Financiranje start-up podjetij

Report
Andreja Črešnar,
Ljubljana, 08.05.2014
1
2
Podpora slovenskemu gospodarstvu
• refinanciranje kratkoročnih posojil s ciljem izboljšanja strukture financiranja,
• refinanciranje dolgoročnih posojil, ki jih v danih razmerah gospodarstvo težje
servisira zaradi aktualnih gospodarskih razmer,
• nove kreditne linije za razvoj in razširitev gospodarstva.
Prednosti za vas in vaše podjetje:
 Svetovalec vas obišče na sedežu podjetja.
 Individualni pristop pri iskanju
razbremenitev vašega poslovanja.
primerne
rešitve
za
 Z ustreznim financiranjem si lahko zagotovite več časa za
osvežitev ali razširitev posla in za preživljanje prostega čas.
Skupaj lahko uspemo zagnati kolesje,
ga povezati v uspešen mehanizem s
povezanimi številnimi in stabilnimi,
različno velikimi kolesji…
3
KAKO DO KREDITA?
4
Banke nimajo posluha….
• Razmere na bančnem trgu
• Padec bonitetnih ocen
• Zadolženost podjetij
• Kreditni krč
• Odgovorno ravnanje bank
5
Financiranje start-up podjetij
Ali je to pri bankah sploh mogoče?
• Poslovna ideja
• Poslovni načrt
• Finančni plan, finančna konstrukcija
• Lastniško financiranje
• Podjetniška znanja
6
Financiranje start-up podjetij
Ovire in…
• Znanje je pomembnejše od denarja
• Kako pomagati začetnikom
• Dobre prakse
7
Financiranje start-up podjetij
Prepričani smo, da znamo poskrbeti za vaše poslovne finance…
• V sodelovanju z Evropskim investicijskih skladom (EIF) smo
samo za vas pripravili dolgoročni Mikrokredit, ki ga lahko
uporabite za financiranje obratnih ali osnovnih sredstev ob
ustanovitvi podjetja ali razširitvi poslovanja.
8
Mikrokredit EIF Sberbank
Prednosti
• Doba kredita do 30.11.2019
• Moratorij na plačilo glavnice kredita
• Vračilo je lahko obročno ali enkratno ob
zapadlosti kredita
• Fiksna obrestna mera
• Višina kredita do 25.000 EUR
• Zavarovanje – menice podjetja +
osebno poroštvo vseh lastnikov podjetja
in /ali zastavo nepremičnine
9
Mikrokredit EIF Sberbank
Namen financiranja
• Plačilo obstoječih poslovnih obveznosti
• Pridobitev popusta za predčasno plačilo (cassa sconto),
ki vam ga morebiti prizna dobavitelj
• Širitev prodajnega asortimana
• Nakup opreme za vaše poslovanje
• Prenovo/nakup poslovnih prostorov
• Povečanje promocijske aktivnosti (vzpostavitev/
• Posodobitev spletne strani, klasično oglaševanje ...)
• Realizacijo drugih poslovnih idej in aktivnosti
10
Prednosti sodelovanja s Sberbank d.d.
 Razvijamo oseben odnos s komitentom na osnovi
medsebojnega zaupanja in poznavanja
 Zaposleni zagotavljamo prilagodljive, inovativne in
kakovostne storitve
 Dostop do spletne bančne poslovalnice Sberbank Online z
vseh naprav, ki imajo povezavo s spletom (nameščanje
certifikata ni potrebno)
 Center za Financiranje Mikropodjetništva – skupina
svetovalcev posebej usposobljena za delo z mikro poslovnimi
objekti
11
Cilj banke je postati ena najboljših
svetovnih finančnih družb, ki bo
temeljila na strokovnosti, harmoniji
in zadovoljstvu zaposlenih ter
gradila zaupanje, izboljšala kvaliteto
življenja in pomagala ljudem pri
izpolnjevanju sanj in želja.
Prijazno vabljeni v Sberbank.
12

similar documents