ILF_Фінансування проектів в енергостійких громадах

Report
Фінансування проектів
в моделях енергостійких громад
ЮФ ILF, Іванна Погребняк
Елементи моделі енергостійкої громади
Енергоменеджмент
Енергосертифікати
Енергетичний аудит
Енергетичний моніторинг
Розробка проектів
Розрахунки
Контроль наповнення фонду
Ведення бази даних
Інформаційно-консультаційна
діяльність
Формування енергетичної свідомості
Соціальна реклама
Випуск літератури
Навчальні заходи
Фінансова діяльність
Технічна діяльність
Акумуляція коштів
Розподіл коштів
Контроль реалізації проектів
Контроль використання коштів
Енергоефективні заходи
Впровадження технологій
альтернативної енергетики
Елементи енергостійкої
громади:
в структурі органа місцевого
самоврядування
в структурі незалежної інституції
(наприклад, центру
енергоефективності та
альтернативних джерел енергії)
ROLE-MODELS:
 Центр проектів
енергоефективності та
альтернативної енергетики
(Харків)
 Агенція місцевого економічного
розвитку м. Бурштина
Агенство економічного розвитку,
м. Вознесенськ, Миколаївська обл.
Традиційні джерела фінансування
Донорські організації
Місцеві бюджети
Жителі громади
Бізнес
Фінансування донорів
Кредитні кошти через українські
банки
Безповоротні кошти на проведення
підготовчих робіт (бізнес-план,
енергоаудит, консультації тощо)
Безповоротні (грантові) кошти на
реалізацію окремих проектів
Корпорація НЕФКО
Північна екологічна
фінансова корпорація http://www.nefco.org
Програми: збереження енергії та ресурсів,
покращення екології, муніципальні проекти,
пов'язані з центральним опаленням і очисткою
вод
Кредит: до 400 тыс. евро
Джерело повернення позики: зеекономлені
кошти від зменшення споживання енергії,
ресурсів
Внески сторін: 90% - НЕФКО, 10% позичальник
Відсотки: 6 %
Приклади: Івано-Франківськ (4 млн грн, підвищення
енергоефективності муніципальних будівель), Миргород
(реновація шкіл), умови отримання: енергетичний аудит
будівель, бізнес-план
ЄБРР – Європейський банк
реконструкції та розвитку
http://www.ebrd.com/
Програма USELF – фінансування проектів у
сфері альтерантивної енергетики (сонячна,
вітрова, біомаса, гідроенергія, біогаз)
http://www.uself.com.ua/
Суб'єкти: приватні компанії
Проекти: заміщення енергії з традиційних
джерел, перевірені технології, зменшення
забруднення, життєздатність проектів
Кредит: 1-15 млн евро
Інше: довгострокове фінансування,
безоплатна технічна, юридична допомога
Приклади: Рокитнянський цукровий завод (Київська
обл.) – 7,1 млг. євро, будівництво біогазової установки;
компанія “Ренджі Томашпіль” – 3,8 млн. євро (загальний
пакет – 5,6 млн. євро), будівництво сонячної електростанції у
Вінницькій обл.
ЄБРР
Програма UKEEP
http://www.ukeep.org/uk/
Суб’єкти: приватні компанії
Проекти: заміна та модернізація
обладнання, використання відновлювальних
джерел енергії
Розмір інвестицій: від 46 тис. до 80 млн.
дол. США
Інше: консалтингова підтримка проектів з
метою подальшого отримання
фінансування у банках-партнерах.
Приклади: Компанія “Джерело” (Харківська обл.) – 46
тис. дол. США, модернізація системи зрошення; компанія
“Нива Переяслівщини” (Київ) – 900 тис. дол. США проект
газозаміщення із використанням соломи.
KfW Development Bank
Німецький банк розвитку
https://www.kfw-entwicklungsbank.de
Субєкти: держава, місцеві громади, приватні
компанії (через субкредитування)
Проекти: сприяння енергоефективності під
час генерації та передачі енергії
Інше: кредитна лінія на суму 35 млн. євро у
ProCreditBank для підтримки
енергоефективності у МСБ
Приклади: компанія “Укренерго” – 65,5 млн. євро,
реконструкція електричних підстаній у Донецькій та
Дніпропетровській обл.; м. Чернівці – 17 млн.
євро, проект покращення питної води; Український фонд
соціальних інвестицій (USIF) – 8 млн. євро, покращення
енергоефективності муніципальної інфраструктури у
Львівській, Вінницькій та Кіровоградській обл.
International Finance
Corporation (IFC)
Міжнародна фінансова корпорація
http://www.ifc.org
Проекти: підвищення енергоефективності
та енергозбереження у економіці України
(зокрема у секторі житлового
господарства).
Суб’єкти: банки, муніципальні органи,
ОСББ, приватні компанії.
Інше: ОСББ та приватні компанії
фінансуються через механізм
субкредитування.
Приклади:
пілотний
проект
фінансування
енергоефективних проектів в ОСББ у м. Вінниця.
European Investment Bank
Європейський інвестиційний
банк
Програма Європейської місцевої енергетичної
допомоги
ELENA (European Local ENergy
Assistance): www.eib.org
Проекти: розвиток енергоефективності та
впровадження відновлювальної енергетики
Субєкти: державні компанії, банки, МСБ
Кредит: від 3 млн. євро
Інше: Невеликі інвестиції здійснюються через
механізм субкредитування
Приклади: модернізація та відновлення
гідроелектростанцій на Дніпрі – 200 млн. євро; кредитна лінія
для банку “Форум” для фінансування проектів МСБ – 100 млн.
євро.
E5P
Східно-європейське
партнерство
з
енергоефективності та навколишнього
середовища
Проекти: грантова підтримка підвищення
енергоефективності та енергозбереження у
муніципалітетах
Субєкти: органи місцевого самоврядування
(муніципалітети)
Інше: Участь у програмі “Угода мерів” та
Асоціації енергоефективних міст України
значно полегшує доступ до ресурсів фонду
E5P.
Приклади: м. Тернопіль (модернізація системи
центрального водопостачання); м. Рівне (реконструкція
системи центрального теплопостачання).
Програма розвитку
ООН в Україні http://www.ua.undp.org
Напрямки діяльності: грантова підтримка
проектів для сталого розвитку суспільства
Проект UNDP/GEF Трансформацція ринку в
напрямку енергоефективного освітлення»
 перевірка якості енергоефективних джерел
світла
 створення пунктів збору та утилізації
продукції енергоефективного освітлення, що
містить ртуть
Проект «Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду»(http://cba.org.ua)
 розробка стратегій з енергоефективності;
 грантова підтримка 300 мікропроектів з
енергоефективності.
USAID
Агенство міжнародного розвитку уряду
США - http://www.usaid.gov/
Проект: Муніципальна енергетична реформа
Субєкти: органи місцевого самоврядування
Строк проекту: 4 роки
Бюджет проекту: 13,5 млн. долларів США
Напрямки діяльності: консультативна
підтримка, допомогу у енергетичному
плануванні та організація енергоменеджменту
у 17 містах України з метою залучення
інвестицій від кредитних організацій.
GIZ
http://eep.org.ua
Проекти: енергоефективна забудова,
підвищення енергоефективності у
промисловості, енергоефективність у
будівлях
Напрямки діяльності:
 проведення енергетичних аудитів
 консульатативна підтримка
 розробка бізнес-планів та планів підвищення
енергоефективності
 сприяння у залученні інвестицій
Приклади: проект “Екологія” (м. Київ) – впровадження
енергозберігаючих технологій у житловому будинку по вул.
Щербакова, 52, впровадження енергетичного менеджменту на
підприємстві «Славянський завод високовольтних
ізоляторів».
Угода мерів
http://www.uhodameriv.eu/
Субєкти: муніципалітети
Мета: забезпечення сталого енергетично
розвитку, скорочення викидів СО2
Переваги: позитивний імідж, обмін досвідом
впровадження енергоефективних технологій,
доступ до джерел міжнародного
фінансування
Українські міста-члени: 74 міста, в т.ч.
Івано-Франківськ, Чернівці, Київ, Долина,
Маріуполь…
Асоціація Енергоефективні
Міста України (ЕМУ)
http://www.enefcities.org.ua/
Субєкти: муніципалітети
Мета діяльності: зменшення обсягів
споживання енергії з горючих копалин,
підвищення якості енергетичних послуг,
залучення міжнародних інвестицій у
енергоефективні проекти
Переваги: сприяння участі міста в Угоді мерів,
обмін досвідом та інформацією, доступ до
міжнародних програм фінансування,
позитивний імідж енергоефективного міста
Нетрадиційні джерела
фінансування
ЕСКО-механізм
Краудфаундінг
P2P
ЕСКО-механізм
% від зекономлених коштів
Енергосервісна
компанія
Фінансування заходів
ОМС
Заощадження ресурсів
Комунальний об'єкт
Проект Закону України “Про особливості закупівлі послуг енергосервісу”
Краудфаундінг
(народне фінансування):
 як правило, збір коштів відбувається серед
інтернет-користувачів на спеціальних webсайтах (краудфандінгових платформах);
 платформа бере на себе забезпечення
багатьох аспектів, в тому числі
фінансових і юридичних, а також допомагає
в просуванні і полегшує взаємодію всіх
учасників;
 з платформою укладається договір;
 платформі виплачується процент від суми
(5-10%).
Приклади:
Зарубіжних платформ:
 Kickstarter
 Indiegogo
 MMI
 Seedrs
 Symbid
 Invesdor
Українських платформ:
 BigIdea (Спільнокошт)
 Na-Starte
Варіант – організація громадою власної платформи на
території громади для збору коштів
Приклади:
Зарубіжна спеціалізована платформа
www.solarpowerrocks.com/affordablesolar/crowd-funding-solar-power
peer2peer (p2p) – індивідуальне
кредитування
Приклади:
Зарубіжних платформ
 Upstart
 Assetz
 Zopa
 Ratesetter
 Pret d’Union
 Auxmoney
Українських платформ:
 Сім зірок
 Сredery
Механізм акумулювання коштів на
проекти громади
Кредитні
кошти
Кошти
місцевого
бюджету
Кошти
фізичних
осіб
Акумуляційний
фонд
Кошти
бізнесу
Гранти
ROLE-MODEL
Револьверний фонд м. Вознесенськ
 акумуляція коштів громади (щомісячні
внески)
 надання поворотної фінансової допомоги
ОСББ в рамках 365 днів
 залучення фінансування від міжнародних
донорів
Правовий алгоритм реалізації
програми фінансування
проекту
Розробка та прийняття плану
енергетичного бачення громади,
затвердження рішенням ОМС
Рішення ОМС щодо реалізації
проекту (на виконання постанови №
293 від 09.07.2014)
Рішення ОМС щодо укладення
договорів з суб'єктами фінансування
або про виділення коштів на
реалізацію проекту
Договір із суб'єктами фінансування
Кроки до успіху:
 проведення інформаційної та освітньої роботи серед
громади
 бажання міської влади досягти стійкого розвитку міста
та зменшити видатки з бюджету на оплату енергоносіїв
 велика зацікавленість і підтримка міської громади
 розуміння важливості виховання «енергоефективного»
світогляду в широких громадських колах
 сильний та активний громадський лідер, орієнтований
на результат
Кроки до успіху:
 створення посади енергоменеджера
 упровадження та постійне вдосконалення системи
енергомоніторингу
 пошук та використання усіх можливостей для
наповнення фонду (бюджети, гранти, інвестиції бізнесу,
внески учасників тощо)
 налагоджена співпраця з великим бізнесом, який
знаходиться у регіоні
Дякую за увагу!
Іванна Погребняк,
Юридична фірма Inyurpolis Law Firm
www.ilf-ua.com
050 4039587
+380577280000

similar documents