Система підвищення якості матеріалів дистанційних курсів

Report
Система підвищення якості матеріалів
дистанційних курсів Сумського
державного університету
Лаврик Тетяна Володимирівна,
к.пед.н., ст. викладач кафедри
комп'ютерних наук, ОМЦТЕН
Харків , 2014 р.
Нормативна база:
• Наказ МОН України №1518 від 30.10.2013 р. "Про
затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та
закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових
установ, що надають освітні послуги за дистанційною
формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації
фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями"
• Наказ СумДУ №916-I від 18.11.2013 р. " Про затвердження
Вимог до навчально-методичних матеріалів дистанційної
форми навчання та критеріїв їх оцінювання "
• Платформа дистанційного
навчання «Salamstein»
http://dl.sumdu.edu.ua
• Відкритий освітній ресурс навчальнометодичних матеріалів «OCW СумДУ»
http://ocw.sumdu.edu.ua
• Конструктор навчально-методичних
матеріалів «Lectur'ED»
http://elearning.sumdu.edu.ua
Дякую за увагу!
E-mail: [email protected]

similar documents