Презентація до відкритого уроку з геометрії на тему

Report
ТІЛА ОБЕРТАННЯ ТА ЇХ
ВЛАСТИВОСТІ
Викладач:
Дєвіцина Тетяна Петрівна
План уроку
Презентація «Тіла обертання»
І тур «Розминка»
ІІ тур «Виправ помилку»
ІІІ тур «Хто швидше?»
ІV конкурс капітанів «Один за всіх»
V конкурс «Кожен за себе»
ЦИЛІНДР
КОНУС
СФЕРА І КУЛЯ
І ТУР
«РОЗМИНКА»
УСНЕ ЗАВДАННЯ:
Дано:
АР – 13 см;
АВ – 10 см
____________________
Знайти: РО;
Знайти: Sперерізу
УСНЕ ЗАВДАННЯ:
Дано:
АВ – 26 см;
ОО1 – 12 см
_____________________
Знайти: S перерізу
УСНЕ ЗАВДАННЯ:
Дано:
ОВ – 16 см;
О1А – 10 см;
ОО1 – 8 см
___________________
Знайти: АВ
УСНЕ ЗАВДАННЯ:
Осьовий переріз
циліндра – квадрат, площа
якого Q.
Знайти площу основи.
УСНЕ ЗАВДАННЯ:
ІІ тур
«Виправ помилку»
Діагональ осьового перерізу
циліндра
і утворює з твірною
кут
Знайдіть:
а)
радіус циліндра;
б)
висоту циліндра;
в)
площу основи циліндра;
г)
площу осьового перерізу
циліндра;
д)
довжину кола основи
циліндра.
ВИПРАВ ПОМИЛКУ:
ІІІ ТУР
«ХТО ШВИДШЕ?»
Задача 1
Задача 2
Задача 3
«Хто швидше?»
ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ
1
2
3
ІV
КОНКУРС КАПІТАНІВ
«ОДИН ЗА ВСІХ»
ІV
КОНКУРС
КАПІТАНІВ
ПРОБК
А
1
ЗАГЛУШ
КА
2
ВТУЛК
А
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Основа циліндра, конуса.
Тіло, утворене обертанням півкола навколо його діаметра.
Тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника
навколо його катета.
Найбільша хорда.
Точка, рівновіддалена від усіх точок на колі.
Перпендикуляр, опущений з вершини конуса на площину
основи.
Знаменитий давньогрецький математик, фізик і механік.
Тіло, утворене обертанням прямокутника навколо його
сторони.
Одна з трьох основних фігур у просторі.

similar documents