L*univers - Intracentre

Report
L’Univers
Com es defineix l’Univers?
L’univers és tot alló que existeix.
Està format per matèria i energia.
Quina forma té l’Univers?
Els astrònoms no han arribat a un acord.
No se sap. Alguns diuen que podria ser de
forma esfèrica, altres pensen que té forma
de sella de muntar o patata fregida, podria
ser un tub espiral ….
Quina mida té l’Univers?
Tots els astrònoms pensen que
l’Univers és infinit, perquè està en
constant expansió.
Quines unitats de mesura utilitzen els
astrònoms per mesurar les distàncies a
l’Univers?
Les unitats astronòmiques UA, per
mesurar distàncies dins el sistema solar
Els anys llum, per mesurar distàncies
galàctiques
Els parsec (pc), per mesurar distàncies
entre galàxies.
A quants quilòmetres equival una UA?
Una UA= 150.000.000 km, que correspon a
la distància mitjana que separa la terra del
sol.
A quants quilòmetres equival un any llum?
Un any llum = 9.460.000.000.000 km
Com es calcula l’equivalència en km
d’un any llum?
Cal multiplicar tots els segons que té un
any per 300.000 km per segon, que és la
velocitat de la llum.
 Els càlculs són els següents:
60 s cada min x 60 min cada h = 3.600 s cada hora
3600 s cada h x 24 h cada dia = 86.400 s cada dia
86400 s cada dia x 365,25 dies cada any= 31.557.600 s en un any
31.557.600 s cada any per 300.000 quilòmetres cada segon =
9.467.000.000.000 quilòmetres en un any = any llum
9.467.000.000.000 km = 9,467·1012 km = any llum
Què vol dir que l’Univers està en
constant expansió?
Que els astres cada cop estan més
separats entre sí.
Què és l’astronomia?
És la ciència que s’ocupa dels astres,
incloent els planetes i els seus satèl·lits, els
cometes i els meteorits, les estrelles i la
matèria interestel·lar, les galàxies i els
cúmuls de galàxies.
Qui són els astrònoms?
Els científics que estudien l’astronomia.
Quins avenços tecnològics han estat
molt importants per poder explorar
l’univers?
El descobriment del telescopi, l’any 1608,
va permetre observar els moviments dels
cossos celestes amb més detall.
Al segle XX, els avenços en astronàutica i
l’ús de les radiocomunicacions i la
informàtica han permès conèixer els
astres més llunyans.
El telescopi espacial Hubble és una de les
eines principals per observar l’Univers.
El coneixement de l’Univers
Des de la més remota antiguitat els
humans han tractat de descriure la posició
de la Terra a l’Univers i el moviment dels
planetes i de les estrelles del cel.
Veiem doncs les teories al llarg del temps
http://www.edu365.com/aulanet/aracne/ht
mls/mp/index0a.htm
TEORIA GEOCÈNTRICA
TEORIA HELIOCÈNTRICA
COMPAREM MODELS
TEORIA GEOCÈNTRICA
TEORIA HELIOCÈNTRICA
Feu una taula a la qual compareu el sistema geocèntric
de Ptolomeu amb l'heliocèntric proposat per Copèrnic:
- Quines diferencies fonamentals presenten?

similar documents