Monitor Diversiteit 2009

Report
Kernoverleg Diversiteit
11 maart 2013
Lena De Meerleer
Agenda
•
•
•
•
Welkom
Monitor Diversiteit 2012
Diversiteitstrofee: jury eerste editie
Drink
Monitor Diversiteit 2012
Een kwantitatieve studie naar de zichtbaarheid
van diversiteit op het scherm
Knut De Swert (UvA)
Anne Hardy (UA)
Marc Hooghe (KUL)
Debby Vos (UA)
Stefaan Walgrave (UA)
Inleiding Monitor Diversiteit
• Kan beschouwd worden als een ‘nulmeting’.
• Verschil met vorige edities
– Enkel VRT
– Steekproef van 28 opnamedagen per zender (+7 extra vr Ketnet)
gespreid over heel jaar <-> beperkt sample
– Korte en lange codering: prime time
– Enkel interne productie en Vlaamse productiehuizen: 953
uitzendingen, 239 programma’s
• Analyse op actorniveau: 11.585 actoren aan het woord in de
steekproef
• Waarneembare kenmerken van diversiteit
Inleiding Monitor Diversiteit
•
Beheersovereenkomst:
– O.D. 2.1: actieplannen jaarlijks vertaald in streefcijfers 33% vrouwen, 5%
nieuwe Vlamingen in het volledige programma aanbod (geen buitenlandse
aankoop)
– O.D. 2.2: jaarlijkse monitoring door externe, onafhankelijke partij naar de
evenwichtige vertegenwoordiging in prime time programma’s van vrouwen,
nieuwe Vlamingen, personen met een handicap en senioren.
Resultaten
•
•
•
•
Etnisch-culturele diversiteit
Diversiteit naar gender
Diversiteit naar leeftijd
Diversiteit naar handicap
Etnisch-culturele diversiteit
Beheersovereenkomst
BHO streefcijfer voor ,,nieuwe Vlamingen”: 5% in het gehele intern en
extern geproduceerde tv-aanbod, uitgezonderd programma-aankoop
Nieuwe Vlaming = “ een persoon met een nationaliteit van een land
buiten de 15 oorspronkelijke Europese Unielanden(*), of een persoon
van wie minstens één ouder of twee grootouders een nationaliteit
hebben van een land buiten de 15 oorspronkelijke Europese
Unielanden.”
Bijkomend:
+ die in Vlaamse context wordt getoond op het scherm
(*) EU-15: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg,
the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom
Nieuwe Vlaming 2012 in %
- Vlaamse programma’s: interne productie + productiehuizen
- Locatie = België
100
90
80
70
60
50
95
92.7
91.3
93.8
autochtone Vlaming
nieuwe Vlaming
40
30
20
10
0
5
7.3
8.7
6.2
één
canvas
ketnet
VRT totaal
N = 5476
N = 1441
N=2101
N=9018
Besluit: Etnisch-Culturele Diversiteit
• VRT haalt streefcijfer; positieve evolutie
– Ketnet/Canvas: ruim boven streefcijfer
– Eén net op de grens van de 5%
• ‘Ketnet beste leerling van de klas’
• Non-fictie doet het beter dan Fictie; positieve
evolutie
Genderdiversiteit
Beheersovereenkomst
BHO streefcijfer voor de vertegenwoordiging van vrouwen (33% in
het gehele intern en extern geproduceerde tv-aanbod, uitgezonderd
programma-aankoop)
Genderdiversiteit: % vrouwelijke actoren algemeen
(2012)
100
90
80
59.5
70
66
66.2
73.2
60
man
50
vrouw
40
30
40.5
20
34
33.8
26.8
10
0
één
canvas
ketnet
VRT totaal
Genderdiversiteit: % vrouwelijke actoren algemeen
(2009-2011-2012)
34.3%
VRT (Samen) (N=11585)
31.6%
33.8%
41.4%
Ketnet (N=2385)
38.6%
40.5%
2009 % Vrouw
2011 % Vrouw
2012 % Vrouw
25.8%
Canvas (N=2395)
29.3%
26.8%
34.6%
Eén (N=6805)
30.5%
34.0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Genderdiversiteit: % vrouwelijke actoren nieuws en duiding
% vrouwelijke actoren
(nieuws en duiding, 12u-24u)
40
34
35
31
30
28.2
26.9
28.5
29.6
28.2
27.2
25
23.1
22
20
15
14
10
5
0
Journaal 19u Journaal 13u Journaal 18u Journaal 20u Journaal Totaal alle 100 (N=85) De Zevende Reyers Laat
(N=1183)
(N=796)
(N=274)
(N=107) Laat (N=477) journaals
Dag (N=97) (N=137)
samen
(N=2837)
Terzake
(N=386)
Villa Politica
(N=173)
Besluit: Gender-diversiteit
• VRT (alles samen) haalt streefcijfer
– Eén en Ketnet (ruim) boven 33%
– Canvas ruim eronder, geen verbetering merkbaar
• Fictie doet het beter dan Non-Fictie
Leeftijddiversiteit
Leeftijddiversiteit: totale aanbod % (2012)
100%
0.6%
4.0%
0.8%
4.3%
0.2% 0.6%
0.6%
3.0%
7.2%
90%
80%
4.6%
13.1%
28.1%
29.1%
24.7%
20.9%
19.2%
70%
60%
23.0%
50%
42.8%
28.7%
46.5%
49.6%
40%
30%
14.5%
47.4%
15.6%
20%
10%
0%
15.2%
11.0%
4.8%
5.2%
Eén
Canvas
min 18-jarige
jong volwassene (19-29)
19.7%
12.1%
Ketnet
volwassene (30-49)
VRT (Samen)
middelbaar (50-64)
senior (65-80)
Bevolkingscijfers Vl.
hoge leeftijd (80+)
Besluit: Leeftijdsdiversiteit
• In lijn voor eerdere edities
• Aandeel min 18-jarigen en 65-plussers blijft
laag
Diversiteit naar
Handicap
Handicap % (2012)
100
90
80
70
60
50
98.7
99.5
99.5
99
geen handicap
handicap
40
30
20
10
0
1.3
0.5
0.5
1
één
canvas
ketnet
VRT totaal
Handicap: Evolutie (2009 -2011-2012)
2009: N=2096, 2011: N=1757, 2012: N=6457
1.4%
1.3%
1.2%
1.2%
1.1%
1.1%
1.1%
1.0%
1.0%
0.9%
0.8%
0.7%
2009
2011
0.6%
0.5%
0.5%
0.4%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
VRT
Eén
Ketnet
Evolutie zichtbaarheid personen met een handicap
Canvas
2012
Besluit: Handicap
• Geen toename tov vorige edities
– Eén kent editie na editie een kleine toename
– Ketnet en Canvas: geen stabiel patroon
 Algemeen: Weinig personen (64) met een
handicap zichtbaar op televisie.
Aanbevelingen stuurgroep diversiteit
• Structureel diversiteitsparameters opnemen in
programmabriefings
• Lanceren van een breed entertainmentprogramma à la The
Voice, Belgium’s got talent… (zowel goed voor bereik als
diversiteit in de inhoud).
• Aandacht voor meer vrouwen in non-fictie door het op punt
stellen van de expertendatabank.
• Om perceptie te beïnvloeden: meer vrouwelijke
schermgezichten en nieuwe Vlamingen als schermgezicht
(Presentatoren).
• Meer aandacht voor jongeren, senioren en personen met een
handicap.
Diversiteitstrofee 2013
Jury eerste editie
Minderhedenforum
Vrouwenraad
Ouderenraad
Çavaria
GRIP
Uitgangspunten
•
•
•
•
•
•
•
Uitzending 2012
Eigen productie VRT
4 categorieën
Ingezonden door Productie
Voorselectie Cel diversiteit
Inclusie
Liefst unaniem, stemmen als het moet
Categorie Jong
•
•
•
•
Junior Eurosong: Mai-Li
Ketnet Kingsize: montage
Het Rode Lopertje
De Omgekeerde Show
Categorie Radio
•
•
•
•
R1 Hautekiet
R2 Plaat Préféré
Klara Babel: Bo Coolsaet
MNM Generation M: Kamal en Karolien
Debecker
• MNM Planeet De Cock: William Boeva
Categorie Nieuws
•
•
•
•
Reyers Laat
Karrewiet: montage
Clip De Zevende Dag
Nieuws: straatinterview bij
gemeenteraadsverkiezingen Antwerpen
• Nieuws: Dr Azermai over dementie
Categorie PH TV
• Iedereen Beroemd: Kristien Maes en Gama
Putra
• Iedereen Beroemd: de moskee-steward
• Publiek Geheim: Gembloux
• Canvascollectie: Derya
• Thuis: An en Mayra
Tijd voor een drink op de Diversiteitstrofee
DANK U WEL !

similar documents