4_ severni asie

Report
EU-OPVK-CZ.1.07/1.4.00/21.1538:III/2
VY_32_INOVACE_06 - 15
ČLOVĚK A PŘÍRODA – ZEMĚPIS - NA II. STUPNI ZV-LMP
Téma:
Vzdělávací oblast:
Vzdělávací obor:
Ročník:
Jméno autora:
Vytvořeno dne:
SEVERNÍ ASIEFRIKA
Člověk a příroda
Zeměpis
8. a 9.
Mgr. Jiřina Sommerová
21.08.2012
Anotace:
Prezentace má poskytnout základní informace o dané oblasti.
Zvyšuje motivaci žáka pomocí názorných obrázků.
Podporuje aktivitu žáka a potřebu vyhledávat další informace.
Metodický popis:
Materiál je možné použít pro prezentaci při výkladu učiva,
pro procvičování, opakování, ale i pro doplnění učiva při
zameškané hodině.
Žák by se měl umět orientovat na mapě a číst z ní.
Rozlišit zásadní přírodní a politické znaky oblasti.
Uvědomit si zvláštnosti a kultury asijských národů.
Klíčová slova:
Severní Asie, Rusko, Sibiř, Dálný východ, Moskva, Jenisej, Ob,
tajga, tundra.
Další materiály k výuce:
 učebnice: MGR. FRANTIŠEK KORTUS, MGR. FRANTIŠEK TEPLÝ. Zeměpis svět. Praha: Parta, 2008, ISBN 978-80-7320-130-2.
 politická a zeměpisná mapa Asie
 Atlas
Mapa Severní Asie
 Severní Asie = asijská část
Ruska
 Sibiř = území mezi pohořím
Ural a Verchojanským
pohořím
 Dálný východ = území mezi
Verchojanským pohořím a
Tichým oceánem
 Největší stát světa
 Zahrnuje značnou část
východní Evropy a téměř
celou severní Asii
 Devátá nejlidnatější země
na světě
 Hlavní město – Moskva
Střední délka života muži: 59,33 let
Střední délka života ženy: 73,14 let
Měna: ruský rubl
 Největší zásoby přírodních zdrojů –
nerostné suroviny, ropa, zemní plyn,
dřevo
 Obklopují ho - Severní ledový, Tichý a
Atlantický oceán
 Největší řeka – Jenisej
 Nejdelší řeka - Ob
 Jedno z největších měst v Evropě
 Mnoho významných památek
 Světové kulturní dědictví
UNESCO – Kreml, Rudé náměstí
 Silné kontinentální
podnebí
 Velké nerostné bohatství
 Velmi málo osídlená
 Většina území – tajga,
tundra, mokřady
 Převážně hornatá
 Na západě území –
Západosibiřská rovina a
Středosibiřská plošina
 Řeky – Ob, Jenisej, Lena
 Nejvyšší hora – Bělucha
 V zimě dosahují teploty
až – 60 °C
 Obyvatelé – přistěhovalí
Rusové
 Další obyvatelé - Burjati,
Čukčové, Evenové, Evenkové
 Živí se převážně lovem,
rybolovem, chovem sobů



Jezero Bajkal:
- nejhlubší jezero
- největší zásobárna
sladké vody na světě

Pobřeží jezera Bajkal
Jaké oceány obklopují severní Asii?
 Jaká je nejdelší řeka Ruska?
 Jak se jmenuje nejhlubší jezero na
světě?
 Jakých teplot pod nulou se v zimě
na Sibiři dosahuje?





(mapa severní Asie) KEEPSCASES. wikipedia.org [online]. [cit. 13.9.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:North_Asia_%28orthographic_projection%29.svg.
(mapa Sibiře) (TALK). wikipedia.org [online]. [cit. 13.9.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Siberia-FederalSubjects.png.
(Fyzická mapa Ruska) CAPTAIN BLOOD. wikipedia.org [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Russland_topo.png.
Ostatní obrázky v prezentaci jsou použité z Klipartu Microsoft Office

similar documents