UZAKTAN E**T*M UYGULAMA VE ARA*TIRMA MERKEZ*

Report
UZAKTAN EĞİTİM
UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA
MERKEZİ
VİZE FİNAL VE BÜTÜNLEME
SINAVLARI VE DERSLER
HAKKINDA BİLGİLENDİRME
SIKÇA SORULAN SORULAR
Öğrenci Şifremi Bilmiyorum, Şifrem Bloke Olmuş Ne Yapmam
Gerekir?

Bahar döneminde ilk defa uzaktan eğitim
sistemine girecek öğrencilerimizin şifreleri OBİSİS
şifreleri ile aynıdır.

OBİSİS ŞİFRESİ İLK GİRİŞ İÇİN KULLANILMAKTADIR.

YENİ BİR ŞİFRE TALEBİ VEYA BLOKE OLMA
DURUMUNDA UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

ŞİFRE VB. TALEPLERE E-POSTA İLE YAPILAN
BAŞVURULARA CEVAP VERİLMEMEKTEDİR.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Öğrenci Şifremi Bilmiyorum, Şifrem Bloke Olmuş Ne Yapmam
Gerekir?



OBİSİS şifresi ile Uzaktan Eğitim şifresinin birbirleri ile
bağlantısı yoktur. Yani
OBİSİS şifrenizi değiştirdiğinizde Uzaktan Eğitim
Şifreniz değişmez.
Aynı
şekilde
Uzaktan
Eğitim
Şifrenizi
değiştirdiğinizde OBİSİS şifreniz değişmez.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Derslere katılmak için nelere ihtiyacım var?

Kendinize ait bir kulaklığınızın olması gerekmektedir.

Sisteme Kullanıcı kodunuz ve şifreniz ile giriş
yapmak zorundasınız. Sisteme bağlanan öğrenciler
dersi dinlemiş ve derse katılmış kabul edilirler.

Tek bir bilgisayardan birden fazla öğrencinin tek bir
kullanıcı ile giriş yaparak dinlemesi halinde sadece
giriş yapan öğrenci sistem tarafından kabul
edilecektir.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Derslere katılmak için nelere
ihtiyacım var?

Derslere girmeden önce
mutlaka eruzem web
sayfasında bulunan
kullanım kılavuzunu
öğrencilerin dikkatlice
okumaları gerekmektedir.

Kılavuzda ve sıkça
sorulan sorular
bölümünde yer alan
sorular telefon veya eposta ile sorulduğunda
cevap verilmeyecektir.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Sanal Sınıf Oturumu nedir?

Ders İşlemleri menüsü Öğretim Elemanı ve
Öğrenci
tarafından
görülebilen
bir
menüdür. Ders İşlemleri menüsü ders
içeriklerine ulaşılabilen ve ödevler, sınavlar,
projeler, vb. dersle ilgili tüm öğelerin
görüntülendiği bir menüdür.

Ders İşlemleri menüsü altındaki Sanal Sınıf
Oturum Listesi adlı bağlantı senkron ve
asenkron olarak gerçekleştirilebilen dersleri
ifade eder. Yani, Öğretim Elemanı ve Öğrenci
tarafından bilgisayar başında sesli ve
görüntülü olarak gerçekleştirilebilecek ders
anlatımları için tanımlanan oturumları gösterir.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Sanal Sınıf Oturum listesi geliyor fakat sanal sınıf açılmıyor?

Sanal Sınıf Oturum Açılmama Nedenleri

1- Bilgisayarınızda Adobe Flash Player programı yüklü değildir.

2- Internet Explorer, Google Chrome pop-up engelleyicisi vardır.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Sanal Sınıf Oturum listesi geliyor fakat sanal sınıf açılmıyor?
SIKÇA SORULAN SORULAR
Derslere devam zorunluluğu var mı?




Uzaktan eğitim açıköğretim değildir bu nedenle
derslere devam etme mecburiyeti bulunmaktadır.
Öğrencilerin dersleri canlı takip etmeleri gerekmektedir.
Kayıtlı olan dersleri izlemeleri halinde devamsızlık
durumu ortadan kalkmış olmaz.
DERSE DEVAM VE YOKLAMALAR

Madde 14- Öğrenciler derslere, uygulamalara ve
sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun
sınırı, teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde ise % 80
dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl sonu
sınavlarına giremezler.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Devamsızlığımı nasıl görebilirim?






Derslere devam durumunuzu Ders İşlemleri Menüsüne
tıklayınız.
1. Adım : Gelen Pencerede ilgili dersin Öğretim Elemanını
kontrol ettikten sonra Aç linkini tıklayınız.
2. Adım : Sanal Sınıf Oturum listesi seçilir
3. Adım : Oturum durumu süresi bitmiş olarak seçilir.
Not: Devamsızlığınız anında yansımayabilir. Aynı saate
binlerce öğrenci uzaktan öğretim sistemi üzerinden ders
işlediğinden devam durumunuzu 1-2 saat gecikmeli veya
ertesi gün şeklinde görebiliriniz.
Derslere 50 dakikadan az süre canlı katılan öğrenciler yok
yazılırlar.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Devamsızlığımı nasıl görebilirim?

Öğrenciler için Ders Listesinde görülen “Durumu” bilgisi
neyi gösterir?

O anlık derste kalma durumunuzu gösterir. Devamsızlık
bilgisi değildir. Sınav veya ödev puanlarınızı görebilirsiniz.

Öğrenci, sisteme giriş yaptıktan sonra ulaşabildiği Ders
Listesi sayfasında Durumum diye bir link görür. Her ders
için ders isminin bulunduğu satırdaki Durumum ifadesi;
dersin "SINAV", "ÖDEV" ve "DERS İÇERİKLERİ" gibi
öğelerinden aldığı puanları gösterir.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Kaçırdığım dersleri nasıl izlerim?

Sanal Sınıf Oturumları, daha sonra tekrar izlenebilmek üzere
kaydedilebilmektedir. kayıtlı oturum arşivleri sistem üzerinden izlenebilmektedir.

Öğrenciler ve Öğretim Elemanları, sorumlu oldukları derslerle ilişkili sanal sınıf
oturumlarının kayıtlarına (arşivlerine)sistem üzerinden kolayca ulaşabilmektedir. Sanal
sınıf oturumlarını Öğretim Elemanı oluşturduğu oturumu açarak 'Toplantı Sahibi'
sıfatıyla toplantıyı kaydeder ve böylece Öğrenci ve Öğretim Elemanı tarafından sanal
sınıf oturum kayıtları izlenebilir.

Bir Öğrenci, sistem üzerinden kayıtlı olduğu şubelerdeki derslerin sanal sınıf
oturumlarından katılamadığı ya da katılıp tekrar izlemek istediklerinin kayıtlarına
ulaşabilir.
Öğrenci, sanal sınıf oturumlarının kayıtlarını izlemek için:
A. Öğrenci Ana Sayfasında Ders İşlemleri bağlantısına tıklar.
B. Ders Listesi sayfasında derslerin listelendiği tablonun İşlem sütununda Aç linkine tıklar.
C. Ders Ana Sayfasında Sanal Sınıf Oturum Listesi bağlantısına tıklar.
D. Sanal Sınıf Oturum Listesi sayfasında Oturum
Listesi tablosundaki İşlemler sütununda Oturum Arşivi linkine tıklarsa, oturum arşivine
ulaşmak üzere aşağıdaki gibi bir sayfa açılır:
E. Oturum Arşivleri sayfasında arşiv listesinin bulunduğu tabloda Arşiv
Adresi sütunundan Arşivi Aç linkine tıklar ve kaydedilmiş olan sanal sınıf oturumlarına ulaşır.
Kaçırdığım dersleri nasıl izlerim?
SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Öğretim Elemanının paylaştığı ders notlarını nasıl indirebilirim?






Öğrenci, Öğretim Elemanı tarafından dersle ilgili materyaller (ilave ders
materyalleri, dosyalar) eklemişse indirebilir.
Öğrenci, dersle ilgili materyalleri indirmek için:
A. Öğrenci ana menüde Ders İşlemleri menüsüne tıklar.
B. Ders Listesi adlı sayfada derslerin yer aldığı
tablonun İşlem sütunundaki Aç linkine tıklar.
C. Ders Ana Sayfasında İlave Ders Materyalleri bağlantısına tıklar ve ünite
bazlı eklenmiş dosyaları görüntüler.
* Dosyalar bağlantısına tıklar ve dersin bütünüyle ilgili eklenmiş dosyaları
görüntüler.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Vize sınavları nasıl olacak?

2014-2015 Bahar Dönemi’nde Vize Sınavları, online olarak
yapılacaktır.

Vize sınavları hafta sonu saat eruzem tarafından belirlenen
saatlerde yapılacaktır.

Sınav soruları çoktan seçmeli (test) olacaktır.

Sınav sonuçları anında yayınlanacaktır.

Online sınavların nasıl yapılacağı, eruzem.erciyes.edu.tr
web sitemizde yayınlanacak olan sınav kılavuzunda
anlatılacaktır. Öğrencilerin bu kılavuzu
bilgisayarlarına
indirip incelemeleri gerekmektedir.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Vize sınavları nasıl olacak?

Sınavlara evden, internet kafeden, merkez
kütüphanedeki laboratuvarlardaki bilgisayarlardan
girebileceksiniz. Sınavlar denetimsiz yapılacaktır.

Sınav günü teknik aksaklıklara önlem olabilmek
amacıyla, öğrencilere yardımcı olmak üzere
çalışma arkadaşlarımız Uzaktan Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezi’nde telefonlara cevap
vermek üzere hazır bulunacaktır.
Sınav günü e-postalara cevap verilmeyecektir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Vize sınavları nasıl olacak?






Öğrencinin ortalama notu hesaplanırken vize
sınavlarının %15’i, final sınavlarının %85’i
alınacaktır. Örnek bir hesaplama yapacak
olursak;
Vize sınavından 80 alan bir öğrenci
Final sınavından 55 alan bir öğrencinin
ortalaması
Vize sınavı 80 %15 i 12 puan
Final sınavı 55 % 85 i 46,75 puan
Ortalama puanı 46,75+15 = 58,75 yani 59
olacaktır.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Final ve Bütünleme Sınavı Nasıl olacak?
 2014-2015
Bahar Dönemi’nde Final ve
Bütünleme sınavları merkezi sınav şeklinde
gözetmenler eşliğinde yapılacaktır.
 Öğrencilerin atanacağı sınıftan başka bir
sınıfta sınava girmeleri kesinlikle yasaktır.
 Sınavlar çoktan seçmeli (test) olarak
yapılacak
olup
cevaplar
cevap
anahtarına kodlanacaktır.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Final ve Bütünleme Sınavı Nasıl olacak?

Cevap anahtarı öğrencilerin adına basılmış olacaktır. Öğrenciler
cevap anahtarında bulunan TC Kimlik Numarası ad ve soyadı
kontrol edecekler cevap kağıdının kendi adına düzenlenmemiş
olması halinde sınav görevlilerinden kendi adlarına düzenlenen
cevap anahtarını veya yedek cevap anahtarını isteyeceklerdir.

Öğrencilerin kitapçık türünü hatalı kodlamaları halinde sınav notları
0 olarak girilecek ve yapılacak hiçbir itiraz kabul edilmeyecek
notları düzeltilmeyecektir.

Güz döneminde öğrencilerin kimlik no, kitapçık türü bölümlerini
kodlamayı unutması veya hatalı kodlamaları nedeniyle notları 0
girilmişti. vize sınavlarında düzeltilmiş ancak final ve bütünleme
sınavlarında düzeltme yapılmamıştır.

Bundan sonraki kitapçık türünü hatalı kodlama durumunda hiçbir
itiraz kabul edilmeyecektir.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Final ve Bütünleme Sınavı Nasıl olacak?


Final ve bütünleme sınavlarında öğrencilerin
sınava gelirken yanlarında aşağıdaki belirtilen
belgeleri getirmeleri zorunludur. Aksi takdirde
sınavlara alınmayacaklardır.
Sınav giriş belgesi eruzem.erciyes.edu.tr web
adresi üzerinden verilecektir.



Sınav giriş belgesi
Öğrenci kimlik belgesi / öğrenci belgesi
Nüfus cüzdanı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İLETİŞİM : 0352 437 93 20
E-POSTA : [email protected]

similar documents