napíšeme

Report
Píšeme bě/bje, vě/vje, pě
Český jazyk
2. stupeň
Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy
VY_32_INOVACE_číslo_Píšeme bě/bje, vě/vje, pě
1
Rodiče jel- do Prahy. Dojel- tam
večer. Vjel- na rušnou ulici.
Doplň i – y
Opakujeme
Jak napíšeme - části Prahy
• VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ, NÁMĚSTÍ MÍRU,
NÁRODNÍ TŘÍDA, ULICE LEGIONÁŘŮ
• HRADČANY, STARÉ MĚSTO, NOVÉ
MĚSTO, MALÁ STRANA
• NÁRODNÍ DIVADLO, KARLŮV MOST
• PRAŽSKÝ HRAD, HRAD V PRAZE
Rodiče jel- do Prahy. Dojel- tam
večer. Vjel- na rušnou ulici.
Jak bude text pokračovat?
1. věta
• rozviň slovo rodiče
• rozviň slovo jeli
• rozviň slovo do Prahy
Rodiče jeli do Prahy. Dojeli tam
večer. Vjeli na rušnou ulici.
Vypiš slovesa
jeli
dojeli
vjeli
Proč nenapíšeme VĚLI?
Po předponě
v-
napíšeme JE
OBĚLI nebo OBJELI?
OBJELI
Po předponě ob- napíšeme JE
Objem nádoby je dva litry. Příjem potravy byl
zajištěný. Zrakové i čichové vjemy byly
příjemné.
Rozumíme větám?
Vyhledej v textu slova příbuzná
OBJEM
PŘÍJEM
VJEMY
Skupiny bě-bje, vě-vje, pě
Skupinu bje, vje píšeme jen ve slovech, která mají
předponu V-, OB- a po předponě kořen začíná JE
• jet – objet, vjet, objede, vjede, vjezd
• jednat – objednat
• objem, vjem, objev
Zapíšeme si
• Pozor!
• matčino objetí - matka ho objímá
• oběti války, obětovat se (nic se neobjímá)
• Skupina PJE není nikdy – jen PĚ (napětí)
Je správně? Ě – JE ?
vjel na dvůr, sběr, bylin, objednal si to,
dobrý oběd, rychle to objeď, obětoval se,
věneček, dlouhá větev, svět, běžel rychle,
přátelské objetí, objem je 1 litr, zrakové
vjemy
Doplň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ob-dnávka zboží
v-decký ob-v
v-zd zakázán
v-deme do tunelu
ob-vil nás
dobrý ob-d
ob-m krychle
ob-hl zahradu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
objednávka zboží
vědecký objev
vjezd zakázán
vjedeme do tunelu
objevil nás
dobrý oběd
objem krychle
oběhl zahradu
Přemýšlej
objeď
oběť
Dokážeš obě slova užít ve větách?

similar documents