PPTX

Report
Klára Kohoutová, 3.A
Funkce oběhové soustavy
 Transport plynů, živin, hormonů,
metabolitů
 Odvádění zplodin
 Regulace osmotického tlaku
 Udržuje stálou tělesnou teplotu
 Obranná fce.
Způsoby oběhu
 Difúze
 Amébocyty
 Gastrovaskulární soustava
 Tělní tekutiny
 Prolínání tkáněmi X obíhání v cévách
Prvoci z řádu Peritricha, trepka velká
Jednobuněční
 Oběhová soustava chybí
 Difúze
 Prostředí= voda
 Řasinky
Mnohobuněční
 Pro některé možnost difúze
X
 Speciální oběhový systém
 Cévní soustava- otevřená X uzavřená
 Zvýšení množství přepraveného kyslíkukrevní barviva
Alitta succinea
Krevní barviva
chlorokruorin
hemocyanin
hemoglobin
hemerytrin
Vývoj napříč živočišnou říší
 Srdce, krev, cévy- vznik z mezodermu
 Diblastica X triblastica
Diblastica
 vločkovci(Placozoa), houbovci(Porifera),
žahavci(Cnidaria), žebernatky(Ctenophora)
Porifera
 Oběhová soustava chybí
 Oběhovou fci zajišťuje voda
 Amoebocyty
Žahavci
 Gastrovaskulární soustava- spojená funkce trávicí a
oběhová
 Tenké vrstvy buněk, kontakt
Triblastica
 Ploštěnci- gastrovaskulární soustava
-rozvětvená trávicí soustava, difúze
 Hlísti- vytváří se pseudocoel, vyplněn tekutinou
-orgány v pseudocoelu
Triblastica
 Mají třetí zárodečný list= možnost vzniku oběhové
soustavy
 Oběhová soustava- otevřená X uzavřená
Otevřená cévní soustava
 Členovci, měkkýši
 Oběhová tekutina= hemolymfa
 Hemolymfa se vylévá mezi orgány
Měkkýši
 Vakovité srdce s blanitým osrdečníkem(2 předsíně +
komora)
 Otevřené cévy
krevní rozlitiny
 Krevní barvivo- hemoglobin, hemocyanin
 Hlavonožci- sekundárně uzavřená CS
Členovci
 Hemolymfa
 Vzdušnicovci- jednoduchá CS- trubicovité srdce
 Hmyz- křídlové svaly
 Srdce- hřbet
 Párové otvory- ostia
Sumka červená
Otevřená CS
 Pláštěnci(sumky, salpy, vršenky)
Uzavřená oběhová soustava
 Účinnější
 Krev zůstává v cévách
 Všichni obratlovci
 Pásnice- centrem je hřbetní céva
-peristaltické pohyby cév
-dutiny lakuny
 Kroužkovci- dorzální céva
-ventrální céva
-okružní cévy
Hlavonožci
Ostnokožci
Bezlebeční
 Uzavřená CS
 Bez srdce, bezbarvá krev
Obratlovci
 Srdce, tepny, žíly, vlásečnice
 Speciální srdeční sval
 Modifikace záleží na typu dýchání
 Velký krok- přechod na souš- dvojsmyčkový oběh
 Krev- krevní plazma
-červené krvinky
-bílé krvinky
-krevní destičky
Vývoj červených krvinek
 Zmenšování průměru, zvyšování počtu
 Savci- denukleace
Redukce arteriálních oblouků
 Z 9 na 3
Kruhoústí, paryby, paprskoploutvé
ryby, svaloploutví
 Jedna smyčka
 Srdce přijímá odkysličenou krev
Obojživelníci
 Přechod na souš
 Srdce- okysličená i odkysličená krev
 Komora+ 2 předsíně
 Začínají se tvořit přepážky
Plazi
 Pokračuje tvorba přepážky- není úplná
Ptáci
 Oddělené komory
 Jednostranná redukce jednoho z arteriálních oblouků-
nalevo= pravý oblouk aorty
 Před narozením výměna plynů v membráně přiložené
ve vaječné skořápce
Savci
 Oddělené komory
 Před narozením okysličování difúzí z matčiny krve-
pupeční šňůra
placenta
 Pravá komora tenčí
 Jednostranná redukce arteriálního oblouku- je
napravo=levá aorta
Děkuji za pozornost 
Příště- člověk
Zdroje
 www.biomach.cz
 www.orko.cz
 Encyklopedie Svět poznání
 Zoologie pro gymnázia
 Odmaturuj z biologie
 www.wikipedia.cz
 www.vesmir.cz
 www.kbi.zcu.cz
 ROČEK, Zbyněk. Obecná morfologie živočichů

similar documents