Pelech Dávid - Duna Kontakt Pont

Report
BUDAPEST DUNA KONTAKT PONT:
ESZKÖZ AZ EU DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA
TÁMOGATÁSÁRA
Pelech Dávid
Budapest Duna Kontakt Pont
Pálfi István Emléknap 2013
ÁTTEKINTÉS
I. Miért a makro-regionális stratégiák?
II. Sikeres makro-regionális kezdeményezések a
Duna Stratégia keretében
III. Budapest Duna Kontakt Pont: eszköz a határokon
átnyúló fejlesztések támogatására
I. Miért a makro-regionális stratégiák? (1)
 Új regionális együttműködési mechanizmus
 CÉLOK:
1.) A meglévő Uniós és nemzeti regionális finanszírozási
források hatékonyabb felhasználása
2.) Regionális különbségek csökkentése összehangolt
fejlesztések, együttműködések megvalósításával
3.) Megújult Uniós partnerség a szomszédos régiókkal,
nyugat-balkáni együttműködés erősítése
I. Miért a makro-regionális stratégiák? (2)
EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁJA
 Közösen elfogadott prioritások 12 területen:
A) Kapcsolatok (közlekedés, energetika, turizmus)
B) Környezetvédelem (víz, környezeti károk, biodiverzitás)
C) Gazdaság, társadalom (K+F, ICT, versenyképesség, oktatás)
D) Régió megerősítése (intézmények, biztonság)
 Prioritási területekre kidolgozott akcióterv
 Összehangolt finanszírozás
 Irányítás: Prioritás terület koordinátorok +
Nemzeti kapcsolattartók
I. Miért a makro-regionális stratégiák? (3)
MENETREND
 2011: indulás, alapvető intézményrendszer
felállítása, akcióterv, alulról jövő projektek
 2012: akcióterv kibontása: útitervek
 2013: következő 7 éves pénzügyi ciklus tervezése,
projektek végrehajtása
SIKERES MAKRO-REGIONÁLIS KEZDEMÉNYEZÉSEK (1)
REGIONÁLIS GÁZPIACI MODELL
 Gáz infrastruktúra (gáz-interkonnektorok) fejlesztése
kulcsfontosságú (régió gázellátásának diverzifikációja,
energiabiztonság)
 A modell azt mutatja meg, hogy az egyes infrastruktúra
fejlesztések milyen hatással vannak a régiós gázárakra
 A modell eredményei alapján megvalósított
beruházások évi 2 Mrd EUR megtakarítást
eredményeznek az importárak csökkenésén keresztül
SIKERES MAKRO-REGIONÁLIS KEZDEMÉNYEZÉSEK (2)
MAGYAR – UKRÁN FELSŐ-TISZAI ÁRVÍZVÉDELMI PROJEKT
 Közös árvízvédelmi beruházási program a határvízi
vízügyi igazgatóságok gondozásában
 Veszélyeztetett területek: HU, UA, SK
 Regionális optimalizáló modell: beruházás + üzemeltetés
 Duna Stratégia hozzájárulás: (i) Ukrán elkötelezettség (ii)
Ukrán szakértő meghívása, előkészítés felgyorsítása (iii)
Ukrán fejlesztési elem magyar finanszírozása, (iv) Duna
Stratégia Projekt => finanszírozhatóság megkönnyítése
BUDAPEST DUNA KONTAKT PONT (1)
 Magyar Kormány (NGM) és az Európai Beruházási Bank
kezdeményezése a Duna Stratégia keretében létrejövő
életképes és finanszírozható projektek fejlesztésének
támogatására
 Indulás: 2012. június
 Támogatandó projektek: határon átnyúló közlekedési,
energetikai, vízügyi és környezetvédelmi fejlesztések
SZERVEZET
2 szakértő (NGM)
1 szakértő (EIB)
BDKP
Székhely:
Külügyminisztérium
Kinek szolgáltat?
Kivel tart kapcsolatot?
Duna Stratégia szereplők, projektgazdák
Európai Bizottság, igazgatási szervek,
hatóságok, tanácsadók
2 szakértő (Duna
Stratégia országok)
Szakmai támogatás:
EIB
JASPERS
BUDAPEST DUNA KONTAKT PONT (2)
SZOLGÁLTATÁSOK
 Koncepció finanszírozható projektté történő fejlesztése
 Projekt finanszírozási struktúrájának kialakítása
 Projektgazdák koordinációja (pl. HU-AT közlekedési koncepció)
 Széleskörű kapcsolati tőke a Régióban
 Funkcionális régió koncepció támogatása
BUDAPEST DUNA KONTAKT PONT (3)
PROJEKT PÉLDÁK
 HU-UA felső-tiszai árvízvédelmi projekt támogatása
 HU-AT közlekedési tanulmány kiegészítése, felek
koordinációja
 HU-CR hulladékgazdálkodási fejlesztés segítése
 HU-SRB-CR önkormányzati fejlesztési együttműködés
támogatása
 Baden-Württembergi és ukrán szakértők fogadása
BUDAPEST DUNA KONTAKT PONT (4)
TERVEZETT JÖVŐBELI FÓKUSZ
Határ menti régiók
(i)
megyei és önkormányzati (ETT)
(ii) releváns hozzáadott értékkel bíró,
(iii) vízügyi, környezetvédelmi és energetikai projektkezdeményezéseinek összegyűjtése,
(iv) meghatározott módszertan szerinti rendszerezése és
optimalizációja,
(v) szakértői, finanszírozási eszközökkel történő támogatása.
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
BUDAPEST DUNA KONTAKT PONT
Nagy Imre tér 4., 1027 Budapest
Külügyminisztérium
Tel: 06 1 458 1722
email: [email protected]

similar documents