Презентація до вебінару

Report
Індексація-2014:
бути чи не бути
Вебінар розпочнеться о 12:30
Головбух:БЮДЖЕТ
тижневик робочих ситуацій
для бухгалтера бюджетної організації
Передплатний індекс 89865
З питань передплати звертайтесь:
0 (44) 586-56-06
[email protected]
www.shop.mcfr.com.ua

Планування видатків на утримання установ за загальним та
спеціальним фондами кошторису

Відповідальність керівника установи за порушення фінансової
дисципліни

Особливості списання необоротних активів: комп’ютерів,
автомобілів, меблів тощо

Укладення договорів на надання комунальних послуг у
наступному бюджетному році

Облік дебіторської та кредиторської заборгованості
та багато іншого
Усім передплатникам на ІІ півріччя 2014 року у жовтні
ГАРАНТОВАНИЙ ПОДАРУНОК на СD —
«НАЦСТАНДАРТИ: готуємося до впровадження»
Головбух: Праця та зарплата
Усе, що необхідно знати бухгалтеру про оплату праці
ЧИТАЙТЕ У ДРУГОМУ ПІВРІЧЧІ 2014 РОКУ:
 Відпустки та путівки: надаємо та оплачуємо
 Виробнича практика та стажування: від оформлення до обліку
 Відрядження у межах України та за кордон: як правильно
застосовувати зміни в законодавстві
 Лікарняні та декретні: як діяти в нетипових ситуаціях
 Заробіток в інтернеті: міфи та реальність
Передплатний індекс 95986
 Матеріальне стимулювання праці: система доплати надбавок
та багато іншого
Основними документами, що врегульовують
питання індексації грошових доходів населення, є:
Закон України «Про індексацію грошових
доходів населення» від 03.07.1991 № 282-XII
Порядок проведення індексації грошових
доходів населення, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078
(далі — Порядок)
Індексації підлягають грошові доходи населення у
межах прожиткового мінімуму, встановленого для
відповідних соціальних і демографічних груп населення (п.
4 Порядку). Прожитковий мінімум для працездатних
громадян у 2014 році становить 1218 грн.
Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий
мінімум, встановлений для відповідних соціальних і
демографічних груп населення, індексації не підлягає.
ПРИКЛАД.
Заробітна праця працівника у липні становить 2400 грн.
Коефіцієнт індексації 10,8%. Сума індексації заробітної
плати 131,54 грн. (1218 грн. × 10,8%).
Визначення базового місяця (п. 5 Порядку)
Базовим при обчисленні індексу споживчих цін (ІСЦ) для
індексації грошових доходів населення вважається місяць, у якому
відбулося:
 підвищення розмірів мінімальної заробітної плати,
 зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних
розмірів.
У базовому місяці значення індексу споживчих цін приймається за
1 або 100%.
ПРИКЛАД 1.
Працівника прийнято на работу у травні 2013 року з окладом
1150 грн. У вересні 2013 року оклад підвищено до 1250 грн.
Вересень 2013 року стає базовим місяцем для обчислення ІСЦ.
Визначення базового місяця
ПРИКЛАД 2.
Базовий місяць працівника — січень 2013 року.
У лютому 2014 року працівнику встановлено надбавку за
складність, напруженість у роботі 908 грн.
Лютий 2014 року стає базовим місяцем для визначення ІСЦ.
ПРИКЛАД 3.
Базовий місяць працівника — лютий 2013 року. У березні
2014 року працівнику підвищено надбавку за ранг.
Березень 2014 року стає базовим місяцем для визначення
ІСЦ.
Застосування пункту 2 Порядку
Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в
гривнях на території України, які не мають разового характеру,
зокрема, оплата праці найманих працівників підприємств, установ,
організацій у грошовому виразі, а саме:
 оплата праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками
(окладами) і відрядними розцінками,
 доплати,
 надбавки,
 премії,
 гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством,
 інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.
Застосування пункту 5 Порядку
Індексація грошових доходів, отриманих громадянами
у базовому місяці, не провадиться. З наступного місяця
здійснюється обчислення наростаючим підсумком ІСЦ
споживчих цін для проведення подальшої індексації.
У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми
підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням
індексації до його підвищення, у базовому місяці сума
загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб
сума грошового доходу з урахуванням індексації не
перевищувала загального доходу до його підвищення.
Застосування абзацу 8-го пункту 5 Порядку
Місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів
працівників у зв'язку зі встановленням доплати за:
розширення зони обслуговування,
збільшення обсягу робіт,
суміщення професій (посад),
виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника,
не вважається базовим під час обчислення ІСЦ для
проведення індексації (у разі, коли не відбувається підвищення
тарифної ставки/окладу).
ПРИКЛАД.
У працівника базовий місяць — січень 2013 року. У липні 2014
року йому встановлено доплату за виконання обов'язків тимчасово
відсутнього працівника (знаходиться у відпустці) у розмірі 30%
посадового окладу. Базовий місяць не змінюється.
Застосування абзацу 8-го пункту 5 Порядку
Місяць, в якому відбувається підвищення грошових
доходів працівників у зв'язку із оплатою за роботу за
сумісництвом на одному підприємстві, в установі,
організації, не вважається базовим під час обчислення ІСЦ
для проведення індексації (у разі, коли не відбувається
підвищення тарифної ставки/окладу).
ПРИКЛАД.
У працівника базовий місяць — січень 2013 року. У
липні 2014 року його прийнято на роботу за внутрішнім
сумісництвом на 0,5 ставки (двірника).
Базовий місяць не зміниться.
Застосування абзацу 8-го пункту 5 Порядку
Місяць, в якому відбувається підвищення грошових
доходів працівників за рахунок збільшення розміру
премії, не вважається базовим під час обчислення індексу
споживчих цін для проведення індексації (у разі, коли не
відбувається підвищення тарифної ставки/окладу).
ПРИКЛАД.
У працівника базовий місяць — січень 2013 року. У
2013 році премію виплачували у розмірі 10% посадового
окладу. В окремі місяці премію взагалі не виплачували.
У 2014 році премію виплачують у розмірі 20%
посадового окладу.
Базовий місяць не змінюється.
Підвищення зарплати, поточна та фіксована індексація
У разі коли на момент чергового підвищення заробітної плати настає
право на проведення поточної індексації, і сума поточної індексації
більша, ніж сума підвищення заробітної плати, то здійснюється
підвищення заробітної плати, зберігається раніше зафіксована сума
індексації та додається нова сума індексації, визначена з урахуванням
чергового підвищення.
Порядок не передбачає конкретного розрахунку сум індексації у
ситуації, коли сума підвищення заробітної плати перевищує суму
поточної індексації, але не перевищує фіксованої суми індексації.
У такій ситуації слід керуватися пунктом 5 Порядку, яким
передбачено: у разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення
менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його
підвищення, то в базовому місяці сума загального доходу має
визначатися з таким розрахунком, аби сума грошового доходу з
урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його
підвищення.
Підвищення зарплати, поточна та фіксована індексація
ПРИКЛАД.
У працівника базовий місяць — грудень 2013 року.
У травні 2014 року у працівника збільшилися надбавки за:
 вислугу років на 64,40 грн.,
 за складність, напруженість у роботі на 476,56 грн.
Усього збільшення 540,96 грн.
Фіксована сума індексації 538,15 грн.
У травні 2014 року виникло право на поточну індексацію
36,54 грн. (1218 грн. × 3%).
Нова фіксована сума індексації — 33,73 грн.
(538,15 грн. + 36,54 грн. — 540,96 грн.)
Індексація і неповний робочий час
У разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації
визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується
пропорційно відпрацьованому часу.
ПРИКЛАД 1.
Працівник працює на 0,5 ставки (4 години в день). Базовий місяць —
грудень 2013 року. Оклад 1400 грн.
Сума індексації у липні 2014 року становить 63,34 грн.
(1218 грн. × 10,4% × 0,5)
ПРИКЛАД 2.
Працівник у липні 2014 року знаходився у відрядженні 5 робочих днів.
Оплату днів відрядження здійснено із розрахунку середньої заробітної
плати. Базовий місяць — грудень 2013 року. Оклад 1400 грн.
Сума індексації у липні 2014 року становить 99,13 грн.
(1218 грн. × 10,4% ÷ 23 р. д. × (23 р. д. — 5 р. д.))
Індексація і переведення (п. 10² Порядку)
Для працівників, яких:
 переведено на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі або
організації,
 переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію,
сума індексації зберігається, якщо сума збільшення заробітної плати менша,
ніж сума індексації, яка повинна нараховуватися за відповідний місяць.
У разі коли сума збільшення заробітної плати більша, ніж сума
індексації, яка повинна нараховуватися за відповідний місяць, такий місяць
вважається базовим під час обчислення ІСЦ для проведення індексації.
ПРИКЛАД.
У працівника базовий місяць — січень 2013 року. У липні 2014 року
працівника переведено на вищеоплачувану посаду у цій же установі
(підприємстві). Сума підвищення зарплати становить 100 грн.
Сума індексації у липні 131,54 грн. (1218 грн. × 10,8%). Працівнику
мають виплачувати заробітну плату у підвищеному розмірі та додати
індексацію, визначену з урахуванням суми підвищення 31,54 грн.
(131,54 грн. — 100 грн.).
ОСВІТА
У вересні розпочинається навчальний рік. Навчальні заклади
складають тарифікаційні списки. Зміна педагогічного навантаження
впливає на проведення індексації заробітної плати педагогів.
Із 13.02.2014 місяць, в якому відбувається підвищення грошових
доходів працівників у зв'язку із розширенням зони обслуговування,
збільшенням обсягу робіт тощо, не вважається базовим під час
обчислення ІСЦ для проведення індексації (у разі, коли не відбувається
підвищення тарифної ставки (окладу)). Це передбачено абзацом 8 пункту 5
Порядку.
Тобто зміна педагогічного навантаження не впливає на зміну базового
місяца.
Отже, вересень 2014 року не вважається базовим при підвищенні
грошового доходу за рахунок збільшення педагогічного навантаження у
результаті проведення тарифікації.
ОСВІТА
Як впливає встановлення або збільшення доплати за класне
керівництво, завідування кабінетом, за перевірку зошитів на
проведення індексації заробітної плати педагогів?
Відповідно до пункту 2 Порядку індексації підлягають
грошові доходи громадян, які не мають разового характеру:
оплата праці найманих працівників підприємств, установ,
організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за
виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами),
доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати,
що мають постійний характер.
Отже, у разі, коли доплати за класне керівництво, завідування
кабінетом, за перевірку зошитів здійснюються на постійній основі,
місяць їх встановлення або збільшення розміру можна вважати
базовим місяцем.
Індексація стипендії
Обчислення ІСЦ для проведення індексації стипендії
здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено (абз. 2 п.
101 Порядку).
Тобто, якщо при зарахуванні на навчання у вересні 2013 року
або у вересні 2014 року учням ПТНЗ та студентам вишів І–ІV р. а.
призначена академічна стипендія, то обчислення ІСЦ для індексації
такої стипендії починають з цього місяця.
ПРИКЛАД.
При вступі до вишу ІІІ–IV р. а. студенту призначена академічна
стипендія у розмірі 730 грн. Після успішного закінчення 1-го
семестру 1-го курсу він отримує стипендію у тому самому розмірі.
У липні 2014 року студент отримає суму індексації 85,41 грн.
(1,011 × 1,03 × 1,033 × 1,038 × 100% — 100%).
Індексація стипендії
У II семестрі 1-го курсу учень/студент став отримувати
підвищену стипендію за успішність. Місяць підвищення стипендії
за рахунок успішності у навчанні не вважають базовим. У такій
ситуації має індексуватись академічна стипендія без урахування
суми підвищення за успішність у навчанні.
ПРИКЛАД.
Студент, зарахований на навчання у вересні 2013 року, у I семестрі
отримував стипендію 730 грн. У II семестрі став отримувати
підвищену стипендію за успішність — 830 грн.
При проведенні індексації його стипендії ІСЦ також
розраховується з вересня 2013 року.
У липні 2014 року він отримає суму індексації 85,41 грн.
(730 грн. × 11,7%) та стипендію у підвищеному розмірі 830 грн.
(730 грн. + 100 грн.). Усього 915,41 грн.
Індексація стипендії
Для учнів/студентів, яких зараховано на навчання у вересні 2012 року та
які не втратали право на стипендію, ІСЦ розраховують наростаючим
підсумком, обчислюючи з місяця призначення стипендії, тобто вересня 2012
року.
У 2014 році стипендію таких учнів/студентів індексують на такі індекси: у
квітні 2014 року на 1,5%, у травні — на 3,7%, у червні — на 7,2%, у липні —
на 11,2%.
Для учнів/студентів, яких зараховано на навчання у вересні 2012 року та
які втратали право на стипендію, ІСЦ розраховують за окремою нормою. Якщо
особа не отримувала стипендію або втратила право на її призначення, а в
подальшому стипендія їй була знову або вперше призначена за результатами
наступного семестрового контролю, обчислення ІСЦ здійснюють з місяця
призначення стипендії (ч. 2 абз. 2 п. 101 Порядку).
ПРИКЛАД.
Студент вишу ІІІ–IV р. а. з 2-го семестру 1-го курсу не отримував
стипендії. У новому навчальному році за підсумками 1-го семестру йому знову
призначили стипендію у розмірі 730 грн.
Обчислення ІСЦ починають з місяця призначення стипендії.

similar documents