Schooltijden

Report
Informatieavond
cbs de Bosmark
Europastraat 10
7091 XC Dinxperlo
Telefoon: 0315- 820213
[email protected]
www.bosmark.nl
Algemene zaken
 Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Woensdag
08.30 – 11.45 uur
13.00 – 15.15 uur
08.30 uur – 12.15 uur
Groep 1: vrij op maandagmiddag en vrijdagmiddag
Groep 2 t/m 4: vrij op vrijdagmiddag
Algemene zaken
 Inloop
Alle ochtenden en middagen mogen leerlingen
10 minuten voor aanvang lestijd naar binnen.
In de ochtend eventueel vergezeld door ouders.
Vijf minuten voor aanvang lestijd gaat een bel. Dan
moeten alle leerlingen naar binnen en nemen ouders
afscheid van hun kinderen en verlaten het lokaal.
Algemene zaken
 Management
Directeur:
Stafmedewerker:
Unit-coördinatoren:
Interne begeleiding:
Jan van der Horst
Gerrit Jan Houwers
Linda Smeenk (ob)
Dianne Rutgers (mb)
Anneke Westerveld (bb)
Annie Klumpenhouwer (ob)
Astrid Kempink (bb)
Algemene zaken
 Groepsindeling leerkrachten
Groep 1/2 a
Lenie Dietz
Groep 1/2 b
Riet Duenk en Danielle Geurink
Groep 1/2 c
Mirjam Lammers en Ria Wesselink
Groep 1/2 d
Jeanet Wassink en Annuska Klein Nibbelink
Groep 1/2 e
Nardie Eppink en Annie Wassink
Groep 3 a
Linda Smeenk + Petra van Eldik
Groep 3 b
Nicoline Tammes
Groep 4 a
Marijke van Toor
Groep 4 b
Dianne Rutgers
Groep 5 a
Enneke Fukking en Marianne Nijenhuis
Groep 5 b
Carin Stavast en Lenneke van Harten
Groep 6 a
Wilma Hoftijzer en Madelon Breukelaar
Groep 6 b
Astrid Wensink en Lenneke van Harten
Groep 7 a
Anneke Westerveld en Ria Wesselink
Groep 7 b
Dianne Huisman en Marianne Nijenhuis
Groep 8 a
Til Veenendaal en Ria Wesselink
Groep 8 b
Margriet Fix + Petra van Eldik
Algemene zaken
 Op de Bosmark zijn een vijftal onderwijsassistenten
werkzaam, die het primaire proces ondersteunen.
 Maaike Gemmink
 Margreet Smit
 Marsha Overgoor
 Mirjam Wentink
 Marlies Klomps
Lokaalverdeling begane grond
Lokaalverdeling verdieping
Algemene zaken
 Tussenschoolse opvang
Het overblijven vindt in twee groepen plaats. Voor iedere
groep zijn er twee/drie overblijfouders. Betaling vindt
plaats door facturering achteraf per twee maanden.
Lijsten voor het intekenen om over te blijven, liggen in de
centrale hal in school. We verzoeken iedereen van deze
lijsten gebruik te maken.
Algemene zaken
 Gymlessen
De meeste gymlessen vinden in de middag plaats. Alleen
op woensdag is er na de pauze een tweetal groepen (5b
en 7b) dat in de ochtend gymt.
De gymlessen van groep 1/2 vinden in het speellokaal
plaats. De overige groepen gymmen in de Eurohal.
Algemene zaken
 Verkeersbrigade
We willen een veilige weg van huis naar school voor onze
leerlingen. Vandaar dat er een verkeersbrigade op de
Aaltenseweg staat. We hopen dat zoveel mogelijk ouders
deel willen gaan uitmaken van de verkeersbrigade. Neem
hiervoor contact op met onze verkeersouders.
Impressies nieuwbouw
Entree, receptie en
centrale ruimten
De bovenbouw
Groep 7 en 8
Eigen ingang
De onderbouw
Groepen 1,2 en 3
Eigen ingang
De middenbouw
Groepen 4,5 en 6 Op de verdieping
Eigen
ingang
Plein onderbouw
Plein bovenbouw

similar documents