vy_32_inovace_sada_viii_cj_19

Report
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Projekt MŠMT ČR
EU PENÍZE ŠKOLÁM
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.2146
Název projektu školy
Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka
Šablona III/2
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
SADA č. VIII
Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA VIII_Čj, DUM 19
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Český jazyk
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
Název:
Předpony ob-, v-
Autor:
Mgr. Zuzana Štěpánková
Stručná anotace:
Vysvětlení nového učiva. Problémové jevy
bje-, vje-, bě-, vě-. Správné rozpoznávání kořenů slov, které nám
spaní bje-, vje-, bě-, vě- zjednoduší.
Metodické zhodnocení: Presentace byla provedena ve třídě 5.C
dne 3.10 2011. Žáci pracovali jednotlivě na pracovní list, který byl
vytvořen z presentace. Po vypracování následovala společná
kontrola.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
Předpony ob-, v0Skupinu bje, vje píšeme, jestliže po
předponách ob-, v- následuje kořen
začínající skupinou je- (objevil,
vjezd).
0Ve všech ostatních případech
píšeme skupinu bě, vě (obětovat,
oběd, věnovat, věda).
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
1) Určete předpony
0 jednat
sjednat
vyjednat objednat
0 zjevit
vyjevit
projevit
objevit
0 výjev
zjev
objev
projev
0 zajetí
přejetí
přijetí
dojetí
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
2) Doplň ě nebo je
0 Zajímavý příb__h
0 Ztráty v__domí
0 Ptačí zp__v
0 Vytrvalý b__žec
0 Vysoké nap__tí
0 Mistr sv__ta
0 Průb__h vyučování 0 Zrakový v__m
0 Zv__davý chlapec
0 Cenný ob__v
0 P__kná látka
0 Přátelské ob__tí
0 Vonné kv__ty
0 V__zd do dvora
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
3) Vypište do dvou sloupců
a) SLOVA S PŘEDPONAMI
ob-, v______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
b) SLOVA SE SLABIKAMI
bě, vě
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
1) Určete předpony
0 jednat
sjednat
vyjednat objednat
0 zjevit
vyjevit
projevit
objevit
0 výjev
zjev
objev
projev
0 zajetí
přejetí
přijetí
dojetí
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
2) Doplň ě nebo je
0 Zajímavý příběh
0 Ztráty vědomí
0 Ptačí zpěv
0 Vytrvalý běžec
0 Vysoké napětí
0 Mistr světa
0 Průběh vyučování
0 Zrakový věm
0 Zvědavý chlapec
0 Cenný objev
0 Pěkná látka
0 Přátelské obětí
0 Vonné květy
0 Vjezd do dvora
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
3) Vypište do dvou sloupců
a) SLOVA S PŘEDPONAMI
ob-, vObjasnit
Obstát
Objet
Obletět
b) SLOVA SE SLABIKAMI
bě, vě
Běžec
Věda
Bělostný
Větev
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
Použité zdroje:
Učebnice:
ŠTROBLOVÁ J., BENEŠOVÁ D., Český jazyk pro pátý ročník, 1. vydání, Všeň: Alter
1996. ISBN: 80-85775-51-4, str. 14
STYBLÍK V., DVOŘÁKOVÁ Z., VITVATOVÁ J., Cvičení z pravopisu pro malé školáky,
Praha: SPN 1995. ISBN: 80-85937-02-6, str. 143, 144
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková

similar documents