Виклики для системи накопичувального пенсійного забезпечення

Report
ВИКЛИКИ ДЛЯ СИСТЕМИ
НАКОПИЧУВАЛЬНОГО
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ
НАТАЛІЯ ГОРЮК
ЕКСПЕРТ З ПЕНСІЙНИХ ПИТАНЬ
Червень 2014
Київ
У ЯКІЙ КРАЇНІ НАЙВИГІДНІШЕ ЗУСТРІТИ СТАРІСТЬ?
Рейтинг країн
1.
Швеція
66.
Україна
2.
Норвегія
78.
Росія
3.
Німеччина
90.
Танзанія
35.
Китай
91.
Афганістан
37.
Грузія
62.
Польща
(враховувались фактори: добробут, можливості роботи і освіти,
стан здоров’я, сприятливе середовище для життя)
За рейтингом організації Help Age International, http: tyzhden.ua/Infographics/90801
2
Виклики для системи накопичувального
пенсійного забезпечення
 фінансова нестабільність Рівня І
 низька довіра населення до накопичувальної системи
 фінансова можливість роботодавців та працівників
 висока вартість адміністративних видатків (Рівень ІІІ)
 відсутність необхідної кількості надійних фінансових
інструментів для інвестування пенсійних активів, у тому числі
індексованих на інфляцію
 недостатній розвиток ринків капіталу
 спокуса урядових структур на використання коштів
обов’язкових накопичувальних пенсійних систем (Рівня ІІ)
для погашення дефіциту державного бюджету чи дефіциту
коштів на Рівні І.
3
Виклики для Рівня І
 старіння населення та зменшення кількості
платників внесків у солідарній системі (на 10
платників 9 пенсіонерів)
 дефіцит коштів на виплату пенсій
 велика чисельність дострокових (пільгових)
пенсій
 ефективність адміністрування збору
внесків
Обмежені можливості солідарної системи
пенсійного страхування
4
Виклики для Рівня І (продовження)
Рік
ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ ПФУ
2010
26,6 млрд. грн. ($3.3 BN)
2011
17,8 млрд. грн. ($2.2 BN)
2012
15, 3 млрд. грн. ($1.2 BN)
2013
21,8 млрд. грн. ($2,7 BN)
2014
18,1 млрд. грн. ($1,5 BN)
* Відсутній дефіцит в ПФУ в 2004, 2007, 2008 роках
5
Заходи щодо оптимізації видатків на Рівні І






Заморожені розміри пенсій на 2014 рік
(мінім. – 949 грн., максим. – 9 490 грн.)
Запроваджено оподаткування суми пенсії, що перевищує 10 тис.
грн. (15%)
Зупинено щорічне підвищення пенсій у зв’язку із зростанням
середньої заробітної плати в країні
Відновлено збір з операцій з купівлі іноземної валюти (готівкова
та безготівкова форма) – 0,5%
Збільшено частину єдиного внеску, що спрямовується на
пенсійне страхування (з 85,5330% до 88,2899%)
Знижено на 10% розрахункову величину обчислення розмірів
пенсій державних службовців, депутатів, суддів, прокурорів та
військовослужбовців надстрокової служби (з 80% до 70%)
6
Заходи щодо оптимізації видатків на Рівні І (продовження)
Переведення пільгових пенсій з Рівня І в обов’язкову професійну
пенсійну систему

сплата обов’язкових внесків роботодавцями до Накопичувального
пенсійного фонду на користь працівників, зайнятих у шкідливих та
важких умовах праці із збільшенням розміру єдиного внеску на
користь:
 осіб з особливо шкідливими умовами праці (за Списком №1) – на 15% бази
нарахування єдиного внеску;
 осіб з важкими умовами праці (за Списком №2) – на 7% бази нарахування
єдиного внеску;
 осіб зайнятих на окремих професіях у сільському господарстві та текстильних
виробництвах – на 4% бази нарахування єдиного внеску.
FINREP-II пропонує поширювати нову систему на всі пільгові категорії
(крім шахтарів) та на державних службовців; дозволити працівникам,
за бажанням, сплачувати додаткові внески самостійно; скорочувати
перелік пільговиків; підвищувати пільговий пенсійний вік
7
Вартість адміністративних видатків
Вплив розміру адміністративних видатків на пенсійні виплати у
накопичувальній системі (DC)*
Вартість послуг, %
Зменшення розміру
виплат, %
0,05
1,2
0,50
11,4
1,00
21,3
1,50
29,9
*При сплаті внесків у розмірі 10% протягом 40 років (з 25 р. до 65 р.),
інвестиційному доході 7%, щорічному зростанні з/п на 3,8%
Джерело: ОЕСD, Pensions Outlook, 2012
8
Вартість адміністративних видатків (продовження)
Адміністративні видатки окремих НПФ у 2013 р.
Назва НПФ
Фонд пенсійних
заощаджень
Український пенсійний
контракт
Взаємодопомога
Корпоративний стандарт
Автоал’янс
Корпоративний НПФ
Нацбанку України
Корпоративний НПФ
Укрексімбанку
В середньому по пенсійному
ринку
Джерело: http://www.nfp.gov. ua
Розмір адмінвидатків
(у% від чистої вартості
активів)
Зміна чистої вартості
одиниці пенсійних
активів
12,94
– 2,41 %
36,10 (ІІІ кв.2013=11,81)
4,24%
6,72
6,87
1,62 (на банківських
депозитах – 77,65 %)
– 1,72 %
– 3,33 %
0,01
14,96%
1,13
15,76 %
2,70%
6,9
9
Адміністративні видатки в накопичувальних пенсійних
системах (DC) в окремих країнах ОЕСР (2011 р.)
Країна
Розмір видатків (у %)
Від внесків
Австралія
Чеська Республіка
Естонія
Греція
Угорщина
Ізраїль
Мексика
Польща
Словацька Республіка
(ІІ рівень)
Словацька республіка (ІІІ
рівень)
Від активів
3.50
0.5
0.6
1.49
0.90
0.80
0.35
1.50
0.46
1.50
0.30
4.50
4.07
Від отриманого
доходу
15.0
5.60
0.083 – 0.165
Джерело: Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators, ОЕСD, 2013
10
Адміністративні видатки австралійського пенсійного
фонду Super annuation (збалансований)
Види витрат
Витрати на оплату
послуг адміністратора
Інші адміністративні
витрати
Премія компаніям з
управління активами
Розмір
витрат
Примітка
$AUD 1,50
фіксована сума, в
розрахунку за тиждень
0,53 %
від суми коштів,
облікованих на рахунку
учасника
0,13 % від вартості
активів, що знаходяться
в управлінні
Лише якщо отриманий
інвестиційний дохід є
вищим за очікуваний
інвестиційний дохід
Загальна вартість активів фонду станом на 30.06.2013 р.: $AUD 65 млрд.
(60 млрд. дол. США)
Кількість учасників : 2 млн. осіб
Джерело: http://www.australiansuper.com/investments-and-performance/super-investmentchoices/premixed-investment-choice/balanced.aspx
11
Інвестиційний портфель австралійського пенсійного
фонду Super annuation (збалансований)
Напрямки розміщення
пенсійних активів
Австралійські акції
Акції іноземних держав
нерухомість
Об’єкти інфраструктури
Частка в приватних
компаніях
Ц. п. з фіксованою
дохідністю
Готівкові кошти
Обсяг розміщення
Обмеження на
розміщення пенсійних
активів, встановлене
радою фонду
29 %
31 %
12 %
14 %
20 – 45 %
10 – 40 %
0 – 30 %
0 – 30 %
4%
0 – 10 %
7%
0 – 25 %
3%
0 – 15 %
Джерело: http://www.australiansuper.com/investments-and-performance/super-investmentchoices/premixed-investment-choice/balanced.aspx
12
Дохідність австралійського пенсійного фонду Super
annuation (збалансований)
Період
Отриманий
інвестиційний
дохід
(номінальний)
Запланований
дохід
(затверджений
радою фонду)
З початку
діяльності
(01.08.1985 р.)
10 років
5 років
3 роки
1 рік
9,54%
7,64%
4,20%
8,79%
15,63%
6,94%
3,89%
7,99%
14,73%
*Загальний очікуваний
інвестиційний дохід = 10%
Джерело: http://www.australiansuper.com/investments-and-performance/super-investmentchoices/premixed-investment-choice/balanced.aspx
13
Реальний інвестиційний дохід внаслідок інвестування пенсійних
активів в окремих країнах ОЕСР
Країна
2005
2008
2009
2010
2011
Австралія
Австрія
Норвегія
Канада
Чилі
Естонія
Німеччина
Угорщина
Нідерланди
Нова Зеландія
Польща
Швейцарія
Мексика
9.9
8.1
9.6
10.5
5.6
7.4
3.5
7.5
11.4
4.1
-2.1
9.0
4.2
-11.3
-16.1
-12.0
-17.9
-25.3
-25.5
-0.9
-23.6
-17.8
-6.0
-18.5
-15.3
-6.6
-10.5
7.9
9.6
11.4
19.9
11.4
4.5
14.3
11.5
-8.7
8.9
10.7
5.8
6.2
4.5
5.9
8.5
10.0
5.2
6.4
4.0
9.5
10.2
7.7
2.6
6.9
5,3
-6,1
-0,1
2,5
-6,0
- 8,0
1,3
-0,3
4,2
2,3
-9,0
0,3
1,2
Джерело: ОЕСD, Pensions Outlook, 2012 ; 2013
14
Коефіцієнт заміщення в змішаних пенсійних системах (при
заробітній платі на рівні середньої заробітної плати)
Країна
Чилі
Данія
Эстонія
Угорщина
Польща
Словацька
Республіка
Швеція
Російська
Федерація
Державна пенсійна
система
(у %)
Обов’язкова
приватна пенсійна
система
(у %)
Всього
із обов’язкових
пенсійних систем
(у %)
4,6
32,6
31,0
62,1
33,2
59,7
57,6
27,3
43,9
35,0
64,3
89,8
58,3
106,0
68,2
33,6
40,9
74,5
35,4
22,4
57,7
40,2
19,9
60,1
Джерело: OECD (2011), “Pensions at a Glance 2011: Retirement-income systems in OECD and
G20 countries”, OECD , Paris
15
Дякую за увагу!
16

similar documents