VY_32_INOVACE_519_Předpony ob-, v-…

Report
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník
NÁZEV: VY_32_INOVACE_519_Předpony ob-, v-…
AUTOR: Mgr. Michaela Rychnovská
ROČNÍK, DATUM: 4., 28. 12. 2011
VZDĚL. OBOR, TÉMA: Český jazyk, předpony
ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4
REDIZO: 600 150 585
Materiál je určen pro práci žáků 4. ročníku ZŠ
v předmětu český jazyk.
 Vhodný pro práci na interaktivní tabuli.
 Slouží k opakování a procvičování učiva o předponách
ob-, v-, a skupině bě/bje, vě/vje a pě.


Skupiny vyslovované [bje, vje] píšeme
většinou –bě-, -vě- ( oběd, povětří).

Jen tam, kde se předpona ob-, v- setká
s kořenem začínajícím na je-, píšeme –bje-,
-vje- ( ob/jednat, v/jezd).

Pamatujte: Vyslovované [pje] píšeme vždy
-pě- ( pěnkava, pěvec).
POZOR!
OBJETÍ
Maminčino objetí.
x
OBĚTÍ
Válka měla hodně obětí.
kruhový
ob___zd
úsp____šný
b___žec
v___rný
pes
ob____m
tělesa
ztráta
v___domí
kv____ty
bylinek
maminčino
ob___tí
ob____mný
balík
 Snědl můj

objev
oběť
_________ .
Byla to od něho velká ___________ .
 Vědec učinil velký __________ .
 Musíme ___________
tu kaluž.
 Přišly tam ________ sestry.
obě
oběd
objet
 V restauraci jsme si _____________ hlavní jídlo.
K ________________ budeme mít smažený sýr.
 Silné mrazy si vyžádaly _______________ na
životech.
 _____________ Ameriky se zapsalo do
dějin lidstva.

Nabídka: ob ___ vení, ob ____dnali, ob ____ti,
ob __du
JANÁČKOVÁ, Mgr. Zita a MÜHLHAUSEROVÁ.
Český jazyk 4: učebnice pro 4. ročník. 2.přepracované
vydání. Brno: Nová škola,s.r.o., 2007, s. 95.
ISBN 80-7289-087-5.
 www.office.microsoft.com


similar documents