Americká ob*ianska vojna (1861-1865)

Report
Základná škola Mojmírova ul. 98, Piešťany
Americká občianska vojna
(1861-1865)
1. 9. 2012
Vladimír Gajdošech
7. A
Americká občianska vojna (1861-1865)
• Americká občianska vojna vošla do dejín
aj ako vojna Severu proti Juhu.
Charakteristika americkej občianskej
vojny
• rozdielnosť hospodárskoekonomickom rozvoja
• v severných štátoch vyspelý priemysel,
ekonomika
• južné štáty - založené na
poľnohospodárskej
činnosti (pestovanie
bavlníka) - plantážnictvo
• Práca černošských otrokov na
bavlníkových plantážach
• Novozvolený prezident Abraham Lincoln
bol proti otrokárskemu systému
• prezident USA
Abraham Lincoln
(1809-1865)
• Prezident Konfederovaných
štátov amerických (CSA)
Jefferson Davis
(1808-1889)
Sever
• Zástava Únie
verzus
Juh
• Zástava Konfederácie
Štáty USA zapojené v občianskej vojne
Prvotný úspech Juhu
• Úspešný generál Lee
• S vojskom sa prebojoval až k Washingtonu
Obrat vo vojne v prospech Severu
• bitka pri Gettysbugru v roku 1863
Víťazstvo Severu
• Generáli Grant a Shermana vytlačili
južanskú armádu
• Až po bitke pri Appomattoxe roku 1865 sa
Juh vzdal
Modernosť
• moderné vedenie bojov
• výdobytky modernej techniky v zbrojení
• využitie železnice pri zásobovaní
Námorná bitka pri Hampton Roads
• Pancierované
bitevné parníky
Význam americkej občianaskej vojny
• posilnenie postavenia severných štátov a
urýchlenie industrializácie
• zrušenie otrokárskeho
systému
• potvrdenie demokratických princípov, na
ktorých sa zakladala americká ústava z
roku 1776
Atentát na prezidenta Lincolna
• Dňa 14. apríla 1865, päť dní po skončení vojny, navštívil Lincoln s
manželkou divadelné predstavenie vo washingtonskom Fordovom
divadle. Jeden z hercov John Wilkes Booth, ktorý bol fanatickým
prívržencom Juhu, vtrhol do lóže a prezidenta strelil dvakrát zozadu
do hlavy. Atentátnik utiekol, až za niekoľko dní ho vojaci chytili a
zastrelili.
Otázky pre triedu
1. Aký iný názov ma táto občianska vojna?
2. Aké boli hlavné ciele tejto občianskej
vojny?
3. Ktorá strana zvíťazila?
Použitá literatúra
• http://sk.wikipedia.org/wiki/Americká_občianska_vojna. 01.09.2012
• KAMENICKÝ, M. a kol.: Lexikón svetových dejín. Americká
občianska vojna. SPN, Bratislava, 2003. ISBN 80-10-00001-9,
s. 151.
• DRAŠKABOVÁ, E. a kol.: Všeobecná encyklopédia pre mladých.
Americká občianska vojna. Mladé letá, Bratislava, 2000. ISBN 8006-01026-9, s. 410.
Ďakujem za pozornosť!

similar documents