Asie - vodstvo - Stránky Základní školy v Domažlicích, Komenského 17

Report
Název školy
Základní škola Domažlice, Komenského 17
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1989
Název projektu
„EU Peníze školám ZŠ Domažlice“
Číslo a název
šablony klíčové
aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada
VY_32_INOVACE_12_01_15
Název materiálu
Jméno
vyučujícího
Asie - vodstvo
Třída
8.A
Thomayerová Vladislava
Předmět
Zeměpis
Datum vytvoření
14.9. 2012
Vzdělávací oblast:
Vzdělávací obor:
Tematický okruh:
Určeno pro:
Anotace:





Člověk a příroda
Zeměpis
Asie
8. ročník
Žák vyhledá na mapě
nejvýznamnější asijské řeky a
jezera, vymezí úmoří
jednotlivých oceánů, pracuje s
pojmy bezodtoká oblast,
tektonické a reliktní jezero,
vysvětlí příčiny kolísání
průtoku řek během roku,
posuzuje vliv člověka na
změnu krajiny a jejích
ekosystémů
Vodstvo Asie
Faktory ovlivňující hustotu říční sítě a vodnatost řek
v Asii
sibiřské řeky
 tvar reliéfu
 rozloha světadílu
 vliv podnebí
 roční průběh srážek
himálajské řeky
různé typy
vodních toků
řeky
Z a Střední Asie
bezodtoká oblast
Sibiřské řeky
Vyhledejte na mapě tyto řeky:
 Lena
 Jenisej
 Ob
 Irtyš
 Amur
Amur
o dolní tok – pomalé
o zima – zamrzlé
o tání ⇒ záplavy
o trvale zmrzlá půda
(permafrost) – zabraňuje
vsakování ⇒ vznik mokřad
Obr. č. 1
Himálajské řeky
Vyhledejte na mapě tyto řeky:
1. Ganga
2. Indus
3. Brahmaputra
4. Chang Jiang
5. Huang He
6. Mekong
5.
2.
3.
4.
1.
6.
o Himálaj – pramen
o hluboká horská údolí
o vodnaté
o ústí – většinou delta (Ganga +
Brahmaputra)
o nejvíce vody – letní monzun ⇒
záplavy
Obr. č. 1
Řeky západní a Střední Asie
Vyhledejte na mapě tyto řeky:
 Eufrat
 Tigris
Eufrat Tigris
o suchá oblast ⇒ málo řek
o jaro – tání v horách ⇒
nejvíce vody
o zemědělství – zavlažování
(Mezopotámská nížina)
Obr. č. 1
Jak se nazývá území, ze kterého není voda říčními
toky odváděna do žádného moře ani oceánu?
bezodtoká
oblast
40 % území Asie
Syrdarja
Vyhledejte na mapě tyto řeky:
 Amudarja
 Syrdarja
o suchá oblast ⇒ málo řek
o ústí – Aralské jezero
Obr. č. 1
Vodní nádrže
tektonická
Bajkal (nejhlubší jezero světa –
1637 m)
přírodní
(jezera)
zbytková (reliktní)
Kaspické moře (největší
jezero světa – 371 000 km2)
Aralské jezero (vysychání –
ekolog. katastrofa)
Balchaš
umělé
(přehradní
nádrže)
Tři soutěsky (řeka Chang
Jiang – zničeny vzácné
ekosystémy)
Krasnodarská (Jenisej)
Bratská (Angara)
Vodní nádrže
4.
2.
6.
3.
7.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.
Obr. č. 1
Bajkal
Aralské jezero
Balchaš
Kaspické moře
Tři soutěsky
Krasnodarská nádrž
Bratská nádrž
Podle dosavadních znalostí určete, k úmoří jakých
oceánů patří tyto řeky:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ob
Brahmaputra
Amur
Jenisej
Eufrat
Indus
Huang He
Amudarja
•
•
•
•
•
•
•
•
Severní ledový oceán
Indický oceán
Tichý oceán
Severní ledový oceán
Indický oceán
Indický oceán
Tichý oceán
bezodtoká oblast
•
Které asijské území patří k úmoří
Atlantského oceánu?
•
část poloostrova Malá Asie, území
mezi Černým a Kaspickým mořem
•
K úmoří jakého oceánu patří největší
část území Asie?
•
Severní ledový oceán (sibiřské
veletoky)
•
Které části Asie patří k bezodtoké
oblasti?
•
Střední Asie, Arabský poloostrov,
pouště cca mezi 20°a 40° sev. šířky
•
Které asijské řeky patří k
nejvodnatějším?
•
himálajské řeky (Ganga,
Brahmaputra, Indus, …)
•
Jak vznikla reliktní jezera?
•
jako zbytky vnitrozemských moří
Obr. č. 4
Tigris
Údolí Huang
He
Huang He
Obr. č. 3
Brahmaputra
v Tibetu
Obr. č. 5
Obr. č. 2
Ob
Lena
Obr. č. 6
Obr. č. 7
Bajkal
vysychání
Aralského jezera
Zkuste odhadnout kolik let dělí oba
satelitní snímky?
Obr. č. 8
r. 1989
r. 2008
Přehrada Tři
soutěsky
Obr. č. 9
Obr. č. 10
Shrnutí
 území Asie – úmoří všech 4 oceánů
 největší část – úmoří Severního ledového oceánu
 40 % území – bezodtoká oblast
 sibiřské řeky
 himálajské řeky
 řeky Z a Střední Asie
 řeky bezodtoké oblasti
 největší jezero světa – Kaspické moře
 nejhlubší jezero světa – Bajkal
 ekologické katastrofy – vysychání Aralského jezera,
výstavba přehrady Tři soutěsky
OBR. Č. 1- UWE DEDERING. File:Asia laea relief location map.jpg [x] [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný na
WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asia_laea_relief_location_map.jpg>.
OBR. Č. 2 - KADELLAR. File:Yarlung Tsangpo - Tibet - 01.jpg [x] [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yarlung_Tsangpo_-_Tibet_-_01.jpg>.
OBR. Č. 3 - HTKAVA. File:Tigris River, Hasankeyf.jpg [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tigris_River,_Hasankeyf.jpg>.
OBR. Č. 4 - AUTOR NEUVEDEN. File:YellowRiver Gorges.jpg [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný
na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:YellowRiver_Gorges.jpg>.
OBR. Č. 5 - FANGHONG. File:HukouWaterfall3.jpg [x] [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HukouWaterfall3.jpg>.
OBR. Č. 6 - ИГОРЕВИЧ. File:Ob river.jpg [x] [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ob_river.jpg>.
OBR. Č. 7 - AUTOR NEUVEDEN. File:Lone-maiden-formation.jpg [x] [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný na
WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lone-maiden-formation.jpg>.
OBR. Č. 8 - NASA, DERIVATIVE WORK BY ZAFIROBLUE05. File:Aral Sea 1989-2008.jpg [x] [online]. [cit.
14.9.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aral_Sea_1989-2008.jpg>.
OBR. Č. 9 - LE GRAND PORTAGE. File:ThreeGorgesDam-China2009.jpg [x] [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ThreeGorgesDam-China2009.jpg>.
OBR. Č. 10 - AUTOR NEUVEDEN. File:200407-sandouping-sanxiadaba-4.med.jpg [x] [online]. [cit. 14.9.2012].
Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:200407-sandouping-sanxiadaba-4.med.jpg>.
OSTATNÍ OBRÁZKY zdroj Microsoft office_2010, licence zakoupena školou v roce 2011
JIŘÍ DVOŘÁK-ALICE KOHOUTOVÁ-PAVEL TAIBR. Zeměpis 7 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus,
2005, ISBN 80-7238-3074-3.

similar documents