.
2.
3.
4.
5.
Voorbeeldsituaties
Voorbeelden
Voortgang en stappenplan
Kenmerken van de niveaus voor de deelnemers
Kenmerken van de niveaus voor begeleiders van deelnemers
Handreiking bij de standaarden en eindtermen ve
Voorbeeldsituaties
Leefomgeving




Werkomgeving




Leeromgeving


Afspraak met familie wie wanneer naar
de ouders gaat
Opmerking tegen buurman over
geluidshinder
Overleg met vriendin welk truitje het
beste staat
Overleg met man over tijdstip
avondeten

Overleg met directe collega over wie
het eerst pauze houdt
Overleg met leidinggevende over taak
Opmerking tegen collega over onveilig
gedrag

Discussie met medecursist over welke
de opdracht de docent heeft gegeven
Overleg over taakverdeling met
medecursisten
Reactie op teveel huiswerk



Discussie met ouders of kinderen alleen naar het zwembad
mogen
Overleg met broers en zussen over 40-jarig huwelijksfeest
van ouders
Discussie met vrouw over tijdstip waarop dochter thuis
moet zijn











Werkoverleg aan het begin van een werkdag om taken te
verdelen
Overleg bij uitzendbureau over tijdstippen van afspraken en
aanvang werk
Discussie met collega’s over nieuw werkrooster
Onderhandeling met collega over het ruilen van een dienst
Overleg met docent en cursisten over het wel of niet
doorgaan van lessen in de voorjaarsvakantie
Georganiseerde discussie tijdens de les
Overleg met medecursisten over uitvoering praktijkopdracht
Discussie met docent over huiswerkbelasting








Discussie op de voetbalclub naar aanleiding
van de verhoging van de contributie
Discussie met verkoopster over korting op
beschadigd bloesje
Discussie tijdens feestje over maatregelen van
de regering ten aanzien van de crisis
Discussie over spijbelen tijdens ouderavond
Overleg met mentor over spijbelend kind
Discussie naar aanleiding van een opmerking
dat er een vaste laptop nodig is bij de beamer
in de vergaderzaal
Oplossend gesprek met klant over probleem
Discussie met collega’s over vakantieregeling
Aanspreken van collega’s op onveilig of
ongepast gedrag
Discussie tijdens de les over wel of geen
mobiel tijdens de les
Overleg met studiebegeleider over
loopbaanplanning
Evaluatiegesprek met docent
Overleg met medecursist over organisatie
schoolfeest
Handreiking bij de standaarden en eindtermen ve
Voorbeelden
Handreiking bij de standaarden en eindtermen ve
Voortgang
Handreiking bij de standaarden en eindtermen ve
Stappenplan
Stappenplan naar 1F
Samenhang
Op niveau 1F moet de gedachtegang voor de lezer duidelijk zijn. In dit formulier is dit alleen van toepassing op de berichten die in het
vakje ‘Boodschap ’ staan.
o
Als de schrijver moeite heeft met het formuleren van de boodschap, oefen dan veel met dit soort gesprekken en deze
schrijftaak:

Regisseer een oefensituatie waarin de schrijver de telefoon moet opnemen en verschillende berichten moet opschrijven en
doorgeven. Laat hem eerst mondeling herhalen – liefst puntsgewijs - wat de boodschap is van de beller.

Laat hem hier zinnen van maken en deze opschrijven.

Kijk dan samen naar de wijze van formulering: klopt het wat er staat, is dit de kern van het bericht? De schrijver kan ook aan
anderen (meelezers) vragen of het bericht duidelijk is.
o
Oefen met het schrijven van zinnen: laat de schrijver zinnen afmaken. Oefen vooral met kortere zinnen, het bericht moet voor
de geadresseerde kernachtig zijn.
o
Heeft de schrijver moeite met het formuleren van zinnen, oefen dan met verschillende gangbare formulieren. Oefen die delen
van een formulier waar hij een tekst moet schrijven. Bijvoorbeeld in een sollicitatieformulier een motivatie schrijven, in een
schadeformulier wat er gebeurd is, in een klachtenformulier wat er aan de hand is.
Handreiking bij de standaarden en eindtermen ve
Deelnemersversie
Handreiking bij de standaarden en eindtermen ve
Versie voor begeleiders van deelnemers
Handreiking bij de standaarden en eindtermen ve
Kennismaking Handreiking
Bladeropdracht
• U heeft een schrijftekst beoordeeld op 1F en u wilt kijken of uw
beoordeling van het niveau goed is. Waar vindt u
vergelijkingsmateriaal?
• U wilt een cursist gerichte tips geven om hem te helpen zijn
leesvaardigheid op niveau 2F te krijgen. Waar kunt u dit vinden?
• U heeft contact met een direct leidinggevende op de werkvloer
waar een cursus taal op de werkvloer wordt gegeven. De
leidinggevende wil weten wat een cursist op het gebied van
schrijven moet kunnen. Hoe kunt u de leidinggevende helpen?
Handreiking bij de standaarden en eindtermen ve
Kennismaking Handreiking
Bladeropdracht
• U wilt een cursist duidelijk maken wat hij moet kunnen om niveau
1F van schrijven te bereiken. Welk deel uit de handreiking gebruikt
u? of: Een cursist van u wil graag meer idee krijgen van hij moet
kunnen om niveau 2F lezen/schrijven te bereiken. Wat kunt u hem
geven?
• U bent onzeker of een bepaalde leestekst geschikt is voor niveau 2F.
Waar vindt u vergelijkingsmateriaal?
Handreiking bij de standaarden en eindtermen ve
• Joke is een Nederlandse vrouw van rond de 40. Ze
werkt al ruim 20 jaar op de afdeling distributie van
een bloemenveiling. Ze is goed in haar werk en door
haar collega’s gerespecteerd. “een oude rot in het
vak”.
• Ze vindt het moeilijk overdrachten te schrijven. Dat
hoeft ze niet na elke dienst; alleen als er
bijzonderheden te melden zijn.
• In overleg met haar leidinggevende heeft ze zich
opgegeven voor een cursus lezen en schrijven bij
haar in de buurt.
• Op welk niveau zit Joke nu? Hoe ben je tot
deze conclusie gekomen?
• Wat moet Joke kunnen om op het volgende
niveau te komen?
• Hoe help je haar en hoe maak je het voor
haar inzichtelijk?
• Hoe informeer je haar leidinggevende?
Dank voor
jullie inzet en
aandacht!
Handreiking bij de standaarden en eindtermen ve

similar documents