Diapozitiv 1

Report
UNIVERZA V LJUBLJANI
TEOLOŠKA FAKULTETA
DRUGOSTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
ZAKONSKE IN DRUŽINSKE ŠTUDIJE
PRIMERJAVA
PROCESA ŽALOVANJA PO
SAMOMORU
IN
PROCESA ŽALOVANJA PO
NARAVNI SMRTI
Anja Klančar,
MAGISTRSKO DELO, leto 2013
Mentor: doc. dr. Robert Cvetek
Teoretični del vsebuje
•
•
•
•
•
•
•
Žalovanje
Smrt
Samomor
Izguba bližnjega
Družina ob izgubi
Sorodniki ob izgubi
Bližnji ob izgubi
Empirični del vsebuje
• Raziskava (50 žalujočih po naravni smrti, 50
žalujočih po samomoru)
• Vprašalnik v treh sklopih (5 listov), preveden iz
angleškega jezika, prvi del demografski podatki o
žalujočih, drugi del vprašalnika meri soočanje s
stresnim dogodkom-izgubo (vprašalnik COPE,
meri 15 dimenzij), tretji del vprašalnika pa meri
nivo stresa v zadnjem mesecu žalujočega
(Powellov vprašalnik, meri 3 dimeznije)
• V raziskavi je sodelovalo 100 oseb, med njimi je bilo 70 žensk in
30 moških. Vzorec je zajemal ljudi, ki so doživeli izgubo svojca v
svoji družini.
• Povprečna starost udeležencev je 48 let, najmlajši udeleženec
je star 20, najstarejši pa 92 let.
• Žalujočih po samomoru je bilo (13) moških in (37) žensk.
Žalujočih po naravni smrti je bilo (17) moških in (33) žensk.
• Vprašalnik, ki so ga izpolnili žalujoči je razkril, da je bilo največ
otrok, ki so izgubili enega izmed staršev. Sledijo še izguba
bratov in sester ter izguba žene in moža.
Med pokojnimi je bilo največ upokojencev (39) in zaposlenih
(34). Kmetovalcev in gospodinj je po 8. Med pokojnimi je bilo
ob smrti tudi 4 študentov, 3 brezposelni, 2 invalida in 2 dijaka.
Pokojnih po naravni smrti je bilo (31) moških in (19) žensk.
Pokojnih po samomoru je bilo (27) moških in (23) žensk.
Pri večini vprašanih (31) je od smrti svojcev minilo od 2 do 5
let. Dvajset oseb je svojo bližnjo osebo zgubilo od 6 do 10 let
nazaj.
• STAROST svojcev OB IZGUBI bližnjega (naravna smrt):
Najmlajša ženska 6 let (hči izgubila mamo).
Najmlajši moški 6 let (sin izgubil očeta).
• STAROST svojcev SEDAJ:
Najstarejša ženska 92 let (mati izgubila sina,samomor).
Najstarejši moški 80 let (mož izgubil ženo,samomor).
Najmlajša ženska 21 let (sestra izgubila sestro, naravna smrt).
Najmlajši moški 23 let (sin izgubil očeta, naravna smrt).
Telesni/Fiziološki znaki stresa v zadnjem mesecu
Čustveni/psihični znaki stresa v zadnjem mesecu
Vedenjski znaki stresa v zadnjem mesecu
Načrtovanje življenja po izgubi
Koncentriranje na izgubo (zatiranje motečih misli in aktivnosti)
Sprejemanje dejstva smrti
Zloraba substanc
Uporaba čustvene socialne podpore
Pasivno čakanje (omejevanje sebe)
Vedenjski umik
Uporaba humorja ob izgubi
Religiozno spoprijemanje z izgubo
Zanikanje izgube
Aktivno spoprijemanje z življenjem po izgubi
Uporaba instrumentalne socialne podpore
Spoprijemanje s čustvi
Mentalni umik
Pozitivna reinterpretacija in rast
0.0000
5.0000
Žalujoči po samomoru
10.0000
15.0000
20.0000
25.0000
Žalujoči po naravni smrti
30.0000
Merjenih 15 dimenzij (pri 7ih dimenzijah so statistično pomembne
razlike, pri ostalih 8ih dimenzijah ni statistično pomembnih razlik med
obema skupinama žalujočih).
• V skupinah žalujočih po samomoru bližnjega uporabljajo več mentalnega
umika, več zanikanja izgube, ter več zlorabe substanc, kot pa žalujoči po
naravni smrti.
• V skupini žalujočih po naravni smrti bližnjega žalujoči uporabljajo več
aktivnega spoprijemanja z življenjem po izgubi, poiščejo več čustvene
socialne podpore, lažje se spoprijemajo z dejstvom smrti in uporabljajo
več koncentriranja na izgubo v primerjavi z žalujočimi po samomoru.
• Ostale dimenzije: Načrtovanje življenja po izgubi, Pasivno čakanje,
Vedenjski umik, Uporaba humorja ob izgubi, Religiozno spoprijemanje z
izgubo, Zanikanje izgube, Spoprijemanje s čustvi, Pozitivna reinterpretacija
in rast.
Merjene 3 dimenzije med obema skupinama žalujočih.
• Čeprav so med žalujočimi po naravni smrti in žalujočimi po samomoru
razlike v povprečju v doživljanju stresa v zadnjem mesecu (telesni/fizični
znaki stresa, psihološki/čustveni znaki stresa in vedenjski znaki stresa), pa
razlike niso statistično pomembne.
Predlogi, ugotovitve, spoznanja,
sklepi
• Še vedno velika STIGMA,TABU glede smrti, samomorov in njih svojcev.
• Vzeti si čas za žalovanje, nekako se soočiti z izgubo, ter prav tako
poiskati pomoč; da bo življenje nekako postalo zopet znosno (v šoli, na
delovnem mestu, doma..)
• Potrebna podpora okolice…(sosedje, sorodniki, sodelavci v
organizacijah, mediji…) Najslabše se je odmikati in se obnašati, kot, da
se ni nič zgodilo; tako iz strani žalujočega in okolice. Ne pomagajo
besede: “saj bo”,”pozabi”, “življenje gre dalje”, “nisi kriv/a”…Veliko
pomaga samo, da si ob človeku….itd
• Vsaka oseba-žalujoča, žaluje po svoje in ni možno, da gresta dva po isti
in identični poti. Dolgo časa je prisoten občutek KRIVDE….”jaz sem
kriv/a”, “ko bi le bolj priden/a bila”, “zakaj nisem videl/a” …itd.
• Razlike med žalujočimi v poprečju, še naprej (v izračunanem delu).
“Največja nesreča na svetu je ta, da ljudje
premalo spoznajo, koliko dobrega imajo. Le
kadar že več nimajo, šele čutijo, kaj so imeli.”
(bl. Anton Martin Slomšek, Slomškove drobtinice,
misel za današnji dan, 7. 10. )
Po uradnem delu, zagovoru prosim še
za par stavkov ….
H V A L A.
Več informacij: [email protected]

similar documents