Презентація

Report
Вебінар на тему:
Соціально-психологічна допомога в
сучасному соціокультурному контексті
ПОЧАТОК
о 12:00
20 серпня 2014 року
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Сучасний стан служби психологічної допомоги
з подолання стресових і постстресових станів
Людмила ЛИТВИНЕНКО,
науковий співробітник лабораторії консультативної психології і
психотерапії Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України,
керівник Кризового центру медико-психологічної допомоги
Кризовий центр
медико-психологічної допомоги
створено спільними зусиллями
• Інституту психології імені Г.С. Костюка
• кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця
за підтримки
• Товариства психологів України
• Української асоціації лікарів-психологів
Кризовий центр є постійно діючим
Докладніше на блозі редакції журналу «Практичний психолог: Школа»
ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ:
ДИТЯЧИЙ САДОК
•
•
•
•
•
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС —
37775 (місяць), 86335 (рік)
•
•
Методичне забезпечення професійної
діяльності
Інструментарій діагностичної, корекційної і
розвивальної роботи
Робота з дітьми, що потребують корекції
психічного та/або фізичного розвитку
Психологічна просвіта батьків та педагогів
Корекційно-розвивальні заняття та
рекомендації щодо їх проведення
Зразки оформлення посадової документації
Варіанти розв’язання робочих ситуацій
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ тематичний випуск у 2015 році — «Методичне об’єднання практичних
психологів»
Для річних передплатників у жовтні ПОДАРУНОК — інформаційний бюлетень «Криза
трьох років: зрозуміти, а не здолати»
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Поняття «психологічна травма»
та її наслідки
Людмила ЦАРЕНКО,
старший науковий співробітник лабораторії науково-психологічної
інформації Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України,
консультант Кризового центру медико-психологічної допомоги
ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ
ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
•
•
•
•
•
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС —
95280
•
Готові рішення з адміністративно-господарських,
управлінських та фінансових питань
Нові нормативні документи з коментарями
розробників
Приклади оформлення ділової документації
Консультації з питань оплати праці, надбавок і доплат
Рекомендації щодо організації харчування та
медичного обслуговування учнів
ВАЖЛИВІ СПРАВИ зі зразками документів
ЕКСКЛЮЗИВНI тематичні випуски у 2015 році — «Контроль організації харчування учнів» та
«Охорона праці в навчальному закладі»
Для передплатників I півріччя або всього 2015 року у ПОДАРУНОК — ДОСТУП до системи
«Expertus: Школа» за тарифом «Лайт» (актуалізована нормативно-правова база, освітні
новини та сервіс «Expertus: Календар»
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Організатор та науковий консультант Центру
Сергій Дмитрович
МАКСИМЕНКО
академік НАПН України, директор Інституту
психології імені Г.С.Костюка, декан медикопсихологічного факультету НМУ імені
О.О.Богомольця, доктор психологічних наук,
професор
КОМПЛЕКТ «ЗРАЗКОВИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД»
ПОДАРУНКИ для передплатників —
5 спецвипусків та ДОСТУП до
системи «Expertus: Дошкільний
заклад» за тарифом «Лайт»
(актуалізована нормативноправова база, освітні новини та
сервіс «Expertus: Календар»)
ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК КЕРІВНИКА
● Практика управління дошкільним закладом ● КОЗА-ДИСК «Шаблони документів закладу освіти»
● Вихователь-методист дошкільного закладу ● Музичний керівник ● Методична скарбничка вихователя
● КОЗА-ДИСК «Шаблони і розробки для вихователя-методиста»
● Медична сестра дошкільного закладу ● Практичний психолог: Дитячий садок
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС комплекту «Зразковий дошкільний заклад» — 37847
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС комплекту
«Зразковий дошкільний заклад» + Expertus: Дошкільний заклад — 86336
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Особливості психологічної допомоги дітям у
переживанні травми
Яна ОМЕЛЬЧЕНКО,
старший науковий співробітник лабораторії консультативної психології і
психотерапії Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, канд.
психол. наук
ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ:
ШКОЛА
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС —
37772(місяць), 86331 (рік)
• Методичне забезпечення та інструментарій
діагностичної, корекційної і розвивальної
роботи
• Профілактика девіантної поведінки
• Робота з дітьми, які мають порушення
фізичного та/або психічного розвитку
• Психологічна просвіта батьків та педагогів
• Корекційно-розвивальні заняття для дітей та
рекомендації щодо їх проведення
• Зразки оформлення посадової документації
• Відповіді експертів на Ваші запитання
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ тематичний випуск у 2015 році — «Методичне об’єднання практичних
психологів»
Річним передплатникам у жовтні ПОДАРУНОК — інформаційний бюлетень «Зрозуміти
підлітка»
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Журнали «Практичний психолог: Школа» та
«Практичний психолог: Дитячий садок»
на допомогу колегам:
•
•
•
•
Розрізнення стресового стану та стану психічного травмування
Психологічна допомога дитині з психічною травмою
Можливі наслідки психічної травми
Рекомендації для батьків щодо запобігання загостренню психічного
травмування дитини
Про це читайте у серпневому числі
в статті Ірини Гобод «Особливості психологічного супроводу клієнта у
стані посттравматичного стресу»
На сторінках журналу
«Практичний психолог: Школа» протягом II півріччя:
• Першокласник із психологічною травмою:
завдання педагога
• Особливості проведення тренінгових
занять для підлітків із неблагополучних
сімей
• Дитина переживає горе: запобігаємо
помилкам педагогічного спілкування
• Сучасні виклики професійному зростанню
практичного психолога
ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
•
•
•
•
•
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС —
49576
•
Готові рішення з адміністративно-господарських,
управлінських та фінансових питань
Нові нормативні документи з коментарями
розробників
Приклади оформлення ділових документів
Консультації з питань оплати праці
Рекомендації щодо організації харчування дітей,
оснащення дитячого садка, створення безпечних
умов перебування дітей
та багато іншого
У кожному випуску: ВАЖЛИВІ СПРАВИ зі зразками
документів
ЕКСКЛЮЗИВНI тематичні випуски у 2015 році — «Контроль організації харчування учнів» та
«Охорона праці в навчальному закладі»
Для передплатників I півріччя або всього 2015 року у ПОДАРУНОК — ДОСТУП до системи
«Expertus: Дошкільний заклад» за тарифом «Лайт» (актуалізована нормативно-правова
база, освітні новини та сервіс «Expertus: Календар»
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Витяги з листа
Міністерства освіти і науки України
«Стан та особливості діяльності психологічної служби
системи освіти у 2014–2015 навчальному році»
від 25 липня 2014 року № 1/9-374
<…>
суттєво підвищується роль та значення професійної діяльності
працівників психологічної служби системи освіти (практичних
психологів і соціальних педагогів, методистів з психологічної
служби районних (міських) методичних кабінетів, працівників
навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби
системи освіти).
Основнi напрями соціальної і психологічної реабілітації
постраждалих є:
• соціально-педагогічна допомога сім’ям вимушених переселенців у
налагодженні соціальних зв’язків із місцевими закладами охорони
здоров’я, працевлаштування, соціальних служб, закладів і установ
освіти, забезпеченні дітей навчальними посібниками, підручниками,
іншим навчальним приладдям;
• надання соціально-педагогічної і психологічної допомоги вступникам і
першокурсникам ВНЗ і ПТНЗ в адаптації до нових умов навчальновиховного процесу та налагодження побутових умов їх проживання і
встановлення нових соціальних зв’язків у навчальному закладі і за
його межами;
• залучення постраждалих дітей до участі в діяльності позашкільних
навчальних закладів з метою створення умов для їхньої самореалізації
та проведення діагностичної і корекційно-відновлювальної роботи з
ними практичних психологів цих закладів;
• робота з дітьми зазначених категорій під час літнього оздоровлення у
таборах відпочинку, навчальних закладах, місцях тимчасового
перебування;
• залучення вихованців, учнів, студентів зазначених категорій до
активної виховної і розвивальної діяльності в позаурочний час,
реабілітація;
• забезпечення індивідуального супроводу працівниками психологічної
служби системи освіти всіх без винятку дітей, вихованців, учнів,
студентів зазначених категорій та надання їм необхідної корекційної,
реабілітаційної і соціально-педагогічної допомоги від пережитого
протягом навчального року шляхом впровадження психологічних ігор
та праце- і музико терапії тощо;
• створення сприятливого соціально-психологічного клімату в
навчальному закладі та оптимізація змісту і форм психологічної
просвіти педагогічних працівників і батьків;
• недопущення своїми діями чи бездіяльністю вторинної травматизації
учасників навчально-виховного процесу та, у разі потреби,
перенаправляти дітей, батьків і педагогів до інших спеціалістів
(психотерапевта, невролога тощо);
• застосування міжсекторальної взаємодії і мультидисциплінарного
підходу до вирішення проблем, які виникають (за потреби звернутися
до закладів і установ охорони здоров’я, підрозділів служби з
надзвичайних ситуацій тощо з пропозицією співробітництва та
координації у справі надання психологічної допомоги тим, хто її
потребує);
• організації для тих, хто безпосередньо працює з постраждалими: а)
психологічну і професійну супервізію; б) методичну підтримку у
вигляді буклетів, методичних розробок, проведення навчальних
семінарів і семінарів з обміну досвідом; в) матеріальну допомогу у
вигляді необхідного приладдя і оргтехніки.
ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
•
•
•
•
•
•
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС —
37237 (МІСЯЦЬ), 49572 (РІК)
Реалізація Базового компонента дошкільної
освіти
Готові рішення щодо організації методичної
роботи та формування розвивального
середовища
Оформлення методичної документації
Допомога методисту-початківцю
Досвід роботи найкращих педагогів
Сценарії тематичних розваг для дітей та
рекомендації щодо їх проведення
та багато іншого
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ тематичний випуск у 2015 році — «Музейна педагогіка»
Для передплатників I півріччя або всього 2015 року у ПОДАРУНОК — ДОСТУП до системи
«Expertus: Дошкільний заклад» за тарифом «Лайт» (актуалізована нормативно-правова
база, освітні новини та сервіс «Expertus: Календар»
Для річних передплатників у січні ПОДАРУНОК — спецвипуск за темою «Картотека публікацій журналу
«Вихователь-методист дошкільного закладу» за 2014 рік»
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Журнали «Практичний психолог: Школа» та «Практичний
психолог: Дитячий садок»
ВНЕСЕНО
до Переліку фахових періодичних видань,
рекомендованих Міністерством освіти і науки України для
використання в практичній діяльності працівників
психологічної служби системи освіти
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС —
89317 (МІСЯЦЬ), 37239 (РІК)
• Усі нюанси навчально-виховної роботи у
школі
• Планування методичної роботи
• Рекомендації щодо застосування
інтерактивних форм роботи
• Організація позакласних заходів
• Огляд нових нормативних документів з
коментарями розробників
• ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ діяльності
завучів зі зразками документів
• Відповіді експертів на Ваші запитання
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ тематичний випуск у 2015 році — «ІКТ у роботі заступника директора
школи»
Для передплатників I півріччя або всього 2015 року у ПОДАРУНОК — ДОСТУП до системи
«Expertus: Школа» за тарифом «Лайт» (актуалізована нормативно-правова база, освітні
новини та сервіс «Expertus: Календар»
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua
МЦФЕР: Освіта
Відділ редакційної передплати
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.pedrada.com.ua

similar documents