Tohumculuk Sektörünün Hedefleri ve Vizyonu

Report
Tohumculuk Sektörünün
Hedefleri ve Vizyonu
Kazım Abak
2nci Uluslararası Tohumculuk Çalıştayı
Antalya 2-3 Aralık 2013
Tarım
Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde
vazgeçilemez stratejik sektör
•
•
•
•
•
•
Gıda maddelerinin kaynağı
Giyim sanayinin (lif) kaynağı
Enerji (biyoyakıt) hammaddesi kaynağı
Ekonomik gelişmenin lokomotifi
Gıda ve enerji güvencesi için stratejik önemli
Sosyal bakımdan da önemli
Tarımda yeni eğilimler
• Üretim teknolojilerinde değişim
• Girdi kullanımında ve girdi fiyatlarında artma
• Gıda fiyatlarında hızlı yükselme
• Uluslararası ürün ticaretinde artma
• Tüketicinin ödeme gücünde yükselme
• Kalite beklentilerinde artma
• Biyoenerji bitkilerine talepte yükselme
Üretim teknolojilerinde değişim
Adana
Türkiye sebze üretiminin %20’den fazlası örtüaltından !
Tarımda yeni eğilimler
• Üretim teknolojilerinde değişim
• Girdi kullanımında ve girdi fiyatlarında artma
• Gıda fiyatlarında hızlı yükselme
• Uluslararası ürün ticaretinde artma
• Tüketicinin ödeme gücünde yükselme
• Kalite beklentilerinde artma
• Biyoenerji bitkilerine talepte yükselme
• Girdi kullanımında ve masraflarında artışlar
Sebzelerde aşılı fide üretimi
Tarımda yeni eğilimler
• Üretim teknolojilerinde değişim
• Girdi kullanımında ve girdi fiyatlarında artma
• Gıda fiyatlarında hızlı yükselme
• Uluslararası ürün ticaretinde artma
• Tüketicinin ödeme gücünde yükselme
• Kalite beklentilerinde artma
• Biyoenerji bitkilerine talepte yükselme
Gıda ürünlerinde fiyat artışları
Tarımda yeni eğilimler
• Üretim teknolojilerinde değişim
• Girdi kullanımında ve girdi fiyatlarında artma
• Gıda fiyatlarında hızlı yükselme
• Uluslararası ürün ticaretinde artma
• Tüketicinin ödeme gücünde yükselme
• Kalite beklentilerinde artma
• Biyoenerji bitkilerine talepte yükselme
Kalite beklentilerinde artma
Tarımda yeni eğilimler
• Üretim teknolojilerinde değişim
• Girdi kullanımında ve girdi fiyatlarında artma
• Gıda fiyatlarında hızlı yükselme
• Uluslararası ürün ticaretinde artma
• Tüketicinin ödeme gücünde yükselme
• Kalite beklentilerinde artma
• Biyoenerji bitkilerine talepte yükselme
Biyoyakıt bitkileri üretiminde
hızlı talep artışı
Tohumluk
• Tarımın temeli
• Tarımdaki en eski girdi
• Tarımdaki en önemli girdi
• Nitelikli çeşit ve özenle üretilmiş tohumluk verime tek
başına %50 etki yapabilir
• Nitelikli tohumluk kullanmadan modern tarım yapmak
verimli kaliteli üretim yapmak mümkün değil
Tohumculukta yeni eğilimler
•
•
•
•
•
•
•
•
Sertifikalı tohum üretim ve kullanımında artma
Uluslararası tohum ticaretinde büyüme
Üreticilerin yeni çeşitlere daha hızlı erişmesi,
Hibrit çeşit kullanımında artma (tür sayısı ve oran)
Çeşit değişiminde hızlanma, çeşit ömründe kısalma
Özel tarımsal ve teknolojik niteliklere sahip çeşit isteği
Transgenik çeşitlerin kullanımında artma
Firma sayılarında azalma, firmalarda büyüme
Global yıllık tohum dışticareti
milyon ABD &
12000
10000
8000
6000
million USD
4000
2000
0
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2015
2010
2012
Tohumculukta yeni eğilimler
•
•
•
•
•
•
•
•
Sertifikalı tohum üretim ve kullanımında artma
Uluslararası tohum ticaretinde büyüme
Üreticilerin yeni çeşitlere daha hızlı erişmesi,
Çeşit değişiminde hızlanma, çeşit ömründe kısalma
Özel tarımsal ve teknolojik niteliklere sahip çeşit isteği
Hibrit çeşit kullanımında artma (tür sayısı ve oran)
Transgenik çeşitlerin kullanımında artma
Firma sayılarında azalma, firmalarda büyüme
Tohumculukta yeni eğilimler
•
•
•
•
•
•
•
•
Sertifikalı tohum üretim ve kullanımında artma
Uluslararası tohum ticaretinde büyüme
Üreticilerin yeni çeşitlere daha hızlı erişmesi,
Çeşit değişiminde hızlanma, çeşit ömründe kısalma
Özel tarımsal ve teknolojik niteliklere sahip çeşit isteği
Hibrit çeşit kullanımında artma (tür sayısı ve oran)
Transgenik çeşitlerin kullanımında artma
Firma sayılarında azalma, firmalarda büyüme
Tohumculukta yeni eğilimler
•
•
•
•
•
•
•
•
Sertifikalı tohum üretim ve kullanımında artma
Uluslararası tohum ticaretinde büyüme
Üreticilerin yeni çeşitlere daha hızlı erişmesi,
Hibrit çeşit kullanımında artma (tür sayısı ve oran)
Çeşit değişiminde hızlanma, çeşit ömründe kısalma
Özel tarımsal ve teknolojik niteliklere sahip çeşit isteği
Transgenik çeşitlerin kullanımında artma
Firma sayılarında azalma, firmalarda büyüme
Transgenik çeşitlerde durum
•
•
•
•
•
•
•
Transgenik yetiştiren ülke
Bu ülkelerdeki toplam nüfus
Yetiştiren üretici sayısı
Yıllık ekim alanı
Yığışımlı ekim alanı
Yıllık artış hızı
Yıllık üretim değeri
28 (8+20)
4 milyar (%60)
17.3 milyon
170 milyon ha
1.5 milyar ha
%6-10
98.2 milyar USD
Tohumculukta yeni eğilimler
•
•
•
•
•
•
•
•
Sertifikalı tohum üretim ve kullanımında artma
Uluslararası tohum ticaretinde büyüme
Üreticilerin yeni çeşitlere daha hızlı erişmesi,
Hibrit çeşit kullanımında artma (tür sayısı ve oran)
Çeşit değişiminde hızlanma, çeşit ömründe kısalma
Özel tarımsal ve teknolojik niteliklere sahip çeşit isteği
Transgenik çeşitlerin kullanımında artma
Firma sayılarında azalma, firmalarda büyüme
Global tohum endüstrisi yapısı
(Howard 2009)
Dünya tohum ticaretinde firma payları
Monsanto/Seminis
23%
Diğerleri
32%
DLF
2%
DuPont
15%
Takii
2%
Bayer Crop Science
2%
Sakata
2% Land o'Lake
3%
KWS AG
4%
Syngenta
9%
Limagraine
6%
Yakın gelecekte beklenen gelişmeler
• Global ekonomide büyüme
• Hem üretimde hem tüketimde globalleşme
• Tohum pazarında büyümenin devamı
• Uluslararası ticarette artma (hem girdi hem ürünlerde)
• Hibrit tohumluk kullanımında artma
• Transgenik çeşitlerde artma
• Sosyal ve çevresel sorumluluklarda artma
• İklimde değişme (küresel ısınma)
İklim değişiminin getireceği tehlikeler
- Kullanılabilir su miktarında azalma/kuraklık
- Tuzluluk
- Yeni hastalık ve zararlıların çıkması
- Bitki deseninde değişiklikler
Tohumculukta AR-GE’nin önemi
• Tohum sanayii AR-GE harcamalarının en yüksek
olduğu sektördür
• Sanayide AR-GE harcamalarının en az %2 olması istenir
• AB ülkelerinde tohumculukta AR-GE harcamalarının
oranı toplan cironun 20%’si kadardır
• Bu ülkelerde AR-GE’de çalışan personelin toplam
çalışanlara oranı da 25% civarındadır (12500/52000)
(ESA Scholte, 2013)
Tohumculuk zincirinde Ar-Ge
•
•
•
•
•
•
•
Islah
Tescil
Üretim
Sertifikasyon
İşleme hazırlama
Pazarlama
Depolama
Bitki ıslahında yakın gelecekteki hedefler
• Hastalık ve zararlılara daha fazla dayanıklılık
• Abiyotik stres faktörlerine tolerans (yüksek ve düşük
sıcaklık, kuraklık, tuz, yüksek nem, besin maddesi
noksanlıkları vb)
• Herbisitlere tolerans
• Ürün kalitesinin iyileştirilmesi
• Daha iyi besin değeri
• Erkek organ kısırlığı geliştirilmesi ve hibrit çeşitlerin
yayılması
AR-GE için neler gerekli
• Vizyon
• Nitelikli Araştırıcı ve yardımcı personel
• Bilgi birikimi
• Nitelikli materyal
• Mali kaynak
• İşbirliği-organizasyon
Ar-Ge kurumları
• Üniversiteler
• Kamu Araştırma Enstitüleri
• Özel sektör ortak Ar-Ge kurumları
• Özel sektör Ar-Ge birimleri
• Uluslararası bağlantıları
Özel firmalarda Ar-Ge
• Firmaların %30’unda araştırma faaliyeti var
• %35 inde yalnızca adaptasyon denemeleri
• %30’unda ıslah çalışmaları da var
• Yerli çeşitler geliştiriliyor ve piyasada iş yapıyor
• Islah çalışmaları sebzelerde daha fazla
• TÜBİTAK desteği ve Üniversite işbirliğinde artma
Kamuda durum
• Ülke geneline yayılmış enstitüler mevcut
• Bitkisel üretimde ıslah çalışmaları baskın
• Yetişmiş araştırıcı eleman var fakat yeterli değil
• Bahçe bitkileri alanında daha dinamik bir yapı
• Tarla bitkilerinde ıslah çalışma sayısı daha sınırlı
Üniversitelerde durum
• Çok iyi yetişmiş araştırıcı elemanlar var
• Bazılarında çok iyi altyapı da mevcut
• Özel sektör ile ilişkiler yetersiz
• Ara eleman (mühendis, laborant, asistan) yetersiz
• Ders yükü ağırlığı çok fazla
Farklı aşamalarda görevler ve finans paylaşımı
Temel
Araştırma
Uygulamalı
Araştırma
Hat
Geliştirme
Çeşit Geliştirme
Pazar
Başlangıcı
Pazarda
Büyüme
Özel sektör
Kamu sektörü
Ticarileşme öncesi finansman
(KAMU SEKTÖRÜ)
Ticarileşme aşaması
(ÖZEL SEKTÖR)
Üç önemli konu
• Yüksek varyabiliteye sahip nitelikli materyal için gen
kaynaklarına kolay erişim
• Daha hızlı ve daha etkin ıslahyapabilmek için
biyoteknolojiden daha fazla yararlanma
• Nitelikli ıslahçı ve yardımcı araştırıcı personel
Eğitim ve nitelikli personel
• Önlisans (ara eleman) eğitimi
• Teknik eleman (lisans) eğitimi
• Lisansüstü (master ve doktora) eğitimi
• Sürekli meslek içi eğitim
Sonuç ve öneriler
• Türkiye’de tohumculukta Ar-Ge etkinliklerine ayrılan
pay sektördeki cironun içinde oldukça küçük
• Ar-Ge etkinliklerini artırmadan sektörde uluslararası
alanda önemli gelişmeler yaşanamaz
• Firma sayısı çok, çoğunun finansal birikimi yetersiz
• Kurumlar arası ve firmalar arası işbirliği zorunlu
• Tohumcuların kendi meslek örgütünün içinde bir
merkezi Ar-Ge yapılanması uygun olacaktır
• Bu merkez eğitim amaçlı da kullanılabilir/düşünülebilir
Teşekkürler

similar documents