Laserski - Perftech

Report
Proizvodnja –črtne kode
Borut Oblak
Ptuj, 14.6.2013
Vrste avtomatskih razpoznav
Črtne kode:
1D,
2D.
OCR
RFID:
pasivni,
aktivni.
Biometrične:
prstni odtisi,
oči, ušesa, obraz, itd.
Podpora različnim vrstam črtnih kod v
okviru mobilnega skladiščenja
Črtna koda lokacije: skladišče +
mikrolokacija.
Koda 39: (šifra identa).
EAN13: končni izdelki, širokopotrošni
materiali.
EAN128: črtna koda vsebuje poleg identa še
oznako sledljivosti in
količino
tudi 2D.
EANSSCC:
z isto šifro.
standard onemogoča, da bi se
srečali dve pakirni enoti
Podpora homogenim in
sestavljenim SSCCjem
Vrste Čitalcev črtnih kod
Način čitanja:
• laserski,
• CCD,
• foto.
Način uporabe:
• ročni,
• vgradni.
Način povezave:
• vrvični (običajno USB),
• brezžični.
Vrste tiskalnikov črtnih kod
-Laserski:
- običajno nalepke A4.
- termični (standardna širina tiskalniške glave = 10,5 cm):
- termo občutljiv papir,
- termo folija,
- dodatek za programiranje RFID.
- inkjet: (razne industrijske izvedbe).
Nastavljivost, do katerih
izbir bo lahko dostopal
posamezen uporabnik.
Prevzemnica od dobavitelja.
Prenos zaloge na drugo
lokacijo, skladišče, saržo.
Prenos na proizvodno, ali
transportno lokacijo na osnovi
zbira rezervacij, ali dobavnic.
Izdajnica na DN.
Ostanki izdaje na DN (vračila).
Prejem izdelkov in polizdelkov iz
DN.
Prejemnica na skladišče.
Dobavnica kupcu.
Inventura.
Pregledovalnik zalog.
Princip delovanja programov na primeru
kontrole prevzemnice od dobavitelja
Osnutek na delovni postaji.
 Zgoraj neobdelani podatki
sortirani po lokacijah (vodenje
skladiščnika).
 V srednji del se skenirajo /
vpisujejo podatki. Vse črtne kode
(lokacij, matičnih podatkov, SSCC)
se čitajo v polje MP, program ji
avtomatično prepozna in vsebino
porazdeli po ostalih poljih.
Omogočen tudi ročni vnos in
popravljanje.
 Spodaj že obdelani podatki.
Priprava za prenos na proizvodno ali
transportno lokacijo
Program najprej vpraša za nabor DNjev, ali dobavnic.
Nato na ekranu preverimo, ali imamo dovolj zaloge.
Ob kliku na “Prenos na dlančnik” se zahtevek za
prestavitev zaloge prenese na dlančnik.
Obdelava ostankov na proizvodni ali
transportni lokaciji
V enem koraku lahko izvedemo sledeče:
•izpišemo etiketo, ki v črtni kodi vsebuje ostanek količine,
•prestvavimo le to na drugo (skladišče / lokacijo),
•v primeru razlik med knjižnim in dejanskim stanjem
lahko razliko kot porabo v +, ali - poknjižimo na zadnji
DN.
Serijske številke
• Podpora serijskim številkam je
zagotovljena v naslednjih
programih:
o prevzemnica od dobavitelja,
o medskladiščnica,
o izdaja na DN,
o prejem iz DN,
o dobavnica kupcu,
o inventura,
o pregledovalnik zalog.
• Možnost uporabe internih,
ali eksternih črtnih kod.
Inventura po lokacijah
 Enostavno in pregledno
izvajanje inventure
• Pregled nad stanjem izvajanja
inventure (število postavk na zalogi,
število že popisanih in nepopisanih postavk
po lokacijah, število postavk na lokaciji z
razliko med knjižnim in inventurnim
stanjem, že popisane lokacije so obarvane
zeleno) odčitamo / izberemo lokacijo za
popis.
• Na drugem ekranu uporabnik
pregledno in enostavno izvaja
popis za lokacijo (nepopisane
postavke na zgornjem delu ekrana,
popisane na spodnjem).
Nastavitev izvajanja po računovodskih standardih (uporabnik ne vidi knjižnega
stanja).
Nastavitev, ki omogoča maksimalno udobje (predlog količine = knjižno stanje).
Žigosanje dela v proizvodnji
Na zgornjem ekranu delavec ob zaključku dela odčita:
•črtno kodo delavca,
•črtno kodo delovne operacije iz delovnega lista.
Program nato avtomatično izračuna porabljen čas za delavca in operacijo
glede na zadnji vnos. (ob ustrezni nastavitvi je omogočeno tudi žigosanje začetkov dela) Program
omogoča tudi zaključevanje operacij, vnos strežbe za več strojev, vnos količine izdelanega, ob uporabi
posebne nastavitve vnos vzrokov zastoja. Omogočena je uporaba več urnikov pri fiksnem delovnem času po
delavnicah, ali žigosanje prihoda ob drsečem delovnem času, itd..
Pregledovalnik opravljenega dela
Program vsebuje enostaven, a zmogljiv pregledovalnik
opravljenega dela za:
•delavca,
•operacijo na delovnem nalogu,
•delovni nalog.
•Pregledovalnik v administratorskem načinu delovanja omogoča tudi enostavno
storniranje in spreminjanje vnesenih podatkov.
Pripravljena imamo
kakovostna navodila.
Za dodatne informacije smo
Vam z veseljem na voljo.
[email protected]
041 616 332
Proizvodnja – črtne kode
Predstavitev si lahko ogledate na:
http://www.perftech.si/dogodek-na-ptuju---novosti-perftech-largo-13-06-2013.html
Prikaz v aplikaciji …

similar documents