france_bevk_kaplan_martin_edermac_rok

Report
1. DOMAČE
BRANJE
France Bevk
Kaplan Martin Čedermac






OŠ FLV - Slivnica

France Bevk je slovenski pisatelj
Rodil se je 17. septembra 1890, umrl pa17. septembra 1970
na svoj rojstni dan
Že kot majhen se je zanimal za knjige, in že pri 16. letih mu
je revija objavila črtico – Vstajenje
Po dokončani osnovni šoli, je šel kot trgovski vajenec v šolo
za učitelje
Po končani maturi je odšel učiti v domače kraje, vendar
vojna ga je odcepila od šole
Med vojno je bil preganjan, zaradi proti avstrijskega
mišljenja
Po 1. sv. Vojni, pa je kljub fašističnim pritiskom, živel v
Gorici in ohranjal slovenski jezik v svojih romanih
Rok Hajnšek 9.B
BESEDA O BEVKU…
2
Rok Hajnšek 9.B
BESEDA O BEVKU…
Pisal je različne literarne zvrsti:
* pesmi, romane, povesti, črtice, drame…
 Najbolj znana dela pa so:
* Lukec in njegov škorec, Pastirci, Tonček…
 Bevk je odločno vztrajal pr ohranjanju slovenskega jezika,
ob tem je svojemu ljudstvu zvesto stal ob strani
 S svojim delom je okrepil narodno zavest, ter pripravil
narod na bitko za osvoboditev

OŠ FLV - Slivnica
3

-
-

Kaplan Martin Čedermac:
župnik, upornik, strog to sestre Katine, zaveden Slovenec…
Katina:
Čedermacova sestra, ki živela je pri njemu, otroška,
ubogljiva…
Čedermacova mati, kovač Vanc, Morandini, Žef Klinjon,
Potokar, Skubin, Sever, Birtič, zdravnik, nadškof,
Čedermacev brat Bepac, Špehonja, Breškon
OŠ FLV - Slivnica

Rok Hajnšek 9.B
GLAVNE IN STRANSKE OSEBE...
4

Rok Hajnšek 9.B
ČAS IN KRAJ DOGAJANJA…
OŠ FLV - Slivnica
Zgodba se je odvijala med obema sv. Vojnama, v vasi na
gorenjskem – Vrsnik, v Čedadu, Vidmu, Kobaridu, ter pri
Čedermacu doma in župniji
5






OŠ FLV - Slivnica

Knjiga govori o življenju Slovencev v Beneški Republiki,
med sv. Vojnama
Italijanske oblasti so takrat zapovedale župnikom, da
pridigajo samo v latinskem jeziku
Večina župnikov se je temu uprla, eden od teh je bil tudi
Martin Čedermac
Martin Čedermac je začel upor pri maši, kajti imel je dovolj
tega, da vaščani niso razumeli njegove pridige
Zato je namesto v latinskem jeziku mašo zaključil v
slovenščini
Oblasti nad upori niso bile vesele, in za Beneško Slovenijo
so prihajali težki časi
Orožniki so po vaseh pobirali Katekizme in zasliševali ljudi
Rok Hajnšek 9.B
VSEBINA KNJIGE…
6





OŠ FLV - Slivnica

Čedermaca to ni ustavilo
Ob tem mu je umirala tudi mati, sestra pa se je zapletala z
ovaduhom
Kaplan Martin Čedermac, kljub opozorilom oblasti ni
prenehal z upori in je čez nekaj časa izvedel, da ga hočejo
oblasti zapreti
Bil je obupan in zbežal k nadškofu,
v Videm, ki mu ni mogel pomagati
Odšel je tudi k svojemu prijatelju
Severu, a tudi on mu ni znal pomagati
Čedermac se je počasi zavedal,
da se ne more več boriti proti državi
Rok Hajnšek 9.B
VSEBINA KNJIGE…
7

Rok Hajnšek 9.B
VSEBINA KNJIGE…
OŠ FLV - Slivnica
V poslednji maši je v slovenskem jeziku, povedal svojim
vernikom, naj branijo svojo zemljo in jezik, saj pravičnim bo
bog pravičnim povrnil vse grozote in tegobe, ki so jih
doživeli ob branjenju svojega jezika oz. kulture
8


Ob branju se popelješ v zgodovino in si začneš predstavljati,
kako ti prepovedujejo svoj lasten jezik
Torej knjiga nam pove kako so začeli zatirati slovenski
jezik med vojnama, govori kako so vsem duhovnikom v
pokrajini prepovedali pridige, branje evangelija, molitve,
cerkveno petje in verski nauk v slovenskem jeziku, ter kako
so se duhovniki temu upirali
Zdaj nam je vse bolj jasno, kako so se ljudje v bližnji
zgodovini borili za svoj jezik
OŠ FLV - Slivnica

Rok Hajnšek 9.B
MNENJE O KNJIGI…
9
OŠ FLV - Slivnica
FRANCE BEVK, POT V SVOBODO
Rok Hajnšek 9.B
‘‘GLAS NAŠE KRVI IN JEZIKA KLIČE PO ZDRUŽITVI Z
MATERJO SLOVENIJO… BILI SMO ŠE MAJHNI
OTROCI, KO SO NAM POLNILI UŠESA, DA NISMO
SLOVENCI, DA SMO ITALIJANI, A VI DA STE BARBARI, KI
VAS MORAMO SOVRAŽITI…’’
10

similar documents