ekmair 2012 - Києво

Report
eKMAIR –
інституційний
репозитарій
НаУКМА
Засідання Вченої Ради 25
жовтня 2012 р.
ЖУРНАЛИ
ВІДКРИТОГО
ДОСТУПУ
Відкриті електронні
архіви:
РЕПОЗИТАРІЇ
8000 + в світі
1700+ в Україні
2000+ в світі
35+ в Україні
25 млн. + наукових статей, дисертацій,
звітів, монографій та ін. – у відкритому
доступі
Рекомендації Асоціації Європейських Університетів,2008
1. Університети повинні розвивати інституційні політики та
стратегії щодо контролю за якістю результатів досліджень (в
т.ч. через статті) для ширшого їх розповсюдження,
максимізації їхньої бачення, доступності та наукового
впливу.
2. Для досягнення цього найкращим є створення інституційного
репозитарію чи участь у спільному (міжуніверситетському)
репозитарії. ІР мають враховувати найкращий досвід
(враховуючи рекомендації DRIVER та подібних проектів), бути
сумісні з OAIPMH протоколами, бути інтероперабельними...
3. Університетські інституційні політики мусять вимагати від
дослідників самоархівування їхніх наукових публікацій
4. Університети повинні включати питання захисту авторських
прав в свої системи управління (intellectual property rights (IPR)
management). Відповідальність університету – інформувати
дослідників про прозору та зрозумілу систему копірайтів ...
2012 – НаУКМА підписав Берлінську Декларацію
Могилянка підтримує рух відкритого доступу до
наукової інформації:
• через розміщення наукових доробків
професорсько-викладацького складу, співробітників
та студентів НаУКМА у електронному архіві –
інституційному репозитарії eKMAIR
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/
• через підтримку у вільному доступі електронних
версій «Наукових записок НаУКМА»,
«Магістеріуму» та інших часописів
Ухвала Вченої ради НаУКМА
протокол №42(5) від 30 жовтня 2008 р.
Про інституційний репозитарій НаУКМА: Електронний архів
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
(eKMAIR)
Підтримати досвід впровадження Науковою бібліотекою НаУКМА
пілотного проекту створення інституційного репозитарію
(Електронного архіву Національного університету «КиєвоМогилянська академія» (eKMAIR) як такого, що забезпечує вільний
доступ до результатів наукових досліджень підрозділів чи окремих
співробітників НаУКМА та забезпечує архівування та збереження
таких матеріалів.
eKMAIR– –відкритий
це ресурселектронний
відкритого
eKMAIR
доступу,
який розміщений
на сервері
архів Національного
університету
Університету в мережі
Інтернет
і
“Києво-Могилянська
академія”,
який
доступний
будь-якого
місця і у будьнакопичує,з зберігає,
розповсюджує
який
час
та забезпечує
довготривалий,
постійний доступ до результатів
наукових досліджень професорськовикладацького складу та дослідників
Університету.
Репозитарій Цифрова колекція результатів дослідження –
інтелектуальних здобутків одного науковця
чи цілої спільноти чи інституції
+
Набір сервісів для управління та
розповсюдження цифрових матеріалів
Початок роботи: 2007 р.
URL-адреса http://www.ekmair.ukma.kiev.ua
Програмне забезпечення – DSpace 1.5.2 -> 1.7.2
Структура
>> 21 спільнота, 80 підрозділів спільнот, 165 колекцій
Можливості наповнення
>> за дорученням автора
>> самоархівування
Статистика (статистика DSpace та Google Analytics)
Індексування
>> ROAR (Registry of Open Access Repositories)
>> DOAR (Directory of Open Access Repositories)
>> SSM - система пошуку у відкритих архівах України
Вміст (станом на 01.10.12)
>> заархівовано понад 1370 примірників
Статистика
(СТАНОМ НА 01.10.2012)
• 1377 об’єктів (препринти та постпринти, різні за типом:
848 статті, 9 авторефератів та дисертацій, 8
монографій, 25 підручників та навчальних матеріалів,
367 матеріалів конференцій, 86 презентацій, 34 патенти, звіти
• 328 983 переглядів/завантажень
• 643 місце в світі (серед 2000+) у липневому (2012)
рейтингу репозитаріїв від Вебометрикс http://repositories.webometrics.info (2011 було - 723 місце)
Спільноти ekmair





















Авторські роботи окремих дослідників
Дисертації та автореферати
Загальноуніверситетська кафедра англійської мови
Загальноуніверситетська кафедра фізичного виховання
Звіти НаУКМА та окремих підрозділів
Звіти з наукових досліджень
Матеріали конференцій
Монографії, навчальні посібники, довідники та ін.
Наукова бібліотека
Наукові центри
Патенти
Роботи аспірантів та докторантів
Роботи випускників
Роботи студентів
Тестова спільнота
Факультет гуманітарних наук
Факультет економічних наук
Факультет правничих наук
Факультет природничих наук
Факультет соціальних наук і соціальних технологій
Факультет інформатики
Статистика використання.
Google Analitics
(01.12.2009-30.09.2012 рр.)
Статистика використання.
Google Analitics
(01.12.2009-30.09.2012 рр.)
зі 109 країн світу
Репозитарій= Save, Share, Search
(Збережіть. Поширте. Забезпечте пошук)
SAVE - Збережіть
• Архівуйте Вашу роботу в організованому, безпечному та з гарно
організованим пошуком архіві
• Збережіть ваші статті, дані, зображення, навчальні матеріали тощо
• Дозвольте Бібліотеці управляти цією інформацією: Вам немає необхідності це
робити на власному сайті
SHARE – поширте
• Забезпечте швидке поширення Вашої роботи
• Насолоджуйтесь Вашою постійною присутністю (visibility, permanently) в
Мережі
SEARCH – забезпечте пошук
• Отримайте найвище індексування в Google
• Збільшіть доступ (accessibility) до Вашої роботи
• Отримайте доступ до результатів досліджень Ваших колег
• Постійне зберігання та надійне збереження
• Забезпечення тривалих, стійких URL
• Оперативне розповсюдження результатів наукових
досліджень серед вітчизняної та світової наукової
громади
• Пошук у метаданих та повнотекстовий пошук у Ваших
цифрових матеріалах
• Отримання гарантовано високих результатів
індексування в Google та інших пошукових системах
• Можливість збагачення Ваших CV повними текстами
• Підвищення рейтингу та індексу цитування, можливість
для пошуку міжнародних партнерів тощо
Ina Smith, University of Stellenbosch
Наукова робота в репозитарії
Більше читачів, результат
Зростання цитування
Імпакт, H-індекс, тощо
Шанхайський список університетів
Ухвала Вченої ради НаУКМА
протокол № 8 (засідання 11, п. 2) від 25 жовтня 2012 року
Про затвердження «Положення про інституційний репозитарій НаУКМА:
Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія»
(eKMAIR, http://www.ekmair.ukma.kiev.ua)»
Заслухавши та обговоривши інформацію директора наукової бібліотеки НаУКМА Т.
О. Ярошенко з означеного питання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Т. О. Ярошенко взяти до відома.
2. Схвалити досвід впровадження Науковою бібліотекою НаУКМА інституційного
репозитарію (Електронного архіву Національного університету «КиєвоМогилянська академія» (eKMAIR) та рекомендувати викладачам та
співробітникам НаУКМА подальше розміщення у ньому своїх наукових,
дослідницьких та навчальних матеріалів.
3.
Затвердити «Положення про інституційний репозитарій НаУКМА: Електронний
архів Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Дякую!
Питання?
yaroshenko[at]ukma.kiev.ua

similar documents