Algoritma ve Programlama I - Inet-tr

Report
Çevik bir Hikâye:
Celal Bayar Üniversitesi
Öğrenci Kayıtlanma Modülü
Bu Dönem Neden Çökmedi?
Bora GÜRSEL
CBÜ BAUM Proje Yöneticisi
[email protected]
Celal Bayar Üniversitesi
1
SUNUM AJANDASI





Giriş
BAUM Ekibi, Yazılım Geliştirme ve Test Süreci
Öğrenci Kayıtlanma Modülü Yeniden Yazılma Süreci
Sonuçlar
Tarışma ve Öneriler
Celal Bayar Üniversitesi
2
Giriş
• Yazılım teknolojilerinin hızla ilerlediği bu dönemde
üniversitelerde kullanılan yazılım otomasyon sistemlerinin geride
kalması önemli bir problemdir.
• Üniversitelerin ilgili bölümleriyle sektör için uzman personel
yetiştirmesi gerçeği…
• Hayata geçirilen bu modül, 33.000 kullanıcının üzerinde yoğun
bir kullanıma rağmen, yüksek sistem performansı ve sıfır hata
sayısı ile ciddi bir başarı elde etmiştir.
Celal Bayar Üniversitesi
3
BAUM Ekibi
• CBÜ BAUM ekibi, üniversite yazılım otomasyonlarının
yönetilmesi, geliştirilmesi ve test edilmesi amacıyla 2014 yılında
yeniden yapılandırılmıştır.
• Toplam 11 personel ve 1 müdürden oluşan ekibin tek odağı
yazılım ve testtir.
• Çevik yazılım geliştirme yöntemlerinden olan SCRUM pratikleri
BAUM’un yazılım geliştirme süreç temelini oluşturmaktadır.
Celal Bayar Üniversitesi
4
BAUM Ekibi
Ekibin benimsediği prensipler;
•
•
•
•
Bireyler ve arasındaki etkileşimler > Süreç ve araçlardan
Çalışır durumdaki yazılım > Gereksiz dokümantasyondan
Müşteri ile işbirliği > Sözleşme maddelerine bağlı kalmaktan
Değişime adaptasyon > Mevcut plana bağlı kalmaktan
Celal Bayar Üniversitesi
5
Yazılım Geliştirme
• Çevik bir yazılım geliştirme yöntemi olan Scrum kullanılmıştır.
Celal Bayar Üniversitesi
6
Yazılım Geliştirme
• Sprint Backlog Süreçleri.
Celal Bayar Üniversitesi
7
Yazılım Geliştirme
• Burndown Chart
Celal Bayar Üniversitesi
8
Yazılım Geliştirme
• Scrum takımı
Celal Bayar Üniversitesi
9
Test Süreci
BAUM yazılım geliştirme sürecinde 3 farklı dağıtım ve
uygulama ortam bulunmaktadır:
1.
2.
3.
Yazılım Ortamı: Sadece yazılım geliştirmenin yapıldığı
ve yazılım uzmanlarının kendi temel testlerini yaptıkları
ortamdır.
Test Ortamı: Yapılan sprint geliştirmeleri test uzmanları
tarafından ilk olarak test ortamında test edilir.
Ürün Ortamı: Üniversite yazılım otomasyonunun çalıştığı
canlı ortamdır.
Celal Bayar Üniversitesi
10
Test Süreci
BAUM test uzmanı kendisine delege edilen bir istekle ilgili
temelde 4 test yapar:
1.
2.
3.
4.
Duman Testi
Fonksiyon Testi
Ekran Standartları Testi
Kullanılabilirlik Testi
Celal Bayar Üniversitesi
11
Öğrenci Kayıtlanma Modülü Yeniden Yazılma
Süreci
• Öğrenci Kayıtlanma Modülünün yazılım geliştirme ve test süreci
3'er haftalık toplam 4 sprintte tamamlanmıştır.
• Nesneye dayalı modelleme yaklaşımı ile Öğrenci Kayıtlanma
Süreci yeniden modellenmiştir.
• Modelleme sürecinde UML durum senaryoları ve sınıf
diyagramları oluşturulmuştur.
Celal Bayar Üniversitesi
12
Öğrenci Kayıtlanma Modülü Yeniden Yazılma
Süreci
• Toplam 210 tane kullanım senaryosu (use-case) çıkartılmıştır.
• Her senaryo üzerinden Scrum ekibi ve öğrenci işleri ekibi
birlikte geçmiş ve senaryolar doğrulanmıştır.
• Bu kullanım senaryoları, daha sonra test senaryolarına
dönüştürülmüştür.
Celal Bayar Üniversitesi
13
Öğrenci Kayıtlanma Modülü Yeniden Yazılma
Süreci
• Öğrenci kayıtlanma ekranları kullanıcı deneyim kriterleri göz
önünde bulundurularak yeniden tasarlanmıştır.
• Ekranların tasarımında basitliğe ve kullanım kolaylığına dikkat
edilmiştir.
• Ekranlarda etkin görselliği yakalamak için ağırlıklı olarak CSS3
teknolojisi kullanılmıştır.
Celal Bayar Üniversitesi
14
Öğrenci Kayıtlanma Modülü Yeniden Yazılma
Süreci
Yazılım geliştirme sürecinde sürekli dikkat edilen bazı önemli
noktalar ve yapılan genel performans iyileştirmeleri aşağıdaki
gibi özetlenebilir:
• Web sayfalarının ebatları minimum seviyede tutulmuştur.
• Sunuculara giden toplam istek (request) sayısı olabildiğince
azaltılmıştır.
• Yük optimizasyonu için harici CDN'ler kullanılmıştır.
• Java script dosyaları küçültülmüştür (minify) edilmiştir.
• Java script dosyaları, CSS dosyaları, resim dosyaları gibi
statik içeriğe sahip dosyalar önbelleğe (cache) alınmıştır.
Celal Bayar Üniversitesi
15
Deneysel Sonuçlar
• Kayıtlanma modülü 15 Eylül 2014 saat 10:00’da devreye
alındıktan sonra;
• İlk 30 dakikada 2.470 öğrenci 15.882 ders seçmiştir.
• Kayıtlanmanın ilk günü 14.536 öğrenci 102.397 ders
seçmiştir.
• Toplamda 33.274 öğrenci sisteme girmiş, toplam 272.387
ders seçilmiştir.
İki Haftalık Süreçte Ders Seçimi Yapan Öğrenciler
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Celal Bayar Üniversitesi
16
Deneysel Sonuçlar
• Ortalama sistem cevap verme süresi (Average Response Time)
0,8 sndir.
• Ortalama web sunucu yoğunluğu (CPU) %10 dur.
• Ortalama servis sunucu yoğunluğu (CPU) %12 dir.
• Ortalama veritabanı sunucu yoğunluğu (CPU) %8 dir.
Celal Bayar Üniversitesi
17
TEŞEKKÜRLER…
Celal Bayar Üniversitesi
18

similar documents